آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1361
تعداد پذیرش 254
تعداد عدم پذیرش 1037
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 703

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 280
تعداد مشاهده مقاله 315321
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 229033
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 80 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
درصد پذیرش 19 %