راهنمای نویسندگان

هنگام ارسال مقاله لازم است فایلهای زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند

1- فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد.

2- فایل اکسل داده ها

3- فایل تعارض منافع: فایل تعارض منافع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

4- فایل واگذاری حق انتشار مقاله(کپی رایت):  فایل واگذاری حق انتشار مقاله را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

5- فرم تعهد نویسندگان 

اگر فایل دیگری مد نظر هست، با گزینه فایلهای تکمیلی قابل ارسال است. مقالاتی که فایل داده ندارند، در توضیحات مقاله ذکر کنند، در صورت تایید سردبیر قابل اغماض است.

نکته:    در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.

 

راهنمای نویسندگان

در نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی به منظور وحدت رویه و تسریع در فرآیند داوری رعایت برخی قواعد ساختاری در تدوین مقالات الزامی است.

الف- پرونده مقاله

1- مقاله فقط از طریق سامانه نشریه به آدرس amf.ui.ac.ir ارسال شود.

ب- آماده‌سازی مقاله

1- موضوع مقاله در ارتباط با پژوهش در زمینه‌ مباحث مدیریت داریی و تامین مالی (بهینه سازی سبد سرمایه‌گذاری، بازارها و نهادهای مالی، مهندسی مالی و مدیریت ریسک، ارزیابی عملکرد مالی، تحلیل بنیادی و تکنیکال، بودجه‌بندی سرمایه‌ای، مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه‌گذاری در دارایی های ثابت و نامشهود، تامین مالی اسلامی، تامین مالی بین‌المللی، تامین مالی پروژه‌ای، ساختار سرمایه، ارزش‌گذاری اوراق و شرکت‌ها، ابزارهای تامین مالی و ...) باشد.

2- مقاله قبلاً برای هیچ نشریه‌ای (به هر زبانی) ارسال یا در هیچ نشریه‌ای چاپ نشده باشد.

3- صفحه اول شامل عنوان، چکیده و واژه‌های کلیدی (بین 4 تا 6 مورد) می‌شود. چکیده فارسی حداکثر 250 کلمه به صورت ساختار یافته شامل تیترهای اهداف، روش، نتایج و نوآوری نوشته شود. از آنجایی که داوری این نشریه دوسو ناشناس است، در فایل اصلی مقاله نام نویسندگان ذکر نشود و هیچ نشانه‌ای که داوران بتوانند نویسنده را تشخیص دهند در کل مقاله نباشد.

4- متن مقاله در قالب ورد و به صورت تک ستونی تنظیم شود. فونت‌ها برای متن فارسی (متن مقاله-چکیده و کلمات کلیدی) قلم B-Zar با اندازه 13، برای متن انگلیسی فونت Times New Roman  با اندازه 11 و برای  عنوان لاتین نیز با فونت 14، برای تیترها قلم  B-Zarپررنگ با فونت 13، برای عناوین شکل‌ها و جداول قلم  B-Zar پررنگ با فونت 12، برای زیرنویس‌های انگلیسی فونت Times new roman با اندازه 10، برای داخل جداول  نوشته شود. در جداول قلم B-Zar با اندازه 12 و برای سرستون جداول 12 بولد باشد. فاصله بین خطوط single  باشد.

5- تیترهای اصلی مقاله باید به این صورت باشد: چکیده، مقدمه، مبانی نظری، روش پژوهش، یافته‌ها، نتایج و پیشنهادها، منابع فارسی و منابع انگلیسی. تا جایی که ممکن است ذیل هیچ کدام از تیترهای فوق، تیتر فرعی نزنید. مقدمه، ضمن تبیین سوابق پژوهش، شامل بیان مساله است و اهداف و ضرورت آن و در نهایت چارچوب ادامه پژوهش. تاکید می‌شود بخش مستقلی به نام پیشینه و سوابق پژوهش که با اسم و سال نویسنده شروع می‌شود در مقاله وجود نداشته باشد. در بخش مبانی نظری، فرضیه (درصورت وجود) پس از تبیین تجربی، نظری و استدلالی مبنای فرضیه، ذکر شود.   محدودیت‌ها، پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی و پیشنهادهای کاربردی در همان بخش نتیجه‌گیری و پیشنهادها بدون تیتر مستقل و هر کدام در پاراگراف مستقل بیاید.

