تأثیر سیاست مالی بر قیمت دارایی‌ها و نااطمینانی آن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

چکیده

 

یکی از موضوع های مورد توجه و تأثیرگذار در مسائل اقتصادی بازار دارایی هاست . به لحاظ نظری اگر بازار دارایی ها از نظر اطلاعات کارا عمل کرده و افراد عقلایی رفتار کنند ، قیمت دارایی­ها منعکس کننده اطلاعات موجود در باره وقایع مورد انتظار است . از سویی دیگر از جمله موضوع های مهم که به گونه ای گسترده در اقتصاد کلان مطرح است ، انتخاب سیاست ها و ابزارهای مناسب در جهت از بین بردن عدم تعادل و ایجاد ثبات اقتصادی است . در این تحقیق شوک های سیاست مالی بر روی قیمت دارایی ها شامل قیمت مسکن ، قیمت سهام و نرخ ارز مورد بررسی قرار خواهدگرفت . بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) ، 5 متغیره و داده های فصلی سال های 1369-1390 به بررسی تأثیر شوکهای مالی بر متغیرهای نامبرده در ایران پرداخته می شود . نتایج حاکی از آن است که مخارج دولت تأثیر معنی داری بر قیمت هریک از متغیرهای بازار دارایی ها دارد و یکی از عوامل مهم برای توضیح نوسانات این متغیرها به حساب می آید . برای محاسبه روابط پویای بین نااطمینانی متغیرها از رهیافت BEKK در مدلهای GARCH استفاده شد. کواریانس­های محاسبه شده بین متغیرها ، حاکی از رابطه منفی بین قیمت سهام و نرخ ارز با مخارج دولت، و رابطه مثبت قیمت مسکن با مخارج دولت می­باشد.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of fiscal policies on asset prices and its uncertainty in Iran

نویسندگان [English]

  • S. Jamaledin M. Zonouzi
  • Hassan Heidari
  • Farzaneh Talebi
Faculty of Economics & Management, Urmia University
چکیده [English]

 

