دوره 11 (1402)
دوره 10 (1401)
دوره 9 (1400)
دوره 8 (1399)
دوره 7 (1398)
شماره 4
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال هفتم، شماره پیاپی 27، شماره چهارم، زمستان 1398
شماره 3
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال هفتم، شماره پیاپی 26، شماره سوم، پاییز 1398
شماره 2
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال هفتم، شماره پیاپی 25، شماره دوم، تابستان 1398
شماره 1
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال هفتم، شماره پیاپی 24، شماره اول، بهار 1398
دوره 6 (1397)
دوره 5 (1396)
دوره 4 (1395)
دوره 3 (1394)
دوره 2 (1393)
دوره 1 (1392)
مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
ساختار پویای همبستگی؛ ریسک و بازده سهام

مریم دولو؛ مرضیه خسروی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22108/amf.2017.104204.1120

چکیده
  هدف: پویایی کوواریانس بازده دارایی‌ها همواره یکی از حوزه‌های چالش‌برانگیز مالی بوده است. الگو‌های مالی رفتار کوواریانس را در طی زمان تحلیل می‌کنند؛ اما الگو‌های اقتصادسنجی تنها رفتار واریانس را در گذر زمان بررسی می‌کنند. نخستین الگویی که رفتار کوواریانس را در طی زمان تحلیل می‌کند، الگوی گارچ چندمتغیره است که به‌دلیل نیاز به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر نگرش کوتاه‌مدت مدیران در چسبندگی هزینۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

زهره حاجیها؛ کاوه قادری؛ صلاح الدین قادری

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 27-44

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21185

چکیده
  هدف: توضیح رفتار هزینه‌ها، اهمیت ویژه‌ای در مطالعات حسابداری و مالی دارد و مطالعات اخیر نشان داده است چسبندگی هزینه‌ها، بخشی جدانشدنی‌ از انگیزۀ مدیران را در کنترل و مدیریت هزینه‌ها شامل می‌شود. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط نگرش کوتاه‌مدت مدیریت و چسبندگی هزینه‌ها است. روش:  برای اندازه‌گیری نگرش کوتاه‌مدت مدیریت، از سه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
توضیح بازده غیرعادی مرتبط با ریسک ورشکستگی با استفاده از الگوی دو بتا بر مبنای ریسک نرخ تنزیل و ریسک جریان نقدی

داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ ابراهیم صدرالدین

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 45-58

https://doi.org/10.22108/amf.2018.91613.0

چکیده
  هدف: ناتوانی الگوی قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای در توضیح بازده غیرعادی مرتبط با ریسک ورشکستگی شرکت‌ها سبب شده است برخی از پژوهشگران بکوشند ریسک ورشکستگی را با استفاده از الگوی دو بتا توضیح دهند. الگوی دو بتا با استفاده از اخبار جریان نقدی و اخبار نرخ تنزیل، بتای بازار دارایی را به بتای جریان نقدی و بتای نرخ تنزیل تجزیه می‌کند. هدف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در به‌هنگام‌بودن اطلاعات سود

مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ صفیه سالاری ساردویی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 59-70

https://doi.org/10.22108/amf.2018.91528.0

چکیده
  هدف: استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، سود را مبنایی برای اتخاذ تصمیم­های اقتصادی به کار می­برند که برای مفیدبودن در اخذ تصمیم‌های سرمایه­گذاران باید ویژگی­هایی ازجمله به‌هنگام‌بودن داشته باشد. ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با افشای اطلاعات مالی شفاف، مشکلات نمایندگی را به حداقل می‌رساند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساز و کارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
بررسی رابطۀ کارآیی سرمایه در گردش با انحراف از سطح بهینۀ ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسن زلقی؛ روح اله آماره

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 71-84

https://doi.org/10.22108/amf.2019.113193.1309

چکیده
  اهداف: واحدهای تجاری، راهکارهای جدیدی برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک در تأمین منابع مالی جستجو می‌کنند. با توجه به نقش کارآیی سرمایه در گردش در نحوۀ تأمین مالی شرکت‌ها، هدف، بررسی رابطۀ کارآیی سرمایه در گردش با انحراف از سطح بهینۀ ساختار سرمایه است. نوآوری این پژوهش استفاده از الگوی باتاچاریا برای اندازه‌‌گیری کارآیی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
کیفیت کارکنان شرکت و کیفیت سود پیش‌بینی‌‌شده به‌وسیلۀ مدیریت

محمد حسن قلی زاده؛ دکتر یاسر رضائی پیته‌نوئی؛ محمد غلامرضاپور

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 85-98

https://doi.org/10.22108/amf.2019.115319.1377

چکیده
  اهداف: نتایج پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد کارکنان نقش مهمی در فعالیت‌های شرکت ایفا می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود کارکنان با تحصیلات بالاتر، اطلاعات بهتری در اختیار مدیران شرکت قرار دهند و افزایش کیفیت اطلاعات مدیران سبب بهبود کیفیت سود پیش‌بینی‌شده به‌وسیلۀ آنها شود؛ ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ کیفیت کارکنان و کیفیت سود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر جریان نقد عملیاتی بر اقلام تعهدی غیرعادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نوع صنعت

سجاد برندک؛ عسگر پاک مرام؛ سعید علی پور

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 99-12

https://doi.org/10.22108/amf.2019.113447.1322

چکیده
  اهداف: پیامدهای منفی اقلام تعهدی به جریان نقد عملیاتی بستگی دارد و هدف این پژوهش تعیین تأثیر جریان نقد عملیاتی بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نوع صنعت است. روش: برای محاسبۀ اقلام تعهدی غیرعادی از الگوی جونز تعدیل‌شده استفاده‌ شده است. فرضیه‌ها براساس داده‌های 118 شرکت بورس اوراق ...  بیشتر