مقاله پژوهشی سایر حوزه های مرتبط
آزمون اثر جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی با بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش برای ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران

اکرم فلاحی؛ مهدی طغیانی؛ حمید آسایش؛ مهدی زاهد قروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2022.125736.1605

چکیده
  مطالعه حاضر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایرانِ را با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ و بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش، طی سال‌های 1363 تا 1397 و با اثرپذیری از جهش نرخ ارز، بحران مالی جهانی مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که با وقوع شوک‌های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش یافته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدلسازی شاخص پویای شرایط مالی و بررسی اثرگذاری آن بر قابلیت پیش‌بینی بازده سهام ایران

سیدعزیز آرمن؛ ابراهیم انواری؛ سامره راکی کیانپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2022.129138.1672

چکیده
  چکیده هدف: در این پژوهش از یک مدل‌ خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم‌یافته با پارامترهای متغیر در طی زمان برای ساخت شاخص شرایط مالی استفاده شده است. تغییرپذیری در طی زمان در پارامترهای مدل (TVP) این امکان را فراهم می‌کند که وزن منتسب به هر یک از متغیرهای به کار رفته در شاخص در طی زمان انعطاف‌پذیر باشد و بدین ترتیب پویایی‌های طی زمان مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
چارچوبی به منظور جمع سپاری تأمین مالی کسب وکارهای نوپا (مورد مطالعه: وام دهی نفر به نفر) با استفاده از روش فراترکیب

میثم شهبازی؛ رویا رزاقی؛ آصف کریمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2022.130830.1700

چکیده
  در عصر ایده‌پردازی بسر می‌بریم، ایده‌هایی که برای عملیاتی شدن نیاز به پشتیبانی دارند. در این میان استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک را نیز باید اضافه نمود. هیچ ایده و یا کسب‌وکاری بدون پشتوانه مالی به ثمر نخواهد رسید. جمع‌سپاری تأمین مالی یکی از روش‌های نوین تأمین مالی است که در آن افراد به سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌ها می‌پردازند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سایر حوزه های مرتبط
بررسی واکنش بازار نسبت به افشای عوامل ریسک

سیده زهرا طباطبائی؛ سید عباس هاشمی؛ هادی امیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2022.125358.1596

چکیده
  هدف: افشا اطلاعات و به خصوص اطلاعات مربوط به ریسک‌های شرکت، اطلاعات مفیدی را درخصوص ریسک‌های ذاتی شرکت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و چنانچه این افشاء اطلاعات دارای محتوای اطلاعاتی باشد منجر به افزایش درک سرمایه‌گذاران و در نهایت واکنش آن‌ها و تغییرات قیمت سهام می‌شود. هدف این پژوهش بررسی واکنش بازار نسبت به افشای ریسک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
رابطه‌ی فساد محلی، حاکمیت شرکتی و بازده مالی شرکت‌ در سطح استان‌های کشور

امیرمحمد اسماعیلی؛ زهرا نصراللهی؛ زهره عارف منش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2022.128746.1661

چکیده
  مطالعات آسیب‌شناسانه به منظور آشنایی با ابعاد مختلف فساد و اندازه‌گیری پیامدها و آثار آن بر ارکان مختلف جامعه ضرورت دارد. محققان غالبا بر اساس شاخص‌های ادراک و از سویی در سطح ملی، فساد را مورد بررسی قرار داده‌اند. نوآوری این پژوهش در بهره‌گیری از دو مزیت مستندات عینی و ابعاد محلی در تعریف شاخص فساد است و با مقایسه داده-های نمونه‌ای ...  بیشتر