پیام تسلیت اعضای هیات تحریریه نشریه به آقای دکتر جلیلوند

جناب آقای دکتر جلیلوند

 

درگذشت جانگذاز همسر گرامی تان را تسلیت عرض کرده و برای آن مرحومه مقامات عالیه و برای شما صبر جلیل از ایزدمنان مسئلت داریم.

 

اعضای هیات تحریریه نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی