دوره 11 (1402)
دوره 10 (1401)
دوره 9 (1400)
دوره 8 (1399)
دوره 7 (1398)
دوره 6 (1397)
دوره 4 (1395)
دوره 3 (1394)
دوره 2 (1393)
دوره 1 (1392)
مقاله پژوهشی تامین مالی
توسعۀ بخش بانکی، ساختار سرمایه و عملکرد بنگاه‌های غیر‌مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

کاظم یاوری؛ آمنه شهیدی؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ حسن حیدری

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21570

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، برآورد اثر توسعۀ بخش بانکی در عملکرد بنگاه‌های غیر‌مالی پذیرفته‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران از مسیر اثرگذاری احتمالی بر ساختار سرمایه بنگاه‌ها است. برای دستیابی به این هدف از یک سو اثر توسعۀ بخش بانکی در ساختار سرمایه و از سوی دیگر اثر ساختار سرمایه در عملکرد بنگاه‌ها با استفاده از داده‌های تابلویی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
قدرت بازار محصول و نقد شوندگی بازار سهام

علی رحمانی؛ حدیثه حاجی مرادخانی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 21-36

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21571

چکیده
  براساس پیش‌بینی‌های موجود در نوشتار،قیمت سهام شرکتیکهقدرتبازار محصول بیشتری دارد، حساسیت کمتری به جریان سفارش معاملات سهام نشان میدهد که این امر به نوبۀخود به نقدشوندگی بیشتر در بازار سهام منجر می­شود. در این مقاله پیش‌بینی فوق در یک نمونه از 75 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ 1388 تا 1391 و با استفاده از سه معیار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
حساسیت منابع خارجی به جریان وجه نقد در شرایط محدودیت‌های مالی داخلی و خارجی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران

زهره حاجیها؛ زهره محمدی چم خانی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 37-50

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21572

چکیده
  ایجاد توزان بین وجه نقد موجود و نیازهای نقدی، یکی از مهم‌ترین عوامل سلامت اقتصادی و تداوم فعالیت واحدهای تجاری است. بنابراین پژوهش حاضر، حساسیت منابع خارجی را به نقدینگی در شرایط محدودیت‌های مالی داخلی و خارجی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌کند. معیار سنتی محدودیت مالی شامل اندازۀ شرکت و یکی از معیارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
الگوی تصمیم‌گیری تحت شرایط ریسک در بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر نقطۀ مرجع پویا

رضا تهرانی؛ عسگر نوربخش

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 51-68

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21573

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین سطح انطباق‌پذیری نقطۀ مرجع و تأکید بر پویایی این نقطه به‌عنوان عامل تعیین‌کنندۀ سود و زیان سهامداران و اقدام آنان به رهاکردن و یا نگهداری سهام براساس نظریۀ دورنما به‌عنوان یکی از آخرین نظریه‌های مالی رفتاری است. برآورد نحوۀ انطباق‌پذیری نقطۀ مرجع و تبیین رفتار سرمایه‌گذاران در مواجهه با سود و زیان، ضرورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
شبیه‏سازی و سیاست‏گذاری درونی و بیرونی مشکلات تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط با رویکرد پویایی‏شناسی سیستمی

علی نقی مصلح شیرازی؛ مجتبی خلیفه

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 69-92

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21172

چکیده
  بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌دلیل آثار زیادی که در رفع مشکلات بیکاری و رونق اقتصاد جوامع بر عهده دارند، نیروی محرک اقتصاد شناخته می‌شوند. مشکل تأمین مالی این بنگاه‌ها ازجمله مشکلات اساسی در روند فعالیت آنها است. این پژوهش- با توجه به مهم‌ترین ابزار تأمین مالی بنگاه‌های ذکرشده، یعنی بانک‌ها- با رویکردی ابتکاری و با استفاده از روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
تأثیر مدیریت اثربخش ریسک در عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران: نقش واسطه‌ای سرمایۀ فکری و اهرم مالی

باقر عسگرنژاد نوری؛ پریسا امکانی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 93-112

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21575

چکیده
  مدیریت اثربخش ریسک، از رویکردهای جدیدی است که برای بهبود عملکرد سازمان‌ها در شرایط عدم اطمینان محیطی استفاده می‌شود. مدیریت اثربخش ریسک به معنی کاربرد نظام‌مند سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک است. این پژوهش می‌کوشد تأثیر مدیریت اثربخش ریسک را بر عملکرد مالی شرکت‌ها بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
ارائۀ یک الگوی استوار با درجۀ محافظه‌کاری تنظیم‌شدنی برای تشکیل صندوق شاخصی در بورس اوراق بهادار تهران

