شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت گرایش مالی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق ع/ معاون گروه مالی

3 رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، تهران، ایران.

10.22108/amf.2024.139517.1831

چکیده

سلب اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی می‌تواند منجر به خروج نقدینگی و سقوط بازار گردد. به منظور بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران ابتدا باید مشخص کرد چه عواملی در سلب اعتماد سرمایه‌گذاران اثرگذار بوده‌اند. هدف از پژوهش حاضر این است که ابتدا عوامل مؤثر بر سقوط شاخص بازار سهام ایران در سال 1399 و سلب اعتماد سرمایه گذاران را شناسایی نماید و سپس راهکارهای بازیابی اعتماد سرمایه گذاران را استخراج و اولویت بندی کند.

پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی پیمایشی محسوب می‌شود. در این پژوهش جهت گردآوری داده‌ها از مصاحبه با خبرگان و برای تحلیل آن‌ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. همچنین برای اولویت‌بندی راهکارها نیز از روش‌ تحلیل آماری ناپارامتریک آزمون فریدمن استفاده شده است. در این پژوهش 26 عامل مؤثر در سقوط بازار سهام و سلب اعتماد سرمایه‌گذاران ذیل چهار دسته حکمرانی کلان کشور، بازار سرمایه، مؤلفه‌های اقتصاد کلانی و رسانه و 27 راهکار در بازیابی اعتماد سرمایه گذاران ذیل چهار دسته پیش‌گفته شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing solutions to restore investors' confidence in the capital market of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • yaser sharifi 1
  • mohammad tohidi 2
  • meisam hamedi 3
1 Graduated from Master's degree in Islamic Studies and Financial Management of Imam Sadiq University
2 faculty member of imam sadiq university
3 Head of the Research, Development and Islamic Studies Center of the Securities and Exchange Organization
چکیده [English]

Losing investors' confidence in the financial markets can lead to the outflow of liquidity and market collapse. In order to restore investors' trust, it is first necessary to determine what factors have been effective in denying investors' trust. The purpose of the current research is to first identify the factors affecting the fall of the Iranian stock market index in 2019 and the loss of investors' confidence, and then extract and prioritize the strategies to restore investors' confidence.

The current research is considered a descriptive survey from the point of view of its practical purpose and the way of data collection. In this research, interviews with experts were used to collect data and thematic analysis method was used to analyze them. Also, the method of non-parametric statistical analysis of the Friedman test has been used to prioritize solutions. In this research, 26 effective factors in the fall of the stock market and loss of investors' confidence were identified under the four categories of country's macro-governance, capital market, macroeconomic components and media, and 27 solutions to restore investors' confidence under the aforementioned four categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • restoring trust
  • rebuilding trust
  • capital market
  • social capital