دوره 11 (1402)
دوره 10 (1401)
دوره 9 (1400)
دوره 8 (1399)
دوره 7 (1398)
دوره 6 (1397)
دوره 5 (1396)
دوره 3 (1394)
دوره 2 (1393)
دوره 1 (1392)
مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
مقایسه کارآیی مدل‏های رگرسیون با رویکرد تحلیل مؤلفه‏های اصلی (PCA) وشبکه‏های عصبی مصنوعی درپیش‏بینی بازده غیرعادی

رضا راعی؛ مهدی بستان آراء

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20629

چکیده
  بسیاری از پژوهش‏ها در علم مالی بر پیش‏بینی دقیق بازده شرکت‏ها با در نظر داشتن ریسک سرمایه‏گذاری در سهام آن‏ها تمرکز داشته‏اند. هدف این پژوهش،بررسی امکان توضیح بازده غیرعادی(تفاوت بازده مورد انتظار حاصل از مدل قیمت‏گذاری دارایی‏های سرمایه‏ای و بازده واقعی) بااستفاده ازنسبت‏های مالی وانتخاب ابزاربهتر برای پیش‏بینی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
واکنش بازار به اطلاعات مشهود و نامشهود در بورس اوراق بهادار تهران

محمد اسماعیل فدائی نژاد؛ مجتبی کامل نیا

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20630

چکیده
  در توجیه پدیده ضریب ارزش دفتری به ارزش بازار، دو دیدگاه موجود است. اقتصاددانان مالی معتقدند که این صرف بارده به دلیل ریسک زیاد سهام با ضریب B/M بالا است که منشأ این ریسک بازده ضعیف گذشته سهم است. در حالی که طرفداران مالی رفتاری معتقدند فراواکنشی سرمایه‌گذاران دلیل این پدیده است با تفکیک بازده گذشته به بازده مشهود و نامشهود و با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
بررسی رابطه تقسیم سود، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی در طی چرخه عمر شرکت

محمدحسین ستایش؛ سمانه قوهستانی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 37-50

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20631

چکیده
  سیاست تقسیم سود همواره با سایر تصمیم‌های مالی شرکت در تعامل است و این رابطه­ تعاملی تحت تأثیر شرایط مختلف قرار می­گیرد. از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و سایر تصمیم‌های مالی چرخه عمر شرکت است. در این مقاله با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکت­ها، به بررسی رابطه بین سود تقسیمی، فرصت­های سرمایه­گذاری و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها با استفاده از رویکرد قیمت‌گذاری اختیار تعدیلی با دیرش

عباس امین‌پور جوبنی؛ ناصر شمس قارنه؛ اکبر اصفهانی پور

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 51-68

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20632

چکیده
  ریسک اعتباری، ریسکی است که ناشی از نکول یا کوتاهی وام‌گیرندهدر قرارداد است. در پیشینه پژوهش مطالعات زیادی از قیمت‌گذاری اختیار برای ارزیابی و تحلیل ریسک اعتباری استفاده کرده‌اند و بر اساس نوسان‌پذیری دارایی‌ها، فاصله تا نکول و به طور جامع‌تر احتمال نکول، شرکت‌ها را رتبه‌بندی کرده‌اند. در این مقاله از رویکرد جدیدی برای قیمت‌گذاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
تأثیر نظام حاکمیت شرکتی بر شاخص واحد کارآیی مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محسن دستگیر؛ مژگان جلالی جلال آبادی؛ احمد گوگردچیان

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 69-86

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20633

چکیده
  مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نظام حاکمیت شرکتی بر کارآیی مدیریت سرمایه در گردش می‌پردازد. در این پژوهش، از متغیرهای درصد مالکیت سهامداران نهادی، دوگانگی وظیفه مدیر­عامل، اندازه هیأت مدیره، استقلال اعضای هیأت مدیره و کیفیت حسابرسی به عنوان ساز و­کارهای نظام حاکمیت شرکتی و از شاخص EIwcm ، برای اندازه­گیری کارآیی مدیریت سرمایه در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
بررسی عوامل مؤثر بر ریسک بازار سهام با تأکید بر جهانی‌شدن مالی در قالب رفتار پویای بازار سهام

سیدکمال صادقی؛ فاطمه باقرزاده آذر؛ سها موسوی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 87-100

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20634

چکیده
  جهانی شدن مالی با ویژگی‌هایی همچون افزایش تحرک سرمایه در سطح بین­المللی، کاهش موانع در مسیر سرمایه‌گذاری­های مشترک و افزایش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و تأثیری که بر بازار اوراق بهادار دارد، توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه را به خود جلب نموده است. از اینرو، در این پژوهش با مطالعه پویایی رفتار بازارهای اوراق بهادار کشورهای ...  بیشتر