نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، لرستان، ایران،

2 استادیار گروه اقتصاد ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد ، دانشگاه اصفهان ، ایران

3 استادیارگروه اقتصاد ،دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی ،ایران

4 استادیارگروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آیت الله بروجردی، ایران

چکیده

مطالعه حاضر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایرانِ را با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ و بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش، طی سال‌های 1363 تا 1397 و با اثرپذیری از جهش نرخ ارز، بحران مالی جهانی مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که با وقوع شوک‌های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش یافته و با وجود جهش قیمت ارزی، بحران‌های مالی و افزایش ریسک اعتباری، ثبات بانکی کاهش یافته است که در نهایت بخاطر بالا بودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش‌‌های پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه‌ی منابع مالی به بخش‌‌های مورد نیاز، نقض حقوق سپرده‌‌گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع‌ حقوق بانک‌ها توسط اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های تولیدی اقتصاد، منجر به بی‌ثباتی درآمد بانک‌های دولتی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود، دیگر دلیلی برای بی‌ثباتی بانک‌های دولتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Testing the effect of exchange rate jumps and the global financial crisis using the overshooting Dornbusch Model for the financial stability of the state banking system of Iran's economy

نویسندگان [English]

  • AKRAM FALAHI 1
  • toghyani toghyani 2
  • hamid asaiesh 3
  • mehdi zahed gharavi 4

1 PhD Student in Economics, Department of Economics, Aligudarz Branch, Islamic Azad University, Lorestan, Iran,

2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Humanities, Grand Ayatollah Boroujerdi University, Iran

4 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Humanities, Ayatollah Boroujerdi University.iran

چکیده [English]

The present study examines the financial stability of the state banking system of Iran's economy using the Markov switching regime econometric model and using the overshooting Dornbusch Model during the years 1363 to 1397 and with the impact of exchange rate jumps, the global financial crisis. The results show that with the occurrence of negative oil shocks, foreign exchange earnings of Iran's economy decreased and despite currency price jumps, financial crises and increasing credit risk, banking stability decreased due to high risk of banking activity (credit risk) and transfer. This risk to other monetary and financial sectors, increasing the cost and complicating the process of receiving facilities, imposing this cost on other facilities and reducing the ability to provide credit, disruption of the monetary and banking system, reducing the efficiency of the banking system and lack of optimal allocation of financial resources to sectors Required, economic agents 'pessimism about the monetary and banking system and increasing despair about the future, embezzlement of banks' rights by influential people and preventing these resources from entering the productive areas of the economy, have led to instability in the income of state-owned banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial stability
  • exchange rate jump
  • overshooting Dornbusch Model
  • global financial crisis
  • Markov switching regime change model