بررسی واکنش بازار نسبت به ورود به یا خروج از فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

هدف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیرگذاری رویداد جایگزینی(ورود وخروج) شرکتها به فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر بر قیمت و حجم معاملات سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران است. اغلب سرمایه‌گذاران، حرکت و جهت بازار را به صورت دوره‌ای با استفاده از شاخصها ردیابی می کنند. به همین جهت شاخصهای بورسی باید تصویری شفاف از روند بازار سرمایه را به فعالان بازار ارائه دهند، به نحوی که امکان ارزیابی روند گذشته و حال و امکان اتخاذ تصمیم بهینه برای آینده فراهم شود. بر اساس روش‌شناسی رویداد پ‍ژوهی، نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به 165 سال-شرکت در بازه زمانی سه ماهه اول سال 1382 تا پایان سه ماهه اول سال 1391 نشان می‌دهد بازار نسبت به اخبار ورود و خروج شرکتها به فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر واکنش قیمتی قابل ملاحظه‌ای ندارد. اما بررسی دو معیار حجم غیرعادی معاملات سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بیانگر واکنش سهامداران به اخبار تغییر فهرست مذکور، به صورت تغییرات در وضعیت نقدشوندگی سهام است. نتایج حاصل از مقایسه ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک در پیش و پس از روز اعلان فهرست مزبور نشان می‌دهد ریسک سیستماتیک در هر دو بخش ورود و خروج در پیش و پس از روز اعلان تفاوتی ندارد. همچنین در مورد ریسک غیرسیستماتیک برای ورود به فهرست تفاوت معناداری در پیش و پس از روز اعلان مشاهده نمی شود، اما در شرایط خروج از فهرست، ریسک غیرسیستماتیک پیش از روز اعلان بیشتر از ریسک غیرسیستماتیک پس از روز اعلان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Market Reaction to Inclusion or Exclusion of Top 50 Index List in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ghaemi
  • Samaneh Faraji malaei
  • Aidin Kiani
Imam Khomeini International University(IKIU)
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the impacts of changes (inclusions and exclusions) of top 50 index list on price and trading volume in Tehran Stock Exchange. Most of investors trace market movements by using indices. Therefore, market indices should show transparent picture of capital market trend, in a way that facilitates past and present trends and decision making for future. By using the event study methodology and analyzing data of 165 firm-year within period of first quarter of year 1382 to first quarter of year 1391,results indicate that market do not show significant price reaction to changes in top 50 index list. But results of analyzing abnormal stock trading volume and bid-ask spread difference show stockholders liquidity reaction to inclusions and exclusions. Robustness checks has performed for comparison between systematic risk and idiosyncratic risk, before and after announcement day. Results show that systematic risk has not changed in both sections of inclusions and exclusions before and after announcement. In other words, announcement of inclusions and exclusions do not have effect on systematic risk. About idiosyncratic risk, there is no significant difference between before and after announcement in inclusion situation, but in exclusion situation, idiosyncratic risk before announcement is more than systematic risk after announcement. Also exclusion news has decreased idiosyncratic risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Top 50 Index
  • Event study
  • Abnormal Return
  • Stock Trading Volume
  • liquidity