دوره 11 (1402)
دوره 10 (1401)
دوره 9 (1400)
دوره 8 (1399)
دوره 7 (1398)
دوره 6 (1397)
دوره 5 (1396)
دوره 4 (1395)
دوره 2 (1393)
دوره 1 (1392)
مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
استفاده از مدل ترکیبی کانسی- نگاشت خود سازمانده در مدیریت ریسک و ارزیابی سهام

زهرا نصراللهی؛ سعید فرهادی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 1-14

چکیده
  در این مقاله از تحلیل کانسی که به وسیله الگوریتم یادگیری نگاشت خود سازمانده بهبود داده شده، برای تصمیم‌گیری در زمینه انتخاب سهام استفاده شده است.در این پژوهش با استفاده از آمار ماهانه سهام شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از فروردین ماه 1392 تا خرداد ماه 1392 و نظرهای شش کارگزاری خبره در انتخاب سهام، به انتخاب سهام برتر در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
بررسی میزان اطمینان سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران نسبت به پایداری اقلام تعهدی سود

محمد علی آقایی؛ مهدیس نیکزاد قادیکلایی؛ وحید احمدیان

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 15-30

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی توانایی درک سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران از میزان پایداری جزو تعهدی سود در مقایسه با جزو نقدی در پیش‌بینی سودهای آتی است. بدین منظور ابتدا پایداریجزو تعهدی سود و اجزای آن (سرمایه درگردش خالص، دارایی­های عملیاتی غیرجاری و دارایی­های مالی) با جزو نقدی سود مقایسهمی­شود و بر اساس این مقایسه و واکنش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
بررسی نقش برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش ریسک ریزش قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محسن تنانی؛ علیرضا صدیقی؛ عباس امیری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 31-50

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی نقش برخی سازوکارهای حاکمیتشرکتی در کاهش ریسک ریزش قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است.از سهامداران نهادی، نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره نسبت به اعضای هیأتمدیره، وجود حسابرس داخلی و تفکیکوظایف مدیرعاملازرییسهیاتمدیره به عنوان متغیرهایحاکمیت شرکتی استفاده شده و تعداد 163 شرکت در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
بررسی رابطه غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد حسین ستایش؛ علیرضا ممتازیان؛ سجاد بهپور

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 51-66

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا تأثیر اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت نقدینگی نیز کنترل شده است. بدین منظور از داده­های مربوط به 173 شرکت برای دوره زمانی 1382-1390 استفاده شد. در ابتدا پس از بررسی متون که به نوعی رابطه غیر خطی بین رشد و سودآوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با استفاده از معیار غلبه تصادفی و مقایسه با نسبت شارپ و نسبت سورتینو

علی شایگان مهر؛ غلامرضا زمانیان؛ محمد نبی شهیکی تاش

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 67-84

چکیده
  هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ایران با استفاده از معیار غلبه تصادفی و مقایسه با نتایج حاصل از نسبت شارپ و نسبت سورتینو به عنوان شاخص‌هایی از نظریه مدرن و فرامدرن سبدسرمایه‌گذاری است. بازه زمانی مورد مطالعه از ابتدای سال 1389 تا پایان سه ماهه دوم سال 1392 است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مورد مطالعه این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
تأثیر همزمانی قیمت سهام و نوسان های بازده سهام بر نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

داریوش فروغی؛ ملیحه فرجامی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 85-98

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تأثیر همزمانی قیمت سهام و نوسان‌های بازده سهام بر نقدشوندگی سهام می‌پردازد. بازه زمانی پژوهش از سال 1385 تا سال 1392 است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که نهایتاً 95 شرکت واجد شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. جهت سنجش نقدشوندگی سهام از معیار عدم نقدشوندگی آمیهود استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
طراحی مدل پویای همزمان برای رفتار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درشرایط عدم اطمینان

رضا تهرانی؛ سعید فلاح پور؛ سیدجلال طباطبائی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 99-120

چکیده
  درپژوهش حاضر مدل همزمان پویا برای رفتار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران طراحی وارائه می شود.مبنای اصلی مدل مذکور بر محدودیت منابع و مصارف وجوه نقد در شرکتها می باشد.]چهار معادله ساختاری سرمایه گذاری ، استقراض ،تقسیم سود و انتشار سهام با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی ضرایب مدل با دقت بالایی تخمین زده می شود.نتایج پژوهش ...  بیشتر