دوره 11 (1402)
دوره 10 (1401)
دوره 9 (1400)
شماره 4
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال نهم، شماره پیاپی 35، شماره چهارم، زمستان 1400
شماره 3
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال نهم، شماره پیاپی 35، شماره سوم، پاییز 1400
شماره 2
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال نهم، شماره پیاپی 33، شماره دوم، تابستان 1400
شماره 1
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال نهم، شماره پیاپی 32، شماره اول، بهار 1400
دوره 8 (1399)
دوره 7 (1398)
دوره 6 (1397)
دوره 5 (1396)
دوره 4 (1395)
دوره 3 (1394)
دوره 2 (1393)
دوره 1 (1392)
مقاله پژوهشی سایر حوزه های مرتبط
قدرت پیش‌‌بینی‌‌کنندگی جریان نقد آتی توسط سود و جریان‌‌های نقدی

امین حاجیان نژاد؛ سید رسول حسینی؛ سید رسول دانش سرارودی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22108/amf.2021.122355.1527

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی توان پیش‌‌بینی جریان‌‌های نقدی آتی توسط سودهای گذشته در مقایسه با جریان‌‌های نقدی گذشته است.روش: نمونه‌ای متشکل از 69 شرکت طی سال‌های 1383 تا 1396 انتخاب و برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌‌ها از مدل‌های رگرسیونی با استفاده از داده‌‌های مقطعی، تحلیل سری زمانی و روش مارکوف استفاده شد؛ همچنین در این پژوهش، از روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
بیش‌اطمینانی مدیران و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد

عباس افلاطونی؛ کفسان منصوری؛ زهرا نیکبخت

دوره 9، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 27-48

https://doi.org/10.22108/amf.2022.130549.1697

چکیده
  هدف: در شرکت‌ها همواره سعی در نگهداری مقادیر بهینه‌ای از وجوه نقد است؛ زیرا وجود کسری و مازاد وجوه نقد باعث کاهش ارزش شرکت می‌شود؛ بنابراین در شرکت‌ها تلاش می‌شود تا نسبت نگهداشت وجه نقد به نسبت بهینه نزدیک شود. سرعت تعدیل نسبت واقعی نگهداشت وجه نقد در راستای نیل به نسبت هدف، تابع عوامل مختلفی است. در این پژوهش، تأثیر بیش‌اطمینانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
بررسی اثر قیمت‌های مانده در صندوق‌های سرمایه‎گذاری مشترک

علی ابراهیم‌نژاد؛ سید مهدی برکچیان؛ ابراهیم علی آبادی فراهانی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 47-68

https://doi.org/10.22108/amf.2022.128904.1666

چکیده
  اهداف: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تعهد نقدشوندگی روزانه دارند؛ یعنی هر زمان که سرمایه‌گذار اراده کند، مدیر صندوق باید سرمایه‌گذاری وی را مطابق خالص ارزش دارایی هر واحد صندوق (NAV) پرداخت کند. گاهی NAV اعلام‌شده (NAV «ابطال») به دلایل مختلف ازجمله بسته‌بودن نمادها با ارزش ذاتی صندوق مطابقت ندارد و قیمت سهام موجود در سبد صندوق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
راهبردهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص‌های تکنیکال: شواهدی از واکنش‌های رفتاری ‏سرمایه‌گذاران

سیروس کشاورز؛ عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی؛ مجید وزیری سرشک؛ محمدحسین آرمان

دوره 9، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 69-96

https://doi.org/10.22108/amf.2021.130243.1696

چکیده
  هدف: اثربخشی و کارایی استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به حداکثر رساندن بازده و ریسک معاملات است. این چالشی است که پژوهشگران با آن روبه‌رو هستند. در پژوهش حاضر راهبردهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص‌های تکنیکال با استفاده از واکنش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران بررسی شده است. واکنش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران به‌وسیلۀ شاخص‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
بررسی نقش ساختار مالکیت بر رابطۀ بین بیش‌اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه با ‏لحاظ شرایط محدودیت مالی

فرزاد ایوانی؛ فرشید خیراللهی؛ حدیث عبدی؛ سعیده کاسپور

دوره 9، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 97-120

https://doi.org/10.22108/amf.2022.129976.1689

چکیده
  اهداف: بیش‌اطمینانی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های شخصیتی مدیران بر هر یک از عوامل و مراحل سرمایه‌گذاری مؤثر است؛ در این راستا، امکان اثرگذاری محدودیت‌های مالی و نوع مالکیت بر رابطۀ مزبور وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ساختار مالکیت بر رابطۀ بین بیش‌اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه در شرایط محدودیت مالی است.روش: برای آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
چولگی سیستماتیک و غیرسیستماتیک موردانتظار؛ شواهدی نوین از قیمت‌گذاری گشتاور مرتبه سوم

مریم دولو؛ امیرحسین شمشیری

دوره 9، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 121-148

https://doi.org/10.22108/amf.2022.130412.1694

چکیده
  هدف: ترجیحات بخت‌آزمایی سرمایه‌گذاران موجب گرایش افراد به سهام با چولگی (گشتاور سوم توزیع بازده) مثبت می‌شود. این نوع ترجیحات در شرایط اقتصادی مختلف بازار متفاوت است. در پژوهش حاضر، با استفاده از رتبۀ موردانتظار چولگی سیستماتیک و غیرسیستماتیک، آزمون قیمت‌گذاری گشتاور سوم توزیع بازده سهام در شرایط کلی/ صعودی و نزولی بازار بررسی ...  بیشتر