دوره 11 (1402)
دوره 10 (1401)
دوره 9 (1400)
دوره 8 (1399)
دوره 7 (1398)
دوره 6 (1397)
دوره 5 (1396)
دوره 3 (1394)
دوره 2 (1393)
دوره 1 (1392)
مقاله پژوهشی تامین مالی
توان بازار محصول، ساختار صنایع و مدیریت سود شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

باقر عسگرنژاد نوری؛ محسن مرادی جز؛ نوید خالقی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20636

چکیده
   پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین توان قیمت­گذاری بازار محصول و رقابت صنایع تولیدی با مدیریت سود می‌پردازد. در این پژوهش، برای کمی­سازی مدیریت سود از مدل‌های مبتنی بر اقلام تعهّدیاختیاری استفاده‌شده است. در این راستا، دوفرضیه تدوین‌شده است و جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای متشکل از 92 شرکت (460 سال- شرکت) از بین شرکت‏های پذیرفته‌شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
بررسی تأثیر ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر عملکرد آن‌ها

علی رحمانی؛ سیدعلی حسینی؛ معصومه کاشف

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 15-28

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20637

چکیده
  فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران، به‌طور رسمی پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، از سال 1386 آغاز شده است و طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. عملکرد و بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به‌عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، همواره مدنظر سرمایه‌گذاران بوده است؛ از طرفی، مدیران صندوق‌ها نیز به دنبال افزایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
رابطه مدیریت سود و خطای پیش‌بینی سود (با تأکید بر صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و پایان دوره‌ای)

زهره حاجیها؛ حسن چناری بوکت

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 29-48

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20638

چکیده
  هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و خطای پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای محاسبه مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری مدل جونز استفاده‌شده است. فرضیه مورد مطالعه هم در سطح صورت‌های مالی سالانه و هم میان‌دوره‌ای آزمون شده است. در راستای انجام پژوهش اطلاعات 5 ساله (1392-1388) هفتادوپنج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
رتبه‌بندی صنایع بورس تهران بر اساس معیارهای ریسک از منظر سرمایه‌گذاران نهادی؛ رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرزانه اشعریون قمی زاده؛ حامد تاجمیر ریاحی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 49-64

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20639

چکیده
  سرمایه‌گذاران نهادی طبق قانون بازار سرمایه عبارت‌اند از: شرکت­های سرمایه‌گذاری و صندوق­های مشترک. این دسته از سرمایه‌گذاران به نظر می‌رسد از جهت معیارهای انتخاب صنعت و ریسک مدنظر، با سرمایه‌گذاران خرد متفاوت باشند. در این پژوهش که رویکرد آن کیفی ـ کمی است، از روش تحلیل سلسله مراتبی، جهت رتبه‌بندی معیارهای ریسک و از تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
بررسی رابطه بین تنوع‌پذیری محصولات و مؤلفه‌های متنوع اندازه‌گیری ساختار سرمایه با عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

یحیی کامیابی؛ مرتضی کاظم پور؛ رویا منصورلکورج

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 65-76

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20640

چکیده
  در بازارهای رقابتی امروز، شرکت‌ها برای بهبود عملکرد خود به مشتریان وفادار و سرمایه‌گذاران مناسب نیاز دارند. بنابراین، برای تأمین نیازهای چندگانه مشتریان، شرکت‌ها به تنوع روی آورده‌اند و سرمایه‌گذاران هم برای انجام سرمایه‌گذاری بهینه، درصدد تحلیل ساختار سرمایه شرکت‌ها هستند. از­این‌رو، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تنوع‌پذیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
تخمین ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش فرین(مطالعه‌ای در نرخ ارز)

حجت اله صادقی؛ سعیده بهبودی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 77-94

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20641

چکیده
   این پژوهش، به معرفی نظریه ارزش فرین به‌عنوان سنجه‌ای مفید در اندازه‌گیری ریسک رویدادهای فرین (رویدادهای نادر، ولی با تأثیر بالا) می‌پردازد. رفتار مشترک در محاسبه ارزش در معرض ریسک برپایه این فرض است که تغییر در ارزش سبد سرمایه‌گذاری، توزیع نرمال دارد و مشروط بر اطلاعات گذشته است. با این حال، بازده دارایی‌ها به­طور معمول ازتوزیع‌هایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
نقش کیفیت گزارشگری مالی درکاهش اثرمحدودکننده سیاست تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری

مجتبی مقدس نوقابی؛ رضا حصارزاده؛ عطیه سیگاری

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 95-110

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20642

چکیده
  مطابق برخی شواهد نظری، تعمیم‌پذیری نظریه میلر و مودیلیانی مبنی بر بی‌ارتباط بودن سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری، مقید به کیفیت گزارشگری مالی است، چراکه کیفیت گزارشگری مالی اثر مستقیمی بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد. لذا هدف این پژوهش، بررسی نقشکیفیتگزارشگریمالیدرکاهشاثرمحدودکننده سیاستتقسیم سودبر سرمایه‌گذاری، با توجه به چارچوب ارائه‌شده ...  بیشتر