نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی به صورت فصلنامه از تابستان 1392 به صورت آنلاین منتشر شده است.

دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه های الزهرا، امام صادق، یزد، شیراز، شهید بهشتی و علامه طباطبایی اقدام به انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی نموده است.

هدف این فصلنامه فراهم آوردن زمینه ایجاد مبادلات علمی، تجمیع، ارتقاء و توسعه دانش، فراهم آوردن زمینه انتشار و توزیع اطلاعات در زمینه مباحث مالی است. فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی بر اساس مصوبه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به شماره 3/15/35993 مورخ 1392/3/13 دارای درجه علمی  است.

لذا از استادان، دانشجویان، محققان و صاحبنظران دعوت می شود تا با مطالعه شیوه نامه تدوین مقالات، آثار و مقالات علمی - پژوهشی خود را جهت بررسی و چاپ ارسال نمایند.

سیاست دسترسی آزاد

 فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی برای خوانندگان و نویسندگان، دارای دسترسی آزاد و بدون هزینه به محتوای مقالات است. دسترسی آزاد به مقالات این نشریه از تعهدنامه زیر پیروی می­ نماید.

 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

 ناشر

 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 هزینه چاپ مقاله در نشریه

  بررسی مقالات در این نشریه منوط به پرداخت هزینه است. پرداخت هزینه تنها به صورت الکترونیک و از طریق سامانه نشریه انجام می شود.  هزینه اولیه: 150000 تومان، هزینه پذیرش: 350000 تومان

 سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی

 فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی از سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یابی سمیم نور برای تکراری نبودن مقالات استفاده می کند.