دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی رابطه علیت بین عرضه‌ اولیه سهام و عوامل کلان اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

10.22108/amf.2023.136359.1779

وحید نیک پی پسیان؛ علی رضازاده؛ حسین احمدی نژاد؛ شکوفه احمدوند


تبیین ابعاد مدیریت احساسات مشتریان خدمات مدیریت دارایی با کاربست فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22108/amf.2023.137559.1797

وحید ناصحی فر؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمد تقی تقوی فرد؛ محسن لالجینی


رویکردی نوین در پیش‌بینی درماندگی مالی با بکارگیری اطلاعات مبتنی بر شبکه مالی و روش ترکیبی درخت تصمیم تقویت گرادیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22108/amf.2023.138909.1818

عزت اله عباسیان؛ کاوه شهرکی؛ سعید فلاح پور؛ علی نمکی