تخمین ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش فرین(مطالعه‌ای در نرخ ارز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

 این پژوهش، به معرفی نظریه ارزش فرین به‌عنوان سنجه‌ای مفید در اندازه‌گیری ریسک رویدادهای فرین (رویدادهای نادر، ولی با تأثیر بالا) می‌پردازد. رفتار مشترک در محاسبه ارزش در معرض ریسک برپایه این فرض است که تغییر در ارزش سبد سرمایه‌گذاری، توزیع نرمال دارد و مشروط بر اطلاعات گذشته است. با این حال، بازده دارایی‌ها به­طور معمول ازتوزیع‌هایی با دنباله‌های پرتراکم ناشی می‌شود. بنابراین، محاسبات ارزش در معرض ریسک تحت فرض نرمال بودن می‌تواند منبع اصلی اشتباه باشد. نظریه ارزش فرین از قضیه حد مرکزی در ریاضیات پیروی نمی‌کند و بر دنباله‌های توزیع به‌جای میانگین داده‌ها متمرکز است. ازاین‌رو در این مطالعه بیان می‌شود که نظریه ارزش فرین چارچوبی قوی برای مطالعه رفتار دنباله توزیع فراهم می‌نماید. نوسانات نرخ دلار آمریکا در سال 1390، به‌عنوان قلمرو موضوعی این پژوهش در نظر گرفته‌شده است. با بررسی توزیع بازده‌های لگاریتمی، فرض نرمال بودن این بازده‌ها رد شد و بدین جهت، نظریه ارزش فرین مبنای محاسباتی این پژوهشدر نظر گرفته شد. نتایج بیان می‌کند که به‌کارگیری رویکرد نظریه ارزش فرین در مدل‌سازی نوسانات دلار آمریکا، برازش بهتری نسبت به سایر مدل‌هایی دارد که فرض نرمال بودن را مبنای محاسباتی خود قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Using Extreme Value Theory to Estimate Value at Risk (Case Study: Foreign Exchange rate)

نویسندگان [English]

  • Hojjatollah Sadeghi
  • Saeideh Behboodi
Yazd University, yazd, Iran
چکیده [English]

This paper examines the extreme value theory as a useful measure for evaluation of extreme risk events (rare but high impact events). A common practice to calculate Value at Risk (VaR) is based on the assumption that changes in the value of the portfolio are normally distributed. However, assets returns usually come from fat-tailed distributions. Therefore, computing VaR under the assumption of conditional normality can be an important source of error. Extreme value theory does not follow from the central limit theorem in mathematics, and instead is focused on extreme data. Therefore, this study examines the extreme value theory is a powerful framework for studying tail distributions. USD return and volatility is considered as a case study in this article. The normality assumption was rejected by examining the distribution of logarithmic returns. The results suggest that the application of EVT make better fit than the other models that are based on the assumption of normality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value at Risk
  • Extreme Value Theory(EVT)
  • Market Risk Management
  • Block Maxima
  • Peak Over Threshold(POT)
[1]   Allen, D. E., Singh, A. K., & Powell, R. J. (2011). Extreme market risk - An extreme value theory approach..Mathematics and computers in simulation, 94, 310-328.
[2]   Avdulaj, K. (2011). The Extreme Value Theory as a Tool to Measure Market Risk. Charles University Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies.
[3]   BahmaniOskooee, M., & Harvey, H. (2011). Exchange rate volatility and industry trade between the US and Malaysia. Research in International Business and Finance25(2), 127-155.
[4]   Bali, Turan G. (2007). A generalized extreme value approach to financial risk measurement, Journal of Money, Credit and Banking, 39, 1613-1649.
[5]   Bauwens, L., &Sucarrat, G. (2010). General-to-specific modelling of exchange rate volatility: A forecast evaluation. International Journal of Forecasting26(4), 885-907.
[6]   Dowd, K. (2005).Measuring market risk, Third Edistion, Wiley. Com.
[7]   Feng, Z. H., Wei, Y. M., & Wang, K. (2012). Estimating risk for the carbon market via extreme value theory: An empirical analysis of the EU ETS. Applied Energy, 99, 97-108.
[8]   Gençay, R., &Selçuk, F. (2004). Extreme value theory and value-at-risk: relative performance in emerging markets. International Journal of Forecasting, 20(2), 287-303.
[9]   Gencay, R., &Selçuk, F. (2001). Overnight borrowing, interest rates and extreme value theory. European Economic Review, 50(3), 547-563.
[10]        Goudarzi, M., Khanarinejad, K., &Ardakani, Z. (2012). Investigation the Role of Exchange Rate Volatility on Iran‘s Agricultural Exports (Case Study: Date, Pistachio and Saffron). World Applied Sciences Journal, 20(6), 904-909.
[11]        Huchet-Bourdon, M., & Korinek, J. (2010). To what extent do exchange rates and their volatility affect trade?. In 4èmes Journées INRA-SFER-CIRAD, Rennes.
[12]        Najafov, O. (2010). Exchange rate volatility and international trade.(Master of Arts), Centeral Europea.
[13]        Rocco, M. (2012). Extreme value theory in finance: A survey, Journal of Economic Surveys.
[14]        Rydell, S. (2013). The use of extreme value theory and time series analysis to estimate risk measures for extreme events. (Master thesis). Umea University.sweden.
[15]    Scott, J. (2004). Exchange rate volatility: an analytical risk model (Master in Business Administration), Business School of the North -West University.
[16]    Suaiso, J. O. Q., &Mapa, D. S. (2010). Measuring market risk using extreme value theory. Philippine Review of Economics46(2).
[17]       پیکارجو، کامبیز و شهریار، بهنام و نوراللهی، نیما.(1388).«اندازه‌گیری ریسک دارایی شرکت‌ها و مؤسسات مالی با استفاده از ارزش در معرض ریسک»، پژوهشنامه اقتصادی.27-41
[18]       تقوی، مهدی و مرادی، مهدیه. (1390). «برآورد نرخ ارز(ریال-دلار) بر اساس فرضیه برابری قدرت خرید و رویکرد پولی»، اقتصاد کاربردی، 9، 64-39.
[19]          رادپور، میثم. عبده تبریزی، حسین؛ اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار، آگاه و پیشبرد، تهران، 1388.
[20]       زمانی، شیوا و اسلامی بیدگلی، سعید و کاظمی، معین.(1392).« محاسبة ارزش در معرض ریسک شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه ارزش فرین».فصلنامه بورس اوراق بهادار 21. 136-115
[21]       فیضی، ژیلا و فروش باستانی، علی.(1391). «بررسی روش‌های مونت‌کارلو برای تقریب کارای ارزش در معرض خطر(VaR) و ارزش در معرض خطر شرطی(CvaR)»،اجلاس ریاضیات مالی و کاربردها دانشگاه سمنان.
[22]          هال، جان. مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، سجاد سیاح و علی صالح‌آبادی، گروه رایانه تدبیر پرداز، تهران، 1384.