6- در صفحه آخر مقاله چکیده انگلیسی بیاید  که عینا باید معادل چکیده فارسی و حداکثر در 250 کلمه تنظیم شود. در صورت تایید داوران قبل از صدور پذیرش نهایی، از شما خواسته می‌شود که چکیده مبسوط بدهید که در این صورت بخش اول چکیده مبسوط به صورت غیر ساختار یافته همین چکیده ای است که انتهای مقاله آمده است.

7- عنوان شکل‌ها و جداول به صورت "شکل (2) کاربرد..." نوشته شود. عنوان جداول بالای جدول و عنوان شکل‌ها زیر شکل نوشته شود. ضمناً لازم است همه جداول و شکل‌ها تیتر انگلیسی هم داشته باشند که با همان فرمت ذیل تیتر فارسی نوشته می‌شود. در ضمن جداول رنگی یا دارای پس زمینه رنگی نباشد و صرفا سفید با متن مشکی باشد. جدول‌ها نزدیک به متن مربوط آورده شود. منحنی‌ها، شکل‌ها و نمودارها دقیق، روشن و اصل باشد و در متن مقاله به شماره‌جدول‌ها و نمودارها اشاره‌ شود.

8- همه جای مقاله برای تفکیک اعشار از عدد صحیح از "/" استفاده شود. استفاده از نقطه و کاما قابل قبول نیست.

9- برای پیش فرض‌های رگرسیون ارائه جدول مناسب نیست و نتایج صرفا در متن توضیح داده شود. ضمنا وقتی از معادله رگرسیون استفاده می‌شود، بالای جدول خروجی آن شکل ریاضی مدل آورده شود،  مگر اینکه فضای کافی نداشته باشید.

10- همه اعداد داخل مقاله به جز سال منابع درون متنی باید با اعداد فارسی نوشته شود.

ج- منبع دهی ( شیوه رفرنس دهی بر مبنای APA است)

1- قابل ذکر است منابع فارسی یک بار در بخش منابع فارسی می‌آید و یکبار به زبان انگلیسی ترجمه شده و در جایگاه خود در منابع انگلیسی می‌آید. برای ترجمه دقت داشته باشید که مستقیم ترجمه نشود و به نسخه انگلیسی منبع مورد نظر برای ترجمه مراجعه شود.

2- در منبع‌دهی داخل متن، لازم است منابعی که داخل پرانتز می‌آید به زبان انگلیسی باشد نظیر (Abbszadeh, et al. 2005). این قاعده هم برای منابع فارسی و هم منابع انگلسی رعایت شود. به عبارتی برای منابع فارسی نیز باید به سال میلادی اشاره کرد چون در ترجمه آن در منابع انگلیسی سال میلادی آن وجود دارد. منابعی که جزئی از جمله هستند و فقط سال داخل منبع می آید مانند جونز و همکاران (2003) لازم است نام با حروف فارسی و سال با اعداد انگلیسی نوشته شود. در این حالت هم برای نویسندگان فارسی و هم برای نویسندگان انگلیسی باید زیرنویس انگلیسی درج شود. برای دو نویسنده از فامیل هر دو استفاده شود و برای سه نویسنده به بعد از et al..

3- برای منبع‌دهی انتهای مقاله باید فرمت APA با تغییراتی استفاده شود. ذیلاً نمونه منبع‌دهی به منابع مختلف ارائه شده است.

مقاله فارسی

ابزری، مهدی، کبیری‏پور، وحید، و سهیلی، سیروس. (1392). تحلیل تأثیر نقدشوندگی بر بازدۀ سهام با کنترل سبک‌های سرمایه‌گذاری: رویکردی جدید با معیاری چند بعدی. دانش حسابداری، 4(15)، 103-79.

همایش فارسی

رستمی نوروزآباد، مجتبی، فلاح‌شمس لیالستانی، میرفیض، و عسکری فیروزجائی، احسان. (1397). به‌سوی آیندۀ کسب‌وکار: بر مبنای اشتهای ریسک و داشبورد ریسک. هفتمین کنفرانس ملی انجمن مهندسی مالی ایران، تهران 25 آذر 1390.

منابع سازمانی فارسی

محدث، فاطمه .(1389). روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی و بررسی عوامل: مطالعۀ موردی استخراج شاخص قیمت دارایی‌ها و بررسی اثر آن بر تورم. کتابخانۀ بانک مرکزی. آدرس دستیابی: www.cbi.ir.

