موضوعات = صندوق‌ها (سرمایه گذاری، بازنشستگی، پوشش ریسک)
تعداد مقالات: 7
2. ارائۀ یک الگوی استوار با درجۀ محافظه‌کاری تنظیم‌شدنی برای تشکیل صندوق شاخصی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 113-128

10.22108/amf.2017.21576

محمد مهدی بحرالعلوم؛ مقصود امیری؛ میرفیض فلاح شمس لیالستانی


4. بررسی تأثیر ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر عملکرد آن‌ها

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 15-28

10.22108/amf.2016.20637

علی رحمانی؛ سیدعلی حسینی؛ معصومه کاشف


6. تأثیر برخی عوامل و ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازدهی این صندوق‌ها

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 79-96

مهدی مرادزاده فرد؛ امیر حسین حسین پور؛ مهدی مولایی نژاد