نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی از سال 1392  پژوهش های پیشتاز در مرز علم را در تمام زمینه های اصلی مدیریت دارایی و مدیریت تامین مالی منتشر می کند. ‍این نشریه یک نشریه پر استناد علمی در زمینه سرمایه گذاری و تامین مالی است و 20 درصد نرخ پذیرش دارد. همچنین سالانه نزدیک به 25000 مشاهده مقاله و 3000 دانلود را در پرونده خود دارد. این نشریه که با صاحب امتیازی دانشگاه اصفهان و مشارکت انجمن مالی ایران، به صورت فصلنامه منتشر می شود، توانسته است 604 ارجاع و شاخص h9  را در گوگل اسکالر به خود اختصاص دهد. همچنین با کسب رتبه Q1 در نظام رتبه بندی ISC و ضریب تاثیر 1.169 در مقام دوم نشریات امور مالی و دارایی، توانسته است به یکی از نشریات رهبر در رشته خود تبدیل شود.

فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی در زمینه های ذیل مقاله دریافت می کند:


مدیریت دارایی

- ادغام و تملک

- ارزشگذاری دارایی‌های مالی

- دارایی های مشتقه

- رویکردهای رفتاری در معاملات دارایی‌های مالی

- سرمایه در گردش

- سرمایه گذاری شرکتی

- سرمایه گذاری مالی بین الملل

- سرمایه گذاری واقعی

- شرکت‌های سرمایه گذاری مالی

- صندوق‌ها (سرمایه گذاری، بازنشستگی، پوشش ریسک)

- قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

- مالی شرکتی بین الملل

- مباحث خاص در سرمایه گذاری

- مدیریت ریسک دارایی های مالی

- مدیریت ریسک سرمایه گذاری شرکتی

- مدیریت سبد دارایی

- مدیریت سرمایه گذاری واقعی

تامین مالی

- بازاریابی ابزارهای تامین مالی

- بانکداری اسلامی

- تامین مالی اسلامی

- تامین مالی پروژه

- تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها

- حاکمیت شرکتی

- ساختار سرمایه

- سیاست تقسیم سود

- مباحث خاص تامین مالی

مدیریت نهادهای تامین مالی (بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، رتبه‌بندی اعتباری)

- ورشکستگی