مقالات هنوز شماره نخورده فارسی

نجارپور، علیرضا، فتحی، سعید، فروش‌باستانی، علی. (1402). تحلیل تاثیر سود نقدی بر احتمال نکول مطابق با نظریه علامت دهی و نمایندگی، تحقیقات مالی، تحت پردازش. https://doi.org/10.22059/frj.2021.311064.1007074

پایان نامه فارسی

امیری، زهرا. (1395). کابرد تکنولوژی اطلاعات در توسعه فین تک‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد.

رساله فارسی

امیری، زهرا. (1395). کابرد تکنولوژی اطلاعات در توسعه فین تک‌ها. رساله دکتری دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد.

مقاله انگلیسی

Pesaran, M., Shin, Y., & Smith, R., (2001). Bound testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics. 16 (3), 326–289. https://doi.org/10.1002/jae.616

بخش کتاب انگلیسی

Becker, B. J. (2005). Failsafe N or file-drawer number. In Hannah, R. Rothestein, R. Alexander, J. S. & Borenstain, M. Publication bias in meta-analysis: Prevention, assessment and adjustments. Willey.

منبع اینترنتی منتشر نشده انگلیسی

Bronestein, M., Hedges, L., Higgins, J., & Rothstein, H. (2004). Comprehensive meta-analysis manual. Downloaded at: 2002/05/01, Available at: www.meta- analysis.com /downloads/meta-analysis-manual.pdf.

کتاب انگلیسی

Tarantino, A., & Cernauskas, D. (2011). Essentials of Risk Management in Finance. NJ: John Wiley & son Inc.

مقالات هنوز شماره نخورده انگلیسی

Fantazzini, D., Nigmatullin, E., Sukhanovskaya, V., & Ivliev, S. (2016). Everything you always wanted to know about bitcoin modelling but were afraid to ask. Applied Econometrics, Forthcoming. https://ssrn.com/abstract=2794622

همایش انگلیسی

Richter, C. (2014). Development of a risk culture intensity index to evaluate the financial market in Germany. Proceedings of FIKUSZ ’14 Symposium for Young Researchers, 237-248.

مقاله  SSRN انگلیسی

Matsunaga, S. R., Wang, S., & Yeung, P. E. (2013). Does appointing a former CFO as CEO influence a firm’s accounting policies?. Available at SSRN 2206523. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2206523

ورکینگ پیپر انگلیسی

Gao, W., Li, L., & Zhong, H. (2019). Liquidity value and IPO underpricing. Fox School of Business Research Paper, Working Paper, No. 12356, Temple University, USA.

منابع سازمانی انگلیسی

Mohaddes, F. (2010). Principal component and factor analysis case study: Assets price evaluation and inflation impacts, Economic Research and Policy Department Central Bank of the Islamic Republic of Iran, online at: www.cbi.ir. (In Persian)

رساله انگلیسی

Chandran, S. T. (2012). Liquidity levels and the long-run performance of initial public in South Africa, Ph.D. Dissertation: University of Pretoria.

پایان‌نامه انگلیسی

Chandran, S. T. (2012). Liquidity levels and the long-run performance of initial public in South Africa, Master Theis: University of Pretoria.

سایر منابع

ارائه اطلاعات لازم

نکات

1- در مقالات عنوان مجله، در کتاب عنوان کتاب، در پایان نامه عنوان پایان نامه و در همایش عنوان همایش  ایتالیک باشد و در منابع انگلیسی همه کلمات آن به جز کلمات ربط با حرف بزرگ شروع شود.

2- در عنوان مقاله در منابع انگیسی فقط کلمه اول، کلمه اول تیتر فرعی و کلمات خاص با حرف بزرگ شروع شود و بقیه کلمات با حرف کوچک شروع شود.

3- در منابع فارسی که ترجمه آن در منابع انگلیسی می‌اید لازم است مقابل آن عبارت (In Persian) بیاید.

4- بعد از هر حرف اختصاری مربوط به نام نویسنده نقطه باشد و بین دو حرف اختصاری نام یک نویسنده یک نقطه و یک فاصله باید باشد.

5- برای نویسنده بیش از یک کلمه از فامیل نیاید مثلا برای امیر رضا امیدی باید نوشته شود: Omidi, A. R. یا برای زهرا فیورز زاده باید نوشته شود:Firoozzadeh