دوره 11 (1402)
دوره 10 (1401)
دوره 9 (1400)
دوره 8 (1399)
دوره 7 (1398)
دوره 6 (1397)
دوره 4 (1395)
دوره 3 (1394)
دوره 2 (1393)
دوره 1 (1392)
مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
تبیین مدل ورشکستی جهت شناسایی بانک‌های سالم و در معرض خطر

اعظم احمدیان؛ مهسا گرجی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21174

چکیده
  ورشکستگی بانک‌ها پدیده‌ای است که اخیراً بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به آن توجه کرده‌اند. از آنجایی‌که نشانه‌های بالقوۀ ورشکستگی قبل از وقوع ورشکستگی نمایان می‌شود؛ شناسایی متغیرهای هشدار و پیش‌بینی به‌موقع و صحیح این بحران، فرصتی را در اختیار مدیران و اعتباردهندگان برای انجام فعالیت‌های بازدارنده قرار می‌دهد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
بررسی پیامدهای سیاست سود تقسیمی رو به رشد در شرایط محدودیت مالی و موقعیت رقابتی

مهدی مشکی میاوقی؛ فاطمه صرفه جو

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 19-34

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21180

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای سیاست افزایش سود تقسیمی در شرایط محدودیت مالی و با توجه به موقعیت رقابتی شرکت‌ها است. نمونۀ آماری پژوهش شامل 145 شرکت است که در دورۀ زمانی 1389 تا 1393 از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و آزمون فرضیه‌ها نیز به کمک داده‌های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته و روش گشتاورهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
بررسی ثبات ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

منیژه رامشه؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ رسول اسکندری؛ محسن قره خانی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 35-56

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21182

چکیده
  ثبات ساختار سرمایه بدین معنی است که شرکت‌ها موقعیت فعلی اهرم خود را نسبت به سایر شرکت‌ها (اهرم بالاتر یا پایین‌تر) در طول زمان حفظ می‌کنند. میزان این ثبات با ارزیابی قدرت توضیحی اهرم هر دوره برای اهرم دوره‌های آینده اندازه‌گیری می‌شود. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 113 شرکت برای دورۀ زمانی 1379 تا 1392 میزان ثبات ساختار سرمایه را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
عوامل مؤثر در بروز رفتار سرمایه‌گذاران با رویکرد پدیدارنگاری

سید مرتضی غیور باغبانی؛ امید بهبودی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 57-76

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21173

چکیده
  تصمیم­گیری سرمایه­گذاران در بازارهای مالی از عوامل فراوانی متأثر است که بسیاری از آنها در رویکردهای عقلانی تصمیم­گیری توجیه‌شدنی نیست. عواملی مانند نظام ارزشی، اعتقادات و پیشفرض‌های فرهنگی موجب بروز سوگیری در فرایند تصمیم‌گیری می‌شود که رفتار و تصمیم‌های سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کانون توجه این پژوهش، شناخت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
بررسی رابطۀ خوش‌بینی مدیریتی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمود یحیی زاده فر؛ شهاب الدین شمس؛ مریم نادری

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 77-88

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21186

چکیده
  چکیده مدیران، هموارسازی سود را تحت تأثیر عوامل مختلفی انجام می‌دهند و خصوصیات مدیران، سبک تصمیم‌گیری آنها را پیرامون این موضوع تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از این خصوصیات، خوش‌بینی است که با بررسی این موضوع به شناخت بهتری در زمینۀ عملکرد شرکت‌ها و نحوۀ تصمیم‌گیری دربارۀ خرید سهام آنها می‌توان دست یافت. هدف این پژوهش، بررسی چگونگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
بسط الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای سبد سرمایه‌گذاری صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران

حسن حیدری؛ علی حیدرپور

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 89-104

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21177

چکیده
   این پژوهش برای الگو‌سازی، تخمین و تحلیل رفتار ریسک سیستماتیک، به بسط و تخمین الگوی سنتی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، برای سبد سرمایه‌گذاری صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران اقدام می‌کند. بدین‌منظور، از الگو‌های خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته و اشورت-سگوئین و داده‌های روزانۀ بازده بورس اوراق بهادار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