محمد مهدی بحرالعلوم؛ مقصود امیری؛ میرفیض فلاح شمس لیالستانی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 113-128

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21576

چکیده
  در این پژوهش، استراتژی تخصیص اثربخش دارایی‌های مالی در شرایط عدم اطمینان با هدف کاهش ریسک، کنترل هزینه، کاهش حجم معاملات و تحقق بازده مطلوب مطالعه شده است. برای پیاده‌سازی این استراتژی، تشکیل صندوق شاخصی با محدودیت عدد صحیح و در چارچوب بهینه‌سازی استوار مدّنظر قرار گرفت. با وجود اینکه تخصیص منابع با یک صندوق شاخصی، اساس تمامی راهبردهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
بررسی تأثیر رفتار توده‌وار در ریسک‌پذیری مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

محمد دوستار؛ علی رضا محمد نژاد؛ مریم جوادیان لنگرودی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 129-148

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21577

چکیده
  چکیده امروزه رفتار توده­وار، که یکی از مهم‌ترین تورش­های رفتاری در بین شرکت­های سرمایه­گذاری، مدیران و سرمایه‌گذاران است، نقش بسیار مهمی در پذیرش ریسک، بازده ­سهام و سبد سرمایه­گذاری بازی می­کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رفتار توده­وار مدیران شرکت­های سرمایه­گذاری در ریسک­پذیری آنها است. جامعۀ آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
رفتار جمعی سرمایه گذاران در سطوح خرد و کلان و تأثیر آن در نوسان‌های بازار

مریم دولو؛ سید سجاد پاپائی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 149-166

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21578

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی پدیدة رفتار جمعی سرمایه­گذاران نهادی و انفرادی در دو سطح خرد و کلان و تأثیر آن در نوسان‌های بازار است. در سطح خرد، علاوه بر مقایسۀ رفتار جمعی سرمایه­گذاران نهادی و انفرادی به روش آزمون t دو نمونه، با استفاده از رگرسیون داده­های تابلویی، تأثیر ویژگی­های بنیادی سهام در رفتار جمعی بررسی می‌شود. در سطح کلان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
الگویابی عوامل مؤثر در هزینۀ سرمایۀ سهام عادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

حمید صالحی؛ سید حسین سجادی؛ ولی خدادادی؛ عبدالرحمن راسخ

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 167-184

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21579

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، الگویابی معادلات ساختاری برای بررسی تأثیر عوامل مؤثر در هزینۀ سرمایۀ سهام است. پژوهش از نوع کمّی و از جنس علّی یا پس­رویدادی، ازلحاظ روش اجرا در زمرۀ همبستگی و براساس هدف، از نوع کاربردی است. برای تحلیل داده‌ها دورۀ پژوهش، از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) و از نرم­افزار Smart PLS استفاده شده است. براساس اجرای آزمون‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
نظریۀ اختیارات حقیقی برای مدیریت ریسک در پروژه‏های فناوری اطلاعات

سیده سمیه رسولی؛ احمد جعفرزاده افشاری؛ مریم سلمانی سراجی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 185-200

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21580

چکیده
  اغلب سازمان‏ها دربارۀ چگونگی ارزیابی سرمایه‏گذاری‏های آیندۀ فناوری اطلاعات دانش کافی ندارند. بیشتر این نوع سرمایه‏گذاری‏ها‏ براساس معیارهای شخصی مدیریت ارشد انجام می‏گیرد، درنتیجه تعداد بسیار کمی از سازمان‏ها، دانشی عمیق دربارۀ ارزش حاصل از هزینۀ صرف‌شده در حوزۀ فناوری اطلاعات دارند. در این پژوهش، روش اختیارات حقیقی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
رابطۀ آب و هوا با بازده و فعالیت‌های معاملاتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

پریسا پورمحمدی؛ احمد بدری

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 201-220

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21581

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر آب و هوا در بازده و فعالیت‌های معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای معاملاتی شامل نقدشوندگی، گردش معاملات و نوسان‌پذیری است. برای تخمین الگو‌های رگرسیون با داده‌های سری زمانی، از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شده است. دورۀ زمانی پژوهش از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1394 است. نتایج ...  بیشتر