اهداف و چشم انداز

هدف نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، فراهم آوردن زمینه ایجاد مبادلات علمی، تجمیع، ارتقاء و توسعه دانش و انتشار و توزیع اطلاعات در زمینه مدیریت دارایی و تامین مالی است.

فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی در زمینه های ذیل مقاله دریافت می کند:

مدیریت دارایی

- ادغام و تملک

- ارزشگذاری دارایی‌های مالی

- دارایی های مشتقه

- رویکردهای رفتاری در معاملات دارایی‌های مالی

- سرمایه در گردش

- سرمایه گذاری شرکتی

- سرمایه گذاری مالی بین الملل

- سرمایه گذاری واقعی

- شرکت‌های سرمایه گذاری مالی

- صندوق‌ها (سرمایه گذاری، بازنشستگی، پوشش ریسک)

- قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

- مالی شرکتی بین الملل

- مباحث خاص در سرمایه گذاری

- مدیریت ریسک دارایی های مالی

- مدیریت ریسک سرمایه گذاری شرکتی

- مدیریت سبد دارایی

- مدیریت سرمایه گذاری واقعی

تامین مالی

- بازاریابی ابزارهای تامین مالی

- بانکداری اسلامی

- تامین مالی اسلامی

- تامین مالی پروژه

- تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها

- حاکمیت شرکتی

- ساختار سرمایه

- سیاست تقسیم سود

- مباحث خاص تامین مالی

مدیریت نهادهای تامین مالی (بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، رتبه‌بندی اعتباری)

- ورشکستگی