دوره 11 (1402)
دوره 10 (1401)
دوره 9 (1400)
دوره 8 (1399)
دوره 7 (1398)
دوره 6 (1397)
دوره 5 (1396)
دوره 4 (1395)
دوره 3 (1394)
دوره 2 (1393)
1مدیریت دارایی
عوامل موثر بر انتخاب روشهای بودجه‌بندی سرمایه‌ای در بورس تهران

عسگر نوربخش؛ غلامرضا عسگری؛ رضا راعی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 1-12

چکیده
  هدف این تحقیق شناسایی روشهای مورد استفاده در ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در میان شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعیین عوامل تاثیر‌گذار بر انتخاب این روشها است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، 100 شرکت فعال در بورس تهران انتخاب شده و یک پرسشنامه محقق ساخته برای مدیران مالی آنها ارسال شد. نتایج ...  بیشتر

تامین مالی
تأثیر کیفیت افشا بر رابطه ارزشی اقلام صورت‌های مالی

رضوان حجازی؛ ویدا مجتهدزاده؛ اعظم ولی زاده لاریجانی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 13-26

چکیده
  اطلاعات حسابداری با کیفیت، شرط لازم برای کارکرد سالم بازارهای سرمایه و به طور کلی اقتصاد می‌باشد و اهمیت زیادی برای سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری دارد. با توجه به این موضوع، در این تحقیق، تأثیر کیفیت افشا بر رابطه ارزشی اقلام صورت‌های مالی بررسی شده است. به این منظور ابتدا رابطه ارزشی اقلام صورت‌های ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انفیس

سجاد فرازمند؛ اسدالله کردنائیج؛ اصغر مشبکی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 27-44

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق بررسی پیش‌بینی پذیری شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران به کمک انفیس و یافتن مدل مناسب برای پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) بوده است. بدین منظور، نخست سه متغیر کلان اقتصادی به همراه مقادیر تاریخی شاخص تدپیکس به عنوان ورودی‌های مدل انتخاب شدند؛ سپس ساختارهای گوناگون انفیس و شبکه عصبی ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
برتری تصادفی مبتنی بر صرف ارزش و رفتار ریسک گریزانه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

عبدالمجید عبدالباقی؛ محمدرضا حمیدیزاده؛ محمد عرب مازار؛ احمد بدری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 45-62

چکیده
  در این مقاله به بررسی متداول‌ترین قوانین غلبه تصادفی یعنی غلبه تصادفی مرتبه اول، دوم و سوم، پرداخته شده و مفهوم غلبه تصادفی در چارچوب رفتار واقعی سرمایه‌گذاران مورد بحث قرار گرفته است. بر این اساس به ارائه روش‌های آزمون رفتار مبتنی بر غلبه تصادفی سرمایه‌گذاران بر روی پرتفوی سهام رشدی-ارزشی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
بررسی اثر نقدشوندگی بازار ثانویه بر قیمت عرضه اولیه بورس اوراق بهادار تهران

لیلا باطنی؛ زهرا پورزمانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 63-74

چکیده
  باتوجه به روندافزایش فعالیت بازارسرمایه ایران،اهمیت بررسی نحوه قیمت گذاری شرکتها دربدوورودبه بورس اوراق بهادار ازکسی پوشیده نیست.ازطرفی دیگر نقد شوندگی به مثابه شریان حیاتی بازارهای مالی به شمارمی آید،لذا تحقیق حاضر سعی داردبا توجه به نقش نقدشوندگی در کشف قیمت دارائیها،توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه مبادلات به بررسی تاثیراین شاخص ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
مقایسه رفتار سبد دارایی های بین المللی بهینه شده براساس مدل های مبتنی بر روش های همبستگی ثابت و شرطی پویا

میرسعید محمدی؛ حمزه دیدار؛ غلامرضا منصورفر

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 75-92

چکیده
  مساله انتخاب سبد دارایی بهینه همواره یکی از دغدغه های ذهنی سرمایه گذاران بوده است. درحالیکه مارکویتز از همبستگی ثابت در مدل خود بهره می برد، مطالعات اخیر از ثابت نبودن همبستگی بین متغیرها در طول زمان حکایت دارند. برهمین اساس، تحقیق حاضر ابتدا در پی بررسی همسانی ماتریس های همبستگی بین بازدهی بازار مالی کشورهای نوظهور جنوب شرق آسیا، ...  بیشتر

تامین مالی
تاثیر ساختار مالکیتی بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی‌ها

مریم کاویانی؛ رامین قربانی؛ محسن رشیدی باغی؛ ولی خدادادی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 93-108

چکیده
  چکیده بر اساس تئوری نمایندگی، ساختار مالکیتی نقش با اهمیتی را در راهبری رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ایفا می‌کند. در این پژوهش اشکال مختلف ساختار مالکیتی شامل مالکیت مدیریتی و نهادی و چگونگی تاثیر آنها بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی‌ها مورد بررسی قرار می-گیرد. به همین منظور، داده‌های مربوط به شرکت‌های ...  بیشتر

تامین مالی
آزمون تصمیمات تامین مالی، زمانبندی بازار و سرمایه گذاری واقعی در بورس اوراق بهادار تهران

میرهادی حسینی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 109-122

چکیده
  در ادبیات اقتصاد مالی، دو نظریه زمانبندی بازار و نظریه سرمایه گذاری واقعی در ارتباط با رابطه بین تامین مالی برون سازمانی از طریق بدهی و سرمایه با بازده سهام وجود دارد. در حالیکه هر دو نظریه رابطه منفی بین تامین مالی برون سازمانی و بازده سهام را پیش بینی می نمایند اما اولی براساس رفتار مدیر جهت بهره گیری از قیمت گذاری اشتباه سهام بوده ...  بیشتر