موضوعات = سرمایه گذاری واقعی
تعداد مقالات: 3
1. راهبرد‌های تداوم مبتنی بر نقاط مرجع؛ شواهدی از سوگیری‌‌ اتکا و تعدیل

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 83-104

10.22108/amf.2018.108403.1212

غلامحسین اسدی؛ مریم دولو؛ سبحان اسکینی


3. اثر تکانه‌های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام رهیافت SVAR

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 15-32

شمس الله شیرین بخش؛ فاطمه بزازان؛ مبینا زارعی