دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 17، تابستان 1396، صفحه 1-220 
12. نظریۀ اختیارات حقیقی برای مدیریت ریسک در پروژه‏های فناوری اطلاعات

صفحه 185-200

10.22108/amf.2017.21580

سیده سمیه رسولی؛ احمد جعفرزاده افشاری؛ مریم سلمانی سراجی