اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 132
تعداد پذیرش 21
تعداد عدم پذیرش 66

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 20
تعداد مشاهده مقاله 9428
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4779
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 246 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 113 روز
درصد پذیرش 16 %