بررسی اثر قیمت‌های مانده در صندوق‌های سرمایه‎گذاری مشترک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد و سیستم‌ها، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه تگزاس آستین، آستین، آمریکا

چکیده

اهداف: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تعهد نقدشوندگی روزانه دارند؛ یعنی هر زمان که سرمایه‌گذار اراده کند، مدیر صندوق باید سرمایه‌گذاری وی را مطابق خالص ارزش دارایی هر واحد صندوق (NAV) پرداخت کند. گاهی NAV اعلام‌شده (NAV «ابطال») به دلایل مختلف ازجمله بسته‌بودن نمادها با ارزش ذاتی صندوق مطابقت ندارد و قیمت سهام موجود در سبد صندوق براساس آخرین اطلاعات موجود در بازار نبوده و به‌اصطلاح «مانده» است. این ماندگی قیمت، فرصت آربیتراژی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که نتیجۀ آن انتقال ثروت بین سرمایه‌گذاران صندوق است.
روش: در این پژوهش، با استفاده از صورت‌های مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک نشان داده‌ می‌شود؛ علی‌رغم آنکه مدیران صندوق‌ها در مواردی اقدام به تعدیل NAV می‌کنند، با این حال، در بسیاری از مواقع اختلاف چشمگیری میان NAV ابطال و واقعی صندوق وجود دارد. این اختلاف باعث واکنش سرمایه‌گذاران می‌شود؛ یعنی در دوره‌هایی که NAV واقعی بالاتر (پایین‌تر) از NAV ابطال است/
نتایج: ورود (خروج) سرمایه به (از) صندوق افزایش معناداری می‌یابد. این ورود و خروج سرمایه باعث جابه‌جایی ثروت معادل 3/1 درصد دارایی‌های تحت مدیریت صندوق میان سرمایه‌گذاران جدید و قبلی صندوق‌ها برآورد می‌شود که حدود چهار برابر مطالعه‌های پیشین است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Stale Prices on Mutual Funds

نویسندگان [English]

  • Ali Ebrahimnejad 1
  • Seyyed Mahdi Barakchian 2
  • Ebrahim Aliabadi Farahani 3
1 Assistant Professor of Economics, Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics and Systems, Institute for Management and Planning Studies, Tehran, Iran
3 Ph. D. Candidate, Department of Economics, University of Texas at Austin, Austin, USA
چکیده [English]

Daily liquidity to investors is promised by mutual funds, which allows them to redeem their money based on the prevailing Net Asset Value (NAV). A number of factors like trading suspension and daily price limits can cause redeemed NAV to deviate from the intrinsic values of fund units. Such “staleness” in prices can create arbitrage opportunities for the investors, who can invest or redeem their money at the expense of other passive investors. Using hand-collected data from quarterly mutual fund holdings, we documented significant deviations between the announced and “true” NAVs of Iranian mutual funds. We found that the investors reacted to and took advantage of such deviations. The wealth transfer between the fund investors was estimated to be approximately 1.3% of Total Net Asset (TNA), which was 4 times larger than the wealth transfer documented in the previous studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equity Mutual Funds
  • Fair Price
  • Fund Flow
  • Stale Prices
  • Wealth Transfer
تاری وردی، یدالله.، فرجی ارمکی، محمد.، داغانی، رضا. و حیدرپور، فرزانه. (1392). بررسی عملکرد شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برمبنای مدل ارزیابی مرتون–هنریکسن. پژوهش‌های تجربی و حسابداری، 3(1)، 99-83.
حسینی، علی.، حسینی، حسین. و جعفری باقرآبادی، احسان. (1392). بررسی ارتباط جریان های نقدی صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 15(2)، 214-201.
خدادادی، ولی. و کوچک شوشتری، فاطمه. (1393). بررسی تأثیر عملکرد گذشته صندوق های سرمایه‌گذاری بر خالص جریان‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های موردمطالعه در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ بورس اوراق بهادار، 7(27)، 101-79.
سازمان بورس اوراق بهادار. (1387). دستورالعمل نحوۀ تعیین قیمت خریدوفروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌.
سازمان بورس اوراق بهادار. (1399). گزارش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دی‌ماه 1399.
 
Brown, K. C., Harlow, W. V., & Starks, L. T. (1996). Of tournaments and temptations: An analysis of managerial incentives in the mutual fund industry. The Journal of Finance, 51(1), 85-110.
Boudoukh, J., Richardson, M., Subrahmanyam, M., & Whitelaw, R. F. (2002). Stale prices and strategies for trading mutual funds. Financial Analysts Journal58(4), 53-71.
Chalmers, J. M., Edelen, R. M., & Kadlec, G. B. (2000a). On the perils of security pricing by financial intermediaries: the case of open-end mutual funds (No. 00-37). Wharton School Center for Financial Institutions, University of Pennsylvania.
Chalmers, J., Edelen, R., & Kadlec, G. (2000b). Predictable Changes in NAV: The wildcard option in transacting mutual fund shares.
Chen, Q., Goldstein, I., & Jiang, W. (2010). Payoff complementarities and financial fragility: Evidence from mutual fund outflows. Journal of Financial Economics97(2), 239-262.
Chen, Y., Ferson, W., & Peters, H. (2010). Measuring the timing ability and performance of bond mutual funds. Journal of Financial Economics98(1), 72-89.
Chevalier, J., & Ellison, G. (1999). Career concerns of mutual fund managers. The Quarterly Journal of Economics, 114(2), 389-432.
Edelen, R. M. (1999). Investor flows and the assessed performance of open-end mutual funds. Journal of Financial Economics, 53(3), 439-466.
Ferson, W. E. (2010). Investment performance evaluation. Annu. Rev. Financ. Econ, 2(1), 207-234.
Goetzmann, W. N., Ivković, Z., & Rouwenhorst, K. G. (2001). Day trading international mutual funds: Evidence and policy solutions. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 36(3), 287-309.
Greene, J. T., & Hodges, C. W. (2002). The dilution impact of daily fund flows on open-end mutual funds. Journal of Financial Economics65(1), 131-158.
Grégoire, V. (2013). Do Mutual Fund Managers Adjust NAV for Stale Prices?. Available at SSRN 1928321.
Hosseini, A., Hosseini, H., & Jafari, E. (2014). Relationship Between Mutual Fund Flows and the TSE Index. Financial Research Journal (In Persian).
Investment Company Institute (2019). 2019 Investment Company Fact Book. 
Khodadadi, V., & Koochak Shooshtari, F. (2014). The Effect of Past Performance of Mutual Funds on Net Fund Flows on the Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Stock Exchange. 7(29), 79-101 (In Persian).
Qian, M. (2011). Stale prices and the performance evaluation of mutual funds. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 46(2), 369-394.
Scholes, M., & Williams, J. (1977). Estimating betas from nonsynchronous data. Journal of financial economics, 5(3), 309-327.
Securities., & Exchange Organization (2009). Manual for Determining Buy and Sell Prices in Mutual Funds (In Persian).
Tariverdi, Y., Faraji, M., Daghani, R., & Heidarpour, F. (2013). Analysis of Investment Funds and Companies using the Merton-Hendricks Model, Empirical and Accounting Studies, 1392(7) (In Persian).
Zheng, L. (1999). Is money smart? A study of mutual fund investors' fund selection ability. The Journal of Finance54(3), 901-933.
Zitzewitz, E. (2003). Who cares about shareholders? Arbitrage-proofing mutual funds. Journal of Law, Economics, and Organization19(2), 245-280.