مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
نقش ریسک سازمانی در رابطه بین مهارت‌های مدیرعامل با جریان نقد آزاد شرکت

فهیمه کاظمی حاجی؛ محمد امری اسرمی؛ فاطمه جلالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

https://doi.org/10.22108/amf.2023.133259.1736

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر نقش ریسک سازمانی در رابطه بین مهارت‌های مدیرعامل شامل دانش مالی و قدرت وی، بر جریان نقد آزاد را بررسی می‌کند. چنانچه مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره باشد بیانگر قدرت وی است. روش: نمونه‌ای شامل 102 شرکت طی سال‌های 1393 تا 1399 از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. نمونه‌گیری به‌روش غربالگری و آزمون‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
به‌کارگیری روش فراترکیب در روش‌شناسی مدیریت ریسک عملیاتی بانکی

حامد نادری؛ محمد علی رستگار سرخه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1401

https://doi.org/10.22108/amf.2023.135765.1767

چکیده
  هدف پژوهش: در سال‌های اخیر بعد از بحران‌های اقتصادی که به وجود آمد، ارزش ارزیابی ریسک عملیاتی در صنعت مالی مشاهده شد، بیشترین تاثیر ریسک عملیاتی بر صنعت بانکداری بود. در نتیجه بعد از بحران مالی توجه بیشتری به ارزیابی ریسک عملیاتی در ضنعت بانکی شد. ریسک عملیاتی به عنوان ریسک زیان ناشی از عدم کفایت یا ناکارآمدی فرآیندهای داخلی، افراد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
طراحی مدل ساختاری تفسیری شناسایی و سطح‌بندی ریسکهای راهبردی مالی صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران

محمدمبین شفیعی ناطق؛ محمدامین رشیدی؛ محمد توحیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1401

https://doi.org/10.22108/amf.2023.135670.1765

چکیده
  عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت در بازار‌های جهانی، شرکت‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی را با چالش‌ها و ریسک‌های راهبردی متعددی مواجه ساخته است. ریسک‌های راهبردی، ریسک‌هایی هستند که می‌توانند نظام راهبردی را بی‌تعادل کنند و تأثیر منفی قابل ملاحظه‌ای بر صنعت بگذارند. هدف این پژوهش طراحی مدلی برای شناسایی و سطح‌بندی ریسک‌های راهبردی ...  بیشتر