آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 160
تعداد پذیرش 31
تعداد عدم پذیرش 99

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 33
تعداد مشاهده مقاله 26772
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5049
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 309 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 139 روز
درصد پذیرش 19 %