راهنمای نویسندگان

تذکر: کلیه مقالات ارسالی حتما می بایستی با حساب کاربری هیات علمی همکار در مقاله در سامانه ثبت گرد.

 

نکته بسیار مهم: تغییر نویسنده مسئول یا تغییر در ترتیب، تعداد یا مشخصات نویسندگان بعد از ارسال مقاله امکان پذیر نیست. قبل از ارسال مقاله هماهنگی لازم با سازمان مربوطه در این خصوص صورت پذیرد.

 

از کلیه‌ پژوهشگران گرامی که مقاله‌های خود را برای انتشار در این فصلنامه ارسال می‌کنند، تقاضا می‌شود به نکات زیر توجه داشته باشند:

1-  موضوع مقاله در ارتباط با پژوهش در زمینه‌ مباحث مدیریت داریی و تامین مالی (بهینه سازی سبد سرمایه‌گذاری، بازارها و نهادهای مالی، مهندسی مالی و مدیریت ریسک، ارزیابی عملکرد مالی، تحلیل بنیادی و تکنیکال، بودجه‌بندی سرمایه‌ای، مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه‌گذاری در دارایی های ثابت و نامشهود، تامین مالی اسلامی، تامین مالی بین‌المللی، تامین مالی پروژه‌ای، ساختار سرمایه، ارزش‌گذاری اوراق و شرکت‌ها، ابزارهای تامین مالی و ...) باشد.

فایل تفصیلی تدوین مقاله را از این قسمت دانلود کنید.

فایل تفصیلی نحوه ارجاع دهی داخل مقالات را از این قسمت دانلود کنید.

فایل تعارض منافع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

2-  مقاله قبلاً برای هیچ نشریه‌ای (به هر زبانی) ارسال یا در هیچ نشریه‌ای چاپ نشده باشد.

3-  مقاله با استفاده از نرم‌افزار word و بر روی کاغذ A4 تایپ شود. فونتهای استاندارد مجله به صورت زیر استفاده شود:

-  متن فارسی(متن مقاله-چکیده و کلمات کلیدی) قلم بی زر با فونت 13 

-  متن انگلیسی قلم Times New Roman و با فونت 11 و عنوان لاتین نیز با فونت 14

- تیترها قلم بی زر پررنگ با فونت 13

-  عناوین شکلها و جداول قلم بی زر پررنگ با فونت 12

-  نام و آدرس نویسندگان بی زر پررنگ با فونت 10 

4-  چارچوب مقاله به صورت زیر است:

4-1-  صفحه‌ اول مقاله شامل عنوان، چکیده‌ (ساختارمند و حداکثر 200 کلمه) و کلیدواژه‌ها (حداکثر 5 مورد) به زبان فارسی

4-2-  صفحه‌ دوم تا انتهای مقاله مشتمل بر: مقدمه، مبانی نظری، روش پژوهش، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و پیشنهادها، منابع و مآخذ

4-3-  چکیده و واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی بر روی صفحه‌ای جداگانه به صورت ساختارمند و حداکثر 200 کلمه

5- جدول‌ها نزدیک به متن مربوط آورده شود. منحنی‌ها، شکل‌ها و نمودارها سیاه و سفید، دقیق، روشن و اصل باشند. در متن مقاله به شماره‌جدول‌ها و نمودارها اشاره‌ شود. اعداد داخل جداول فارسی باشد و از گذاشتن نقطه و کاما به جای ممیز در بین اعداد اعشاری خودداری شود (از ممیز استفاده شود).

6-  مقاله‌هایی که بر اساس این راهنما تنظیم نشده باشد، برای داوری ارسال نخواهد شد.

7- مقاله در سامانه نشریه به نشانی amf.ui.ac.ir ارسال شود.

9-  تعهدنامه‌ای مبنی بر اینکه این مقاله تا کنون در نشریه دیگری به چاپ نرسیده یا در حال بررسی نیست، از طریق فایل‌های ضمیمه باید ارسال شود.