موضوعات = حسابداری
تحلیلی بر آثار ساختار شبکۀ روابط هیئت‌مدیره در تعیین کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار: نقش نظارتی مالکان نهادی

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 21-46

10.22108/amf.2022.130793.1701

رضا تقی زاده؛ غلامرضا رضایی؛ محمد صادق زاده مهارلویی؛ رامین زراعتگری


قدرت پیش‌‌بینی‌‌کنندگی جریان نقد آتی توسط سود و جریان‌‌های نقدی

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-26

10.22108/amf.2021.122355.1527

امین حاجیان نژاد؛ سید رسول حسینی؛ سید رسول دانش سرارودی


طراحی و تبیین الگوی ثبات نظام بانکی براساس کیفیت گزارشگری مالی

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 25-52

10.22108/amf.2020.119331.1471

محمدحسین صفرزاده؛ رسول اسکندری؛ ابراهیم جعفری منش