دوره 11 (1402)
دوره 10 (1401)
دوره 9 (1400)
شماره 4
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال نهم، شماره پیاپی 35، شماره چهارم، زمستان 1400
شماره 3
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال نهم، شماره پیاپی 35، شماره سوم، پاییز 1400
شماره 2
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال نهم، شماره پیاپی 33، شماره دوم، تابستان 1400
شماره 1
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال نهم، شماره پیاپی 32، شماره اول، بهار 1400
دوره 8 (1399)
دوره 7 (1398)
دوره 6 (1397)
دوره 5 (1396)
دوره 4 (1395)
دوره 3 (1394)
دوره 2 (1393)
دوره 1 (1392)
مقاله پژوهشی تامین مالی
نااطمینانی نرخ سود تسهیلات و تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط منتخب پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار

داود صافی دستجردی؛ کمیل طیبی؛ ناصر الهی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22108/amf.2020.124509.1578

چکیده
  به بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌‌دلیل نقش آنها در رشد و توسعۀ اقتصادی، هم در کشورهای توسعه‌‌یافته و هم در کشورهای درحال توسعه، بیش از پیش توجه شده است. پژوهش‌‌های متعدد دربارۀ این بنگاهها نشان می‌‌دهد مسئلۀ تأمین مالی برای آنها ازجمله موانع و چالش‌‌های مهم به شمار می‌‌رود. با توجه به سهم شایان توجه نظام بانکی در تأمین مالی بنگاه‌های، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
محتوای ارزشی الگوهای مختلف جریان نقد آزاد در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نوع صنعت

جواد حسینی؛ رسول برادران حسن زاده؛ احمد محمدی؛ مهدی زینالی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 21-46

https://doi.org/10.22108/amf.2021.124885.1588

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی معیار معینی از جریان نقد آزاد با بیشترین محتوای ارزشی است‎.‎‏ درواقع، هدف ‏ شناسایی سنجه‌ای برای جریان نقد آزاد است که با به‌‌کارگیری آن، پیش‌‌بینی بهتری از تغییرات قیمتی سهام انجام شود؛ همچنین استفاده از این معیار معین برای محاسبۀ جریان نقد آزاد، موجب ارتقای قابلیت مقایسۀ شرکت‌ها در کل بورس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سایر حوزه های مرتبط
تأثیر دارایی‌‌های نامشهود بر عملکرد مالی شرکت‌‌ها و نقش میانجی‌‌گری چسبندگی هزینه‌‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

محمد نمازی؛ یاسر شاکری

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 47-76

https://doi.org/10.22108/amf.2021.118666.1453

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر میانجی‌‌گری چسبندگی هزینه‌‌ها بر رابطۀ دارایی‌‌های نامشهود و عملکرد مالی شرکت‌‌های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: تعداد 184 شرکت در بازۀ زمانی سال‌‌های 1386 تا 1395، ازطریق معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی تجزیه و تحلیل شد. مدل و فرضیه‌‌های پژوهش ابتدا، به تفکیک سال و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک مالی شرکت‌ها با رویکرد معادلات ساختاری

سامان توکلی؛ علی آشتاب

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 77-98

https://doi.org/10.22108/amf.2021.127996.1647

چکیده
  هدف: هدف پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک مالی شرکت‌ها با در نظر گرفتن تأثیر نوسان‌‌های این عوامل و گزینش متغیرهای منتخب است.روش: در این پژوهش از اطلاعات 145 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1398 استفاده شده است؛ همچنین برای تحلیل یافته‌ها از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری و از 31 متغیر شامل نسبت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
تأثیر اطلاعات غیر مالی و اطلاعات گزارشگری یکپارچه بر تصمیم‌‌گیری: رفتار سرمایه‌‌گذاری با رویکرد تجربی

یحیی کامیابی؛ بهرام محسنی ملکی رستاقی؛ امیر جوادی نیا

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 99-124

https://doi.org/10.22108/amf.2021.129706.1681

چکیده
  هدف: تغییر نیاز‌‌های اطلاعاتی استفاده‌‌کنندگان اطلاعات حسابداری موجب تغییر شکل و محتوای اطلاعاتی گزارش‌‌های حسابداری شده است. انتشار اطلاعات غیر مالی در کنار اطلاعات مالی و حرکت به سوی گزارشگری یکپارچه از نشانه‌‌های پذیرش این موضوع از سوی تدوین‌‌کنندگان استانداردهای حسابداری و مدیران واحدهای اقتصادی است؛ با این حال تغییرات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
بررسی عوامل مؤثر بر ارزش وجوه نقد نگهداری شده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عدم اطمینان

شهناز مشایخ؛ سارا رازانی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 125-148

https://doi.org/10.22108/amf.2021.124916.1583

چکیده
  هدف: این پژوهش عوامل مؤثر بر ارزش نگهداشت وجه نقد را در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عدم اطمینان بررسی می‌کند. هدف این پژوهش ارزیابی این موضوع است که آیا در شرایط عدم اطمینان نگهداری وجه نقد ارزشمند است و مواجهۀ شرکت با مشکلات مالی و هزینه‌های نمایندگی و افزایش نرخ رشد چه تأثیری بر روابط این متغیرها می‌گذارد. ...  بیشتر