دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

توسعه مدل مارکوویتز در بهینه‌سازی سبدسهام با در نظر گرفتن محدودیت‌های واقع گرایانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22108/amf.2024.137329.1793

حسین علیزاده؛ کامران کیانفر


مقاله مروری

مروری بر نظریه‌ها، مدل‌ها و تکنیک‌های‌پیش‌بینی ‌درماندگی ‌مالی‌ و ورشکستگی شرکت‌‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22108/amf.2024.139927.1840

علی اصغر انواری رستمی


مقاله پژوهشی

آسیب شناسی تأمین مالی تولید با تاکید بر بازار بدهی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22108/amf.2024.137439.1795

محمد سلگی؛ سید مرتضی نظاری


مقاله مروری

عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها: رویکرد فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22108/amf.2024.138433.1809

یلدا حسنی؛ باقر عسگرنژاد نوری؛ قاسم زارعی؛ الله یار بیگی فیروزی


مقاله پژوهشی

طراحی مدل پیش بینی و ارزیابی همکاری راهبردی نظام بانکی و استارتاپ‌های فینتک با رویکرد استنتاج فازی عصبی - تطبیقی (ANFIS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22108/amf.2024.138687.1813

آرش عنصری؛ عباس خمسه؛ تقی ترابی؛ حمیدرضا یزدانی


تاثیر توجه سرمایه گذار بر رابطه بین نوسان نامتعارف و بازده آتی سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22108/amf.2024.140246.1853

نرگس حمیدیان؛ حسن فتاحی نافچی؛ امین رستمی؛ گلناز اسحقی


اثر عدم اطمینان سیاست‌های اقتصادی بر معاملات اعتباری و ارزش شرکت با تأکید بر نقش معاملات اعتباری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22108/amf.2024.139534.1832

یاسمن خلیلی؛ مهدی محمدی؛ آزاده یزدانی


الگویی جهت بهبود تأمین مالی معادن سنگ آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22108/amf.2024.136679.1785

مهدی علی حسینی؛ محمدهاشم بت شکن؛ امیرحسین مزینی؛ مسلم پیمانی فروشانی


تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت‌ها از طریق متغیر واسطه‌ای شفافیت با استفاده از روش فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403

10.22108/amf.2024.139769.1837

رسول عسگرپور؛ حمید ابوطالبی


ارائه مدلی برای تحلیل موانع تأمین مالی تولید در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22108/amf.2024.137563.1798

منصور نوری؛ مهرداد حسینی شکیب؛ عباس خمسه


بررسی و مقایسۀ شاخص‌های ARMS و BSI در اندازه‌گیری احساسات سرمایه‌گذاران با هدف پیش‌بینی روند قیمت سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

10.22108/amf.2024.138304.1807

مجتبی رستمی نوروزآباد؛ سمیه اسفندیاری؛ میلاد شهرازی؛ علی گل بابایی پاسندی


طراحی مدل آینده پژوهی نگرش کارکنان بانک از لحاظ امنیت شغلی در مواجهه با بلاکچین در افق 2031

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22108/amf.2024.139968.1844

حسن درویش؛ محمد محمودی؛ سعید قاضی نژاد


شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22108/amf.2024.139517.1831

یاسر شریفی؛ محمد توحیدی؛ میثم حامدی


توسعه مدلی جامع جهت پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22108/amf.2024.138983.1821

شیوا رضاییان؛ محمد طالقانی؛ ازیتا شرج شریفی