دوره 11 (1402)
دوره 10 (1401)
دوره 9 (1400)
دوره 8 (1399)
دوره 7 (1398)
دوره 6 (1397)
دوره 5 (1396)
دوره 3 (1394)
دوره 2 (1393)
دوره 1 (1392)
مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
شناسایی علل مشکلات تأمین سرمایۀ درگردش در شرکت‌های کوچک و متوسط کشور

روح الله نوری؛ سعید فتحی؛ لیلا یگانه

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1395، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20644

چکیده
  شرکت‌های کوچک و متوسط نقش مهمی در اقتصاد ملی و توسعۀ کشورها ایفا می‌کنند. با وجود این، با مشکلات زیادی از قبیل نداشتن دسترسی کافی و بموقع به سرمایۀ درگردش مواجه هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مسئلۀ دسترسی بموقع و کافی به تأمین مالی سرمایۀ درگردش است که یکی ازمشکلاتاساسی شرکت­های کوچک و متوسط به شمار می­آید؛ بنابراین این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه گذاری

یونس بادآورنهندی؛ وحید تقی زاده خانقاه

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1395، صفحه 17-38

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20645

چکیده
  مدیریت سرمایه در گردش به مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های جاری اشاره دارد و برای ایجاد تعادل بین آنها به‌کار می‌رود، بطوری که از طریق مدیریت موثر سرمایه در گردش، سهامداران می‌توانند حداکثر بازده را برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها کسب کنند. بنابراین انتظار می‌رود مدیریت کارای سرمایه در گردش مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری را تا حدی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بهروز خدارحمی؛ حیدر فروغ نژاد؛ محمدجواد شریفی؛ علیرضا طالبی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1395، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20646

چکیده
  مدیران، مسئولان تهیۀ صورت­های مالی به حساب می‌آیند و به­طور بالقوه سعی می‌کنند تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. در این راستا تمایل دارند افشای اخبار بد را به تأخیر بیندازند و اخبار خوب را هرچه سریع­تر افشا کنند. تمایل مدیران برای افشا نکردن اخبار بد، به ایجاد ریسک سقوط قیمت سهام منجر می­شود. در وضعیت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
تأثیر سازوکارهای نظارتی وکنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

داریوش دموری؛ مینو ایزدی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1395، صفحه 59-76

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20647

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر هم‌زمان سیاست تقسیم سود، نسبت بدهی، مالکان نهادی و رقابت بازار محصولبه‌عنوان سازوکارهای نظارتی و کنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینه­های نمایندگی است.به‌منظور دستیابی به این هدف، 85 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386–1391بررسی شد. به‌دلیل نوع داده­های پژوهش، از روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
ریسک نقدینگی و تأثیر آن بر بازده مازاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

احمد احمدپور؛ فرشته مروی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1395، صفحه 77-90

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20648

چکیده
  در فرهنگ سرمایه­گذاری،اصل ثابتی مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد، وجود دارد. به همین دلیل است که سرمایه­گذاران ریسک­گریز از ورود سرمایۀ خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه‌شان هست، امتناع می­کنند. این پژوهش بازده اضافی سهام را با درنظرگرفتن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
مدل‌سازی شوک مصارف در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران

اعظم احمدیان

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1395، صفحه 91-108

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20649

چکیده
  ایجاد بحران در سیستم بانکی ناشی از بازنگشتن مطالبات، به سرعت به بخش واقعی اقتصاد تسری می‌یابدو در نتیجه می‌تواند کل نظام اقتصادی را با مخاطراتی مواجه کند. صنعت بانکداری ایران، مهم‌ترین واسطۀ مالی است که با چالش مطالبات معوق، مواجه است؛ در نتیجه سبد تسهیلاتبانک­ها در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش ریسک اعتباری، تسهیلات اعطایی به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه دارایی‌های وثیقه‌ای با تامین مالی و سرمایه‌گذاری

عباس افلاطونی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1395، صفحه 109-124

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20650

چکیده
  این پژوهش، رابطۀ بین اندازۀ دارایی‌های وثیقه‌ای را با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه‌گذاری‌های نمونه‌ای متشکل از 247 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1382 تا 1392 بررسی می‌کند و تأثیر کیفیت گزارشگری را بر رابطۀ ذکرشده می‌سنجد. همچنین، در این پژوهش به تأثیر میزان دارایی‌های وثیقه‌ای بر کیفیت گزارشگری شرکت‌ها ...  بیشتر