One of the interesting topics in economic issues is asset markets . According to the theory ,if the asset market is efficient in information context and behave rationally, asset prices will reflect the information about the expected events . On the other hand, another important issue that is widely discussed in macroeconomics , is selection of appropriate policies and tools in order to eliminate the imbalances and instability of the economy . The aim of this study is to investigate the effects of government spending and income shocks on asset prices such as housing prices , stock prices, and exchange rate by using structural vector autoregressive model (SVAR) with 5 variables and quarterly data from 1369 to 1390. The results showed that government spending has a significant effect on housing prices , stock prices, and exchange rate, and is the most important variables to explain the volatility of these asset prices . BEKK approach in GARCH Models is used to estimate the dynamic relationship between the variables uncertainty. The estimated covariance between the variables, show the negative relationship between stock prices and government spending, and between exchange rate and government spending, but the positive relationship between housing prices and government spending is estimated.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • fiscal policy
  • asset market
  • Housing Prices
  • Stock Prices
  • Exchange rate
  • structural vector autoregressive models (SVAR)
  • BEKK approach in GARCH models
[1]    ابراهیمی‌، ایلناز؛ توکلیان‌، حسین. (1389)‌. عملکرد بخش واقعی‌، ویژه‌نامه تازه‌های اقتصاد‌، سال هشتم‌، 131، 16- 4.
[2]     بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی‌، نشریات و پژوهش‌ها (نماگرهای اقتصادی).
[3]   توکلیان‌، حسین. (1390).‌ نگاهی به بازدهی انواع دارایی‌ها با تأکید بر بازار سکه‌، طی دوره 90-1385‌، ویژه‌نامه تازه‌های اقتصاد‌، سال نهم‌، 133، 123- 117.
[4]   جعفری‌، سوسن. (1383). تأثیرشوک‌های اقتصادی برشاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاه تهران.
[5]   جعفری صمیمی‌، احمد؛ علمی‌، زهرا. (1386). عوامل موثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران‌، 9(32)، 53-31.
[6]   حیدری، حسن؛ بشیری‌، سحر. (1391).‌ بررسی رابطه نا اطمینانی نرخ ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH، فصلنامه مدل سازی اقتصادی‌، 9‌، 92-71.
[7]     زمان‌زاده‌، حمید. (1390). یک دهه عملکرد اقتصاد ایران در آینه شاخص‌های کلان اقتصادی‌، ویژه‌نامه تازه‌های اقتصاد‌، 129‌، صص 35-43.
[8]     زمان زاده‌، حمید. (1390). مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران‌، ویژه‌نامه تازه‌های اقتصاد‌، 130‌، 41-48.
[9]     سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران.
[10]  سیلان‌، کامبیز. (1374). اثرافزایش نرخ ارز در بازار آزاد بر تورم، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی اقتصادی‌، دانشگاه علامه طباطبائی.
[11]          شهبازی‌، کیومرث؛ کلانتری‌، زهرا. (1391). اثرات شوک‌های سیاست‌های پولی و مالی بر متغیر‌های بازار مسکن در ایران (با رهیافت SVAR)، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی‌، 20(61)، 77-104.
[12]  طاهری‌، حامد؛ صارم صفاری‌، میلاد. (1390).‌ بررسی رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از رویکرد ARDL)‌، فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصادی‌، 19(60)، 80- 63.
[13]  عباسی‌، ابوالفضل. (1389). کسری بودجه و کارایی بازار سهام: شواهد تجربی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه.
[14]  عباسیان، عزت الله؛ مرادپور اولادی، مهدی. (1387). سیاست‌های پولی و مالی، دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه تهران.
[15]  عباسی نژاد، حسین؛ یاری، حمید. (1388). تأثیر شوک‌های نفتی بر قیمت سهام در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی‌، 9(1)، 59-77.
[16]  فیروز زارع، علی؛ برجی، معصومه. (1388)‌. بررسی وضعیت بازار مسکن در مناطق شهری با تأکید بر شهر مشهد، فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، 9، 1-14.
[17]  قلی‌زاده، علی‌اکبر؛ طهوری‌متین‌، مسعود. (1390). انتخاب سبد دارایی‌ها در دوره رکود و رونق قیمت مسکن، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی‌، 11(3)، 92-71.
[18]  کازرونی‌، علیرضا؛ افشاری‌، مجید؛ ایمان‌پورنمین، آرام. (1389).‌‌ اثر باز بودن اقتصاد بر بی ثباتی نرخ واقعی ارز (مطالعه موردی ایران)، فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی‌، 57، 85- 65.
[19]  مهرآرا‌، محسن؛ و معینی‌، علی واحراری‌، مهدی و‌هامونی‌، امیر. (1388).‌ الگوسازی پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و تعیین متغیرهای موثر برآن، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی‌، 17(50)‌، 31-51.
[20]  ناجی میدانی‌، علی اکبر؛ فلاحی‌، محمدعلی؛ ذبیحی‌، مریم. (1389).‌ بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران (1369- 1389) ، مجله دانش و توسعه‌، 18(31)، 183- 58.
[21]            Afonso, A. & R. M. Souso. (2009). The Macroeconomic Effects of Fiscal Policy, Working Paper, No. 991 Available at www. ecb. europa. eu.
[22]            Angello Luca & castrovitor & M. sousa Ricardo. (2012). How does fiscal policy react to wealth composition and asset prices? Journal of macroeconomics, 34, 874-890.
[23]            Brunner, Karl. (1961) Some Major Problems in Monetary Theory. American Economic Review, Proceeding, 47-56.
[24]            Christiano, L. , Eichenbaum, M. & C. Evans. (2001), Onetary policy shocks: what have we learned and to what end? In: J. B Taylor and M. woodford (eds) Handbook of Macroeconomics, Vol. 1, Elsevier: North. Holland, 65-148.
[25]            Cagan, Philip. (1972). The Channels of Monetary Effects on Interest Rates. New York: Columbia University Press.
[26]            Elbourn, A. (2008), The UK Housing Market and the transmission of Monetary policy: an SVAR Approach, Journal of Housing Economics, 17, 65-87.
[27]            Gupta, Rangan; Jooste, Charl; Matlou, Kanyane (2014), A time-varying approach to analysing fiscal policy and asset prices in South Africa, Journal of Financial Economic Policy, 6(1), 46-63(18).
[28]            Laopodis, Nikiforos. (2009). Fiscal Policy and Stock Market Efficiency: Evidence for the United States, The Quarterly Review of Economics and Finance (49), 633-650.
[29]            Lee U. (2004). U. S. Asset Returns and Fiscal Policy: New Empirical Investigation. Quarterly, Journal of Business and economic.
[30]            Miller. K & G. Showfang. (2001). Is there a long –run relationship between stock returne and monetary variables, Evidence form an emerging market Applied financial economic, 641-649.
[31]            Smith, Stephen, D. (1999). What do Asset Prices Tell Us About the future? Federal Reserve Bank of Atlanta. Economic Review, 84(1), 4–13.
[32]            Tagkalakis ,Athanasios. (2011). fiscal policy and financial market movement, Journal of banking & finance, 35,231-251.
[33]            Tavares, jose & Valkanov, Rossen, (2003). Fiscal policy and asset returns European finance associations meetings and universidade, Nova Lisbon.