سید کاظم ابراهیمی؛ صادق سربازی آزاد

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 105-116

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21190

چکیده
   بیش‌اطمینانی، اعتقاد بی­اساس دربارة توانایی­های شناختی، قضاوت­ها و استدلال شهودی فرد است. مدیران بیش‌اطمینان درنتیجۀ این باور که اطلاعات ویژ­ه­ای در اختیار دارند (که دیگران در اختیار ندارند)، دقت اطلاعات خود و به‌تبع آن، سودها و جریان‌های نقدی آیندۀ واحد تجاری را بیش از حد تخمین می­زنند و چشم‌انداز مثبتی از ریسک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تأثیر سرمایه‌گذاری در عملکرد آینده با درنظرگرفتن سطح محدودیت مالی شرکت

ریحانه هادیان؛ سید عباس هاشمی؛ سعید صمدی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 117-132

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21196

چکیده
  عوامل متعددی در نقش سرمایه‌گذاری بر عملکرد شرکت اثرگذار هستند. محدودیت در تأمین مالی ازجملۀ این عوامل است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه­گذاری در سودآوری و «بازده خرید و نگهداری تعدیل‌شدۀ آینده» با درنظرگرفتن سطح محدودیت مالی شرکت است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها از الگو­های رگرسیون چندمتغیره و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
محافظه‌کاری و عملکرد ارزش سهام در بحران مالی

حسین اعتمادی؛ لیلا عبدلی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 133-150

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21179

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطۀ محافظه‌کاری و عملکرد ارزش سهام (که براساس بازده سهام و بازده غیرعادی سهام اندازه‌گیری شده است) در شرایط بحران مالی است. اطلاعات لازم از صورت‌های مالی 71 شرکت دارای بحران مالی و 71 شرکت بدون بحران مالی در بازۀ زمانی 1383 تا 1392 جمع‌آوری شده است. ملاک طبقه‌بندی بحران مالی شرکت‌ها عبارت است از: 1.سه سال متوالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر هزینۀ تبلیغات در عملکرد مالی با میانجی‌گری ارزش برند در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محسن اکبری؛ مهسا فرخنده؛ معصومه قاسمی شمس

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 151-162

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21175

چکیده
  با توجه به گسترش رقابت و مواجه‌شدن مشتریان با انبوهی از کالاها و خدمات از سوی عرضه‌کنندگان مختلف، تبلیغات یکی از مهم‌ترین ابزارهای رساندن صدای شرکت‌ها به بازارها است. با توجه به اینکه تبلیغات برای بنگاه‌ها، هزینه‌های زیادی در بردارد و سالانه میلیون­­ها ریال صرف آن می­شود، همواره مدیران بنگاه­های اقتصادی انتظار دارند بازدهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطۀ توسعۀ جهانی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون تابلویی آستانه‌ای

سعید فرزادی؛ صابر مولایی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 163-176

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21184

چکیده
  در دهه­های اخیر، روند جهانی‌سازی شرکت­ها و شکل‌گیری فضاهای رقابتی جدید به توجه ویژه به امر صادرات به‌عنوان عاملی حیاتی برای بقا و رشد بسیاری از شرکت­ها منجر شده است. در این پژوهش، پس از طبقه‌بندی شرکت­های نمونۀ مدّنظر به دو گروه شرکت‌های محلی و با توسعۀ جهانی، رابطۀ سطح نگهداشت وجه نقد و توسعۀ جهانی شرکت­ها بررسی شد. در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین نسبت بهینۀ پوشش ریسک قراردادهای آتی سکه: رهیافت مقایسه‌ای

سیدبابک ابراهیمی؛ علی تسبیحی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 177-196

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21181

چکیده
  هدف این پژوهش، محاسبۀ نسبت بهینۀ پوشش ریسک قرارداد آتی سکۀ بهار آزادی با استفاده از روش‌های مختلف اقتصادسنجی و مقایسۀ کارایی نتایج آنها با یکدیگر است. الگو‌های استفاده‌شده عبارت است از OLS، VAR، VECM که نسبت بهینۀ پوشش ریسک را به‌صورت ایستا و ثابت در طول زمان تخمین می‌زند و الگو‌های چندمتغیرۀ گارچ شامل CCC-GARCH، DCC-GARCH انگل و DCC-GARCH تز و تسو ...  بیشتر