موضوعات = مدیریت ریسک دارایی های مالی
رفتار ریسک تجاری در شرکت‏های ارزشی و رشدی در شرایط ثبات و بحران اقتصادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-24

10.22108/amf.2019.115687.1385

مجتبی رستمی نوروزآباد؛ ابوالحسن جلیلوند؛ میرفیض فلاح شمس؛ علی سعیدی


بررسی ارتباط ریسک سیستماتیک سهام وچولگی بازده سهام

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-10

10.22108/amf.2017.21176

زهره حاجیها؛ فاطمه صفری


پویایی‌های رابطۀ متغیرهای کلان و شاخص بازار سهام

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 61-82

10.22108/amf.2017.21153

حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی؛ سجاد ابراهیمی


تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 3، مهر 1395، صفحه 39-58

10.22108/amf.2016.20646

بهروز خدارحمی؛ حیدر فروغ نژاد؛ محمدجواد شریفی؛ علیرضا طالبی


رتبه‌بندی صنایع بورس تهران بر اساس معیارهای ریسک از منظر سرمایه‌گذاران نهادی؛ رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 49-64

10.22108/amf.2016.20639

فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرزانه اشعریون قمی زاده؛ حامد تاجمیر ریاحی


بررسی حافظه بلندمدت در نوسان‌های بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 3، آذر 1394، صفحه 67-82

اکبر کمیجانی؛ اسماعیل نادری؛ نادیا گندلی علیخانی


پیش‌بینی شاخص قیمت بورس سهام با استفاده از شبکه عصبی و تبدیل موجک

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 55-74

رضا راعی؛ شاپور محمدی؛ حنظله فندرسکی


پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انفیس

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 27-44

سجاد فرازمند؛ اسدالله کردنائیج؛ اصغر مشبکی