سایر حوزه های مرتبط
آزمون اثر جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی با بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش برای ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران

اکرم فلاحی؛ مهدی طغیانی؛ حمید آسایش؛ مهدی زاهد قروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2022.125736.1605

چکیده
  مطالعه حاضر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایرانِ را با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ و بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش، طی سال‌های 1363 تا 1397 و با اثرپذیری از جهش نرخ ارز، بحران مالی جهانی مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که با وقوع شوک‌های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش یافته ...  بیشتر

سایر حوزه های مرتبط
نقش ثبات بازار‌ مالی بر سازوکار انتقال سیاست پولی در ایران: روش گارچ چند متغیره (MGARCH)

فریناز رحیمیان؛ حسین شریفی رنانی؛ سارا قبادی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 37-64

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2021.126331.1618

چکیده
  اثر نااطمینانی بر رشد پولی در سال‌‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده و مسئلۀ مهمی برای بانک‌های مرکزی است. در قالب سازوکار انتقال پولی ازطریق بازار مالی، سیاست پولی از قیمت این نوع دارایی‌ها متأثر می‌‌شود. این اثرگذاری بر مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری و به‌‌تبع آن بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می‌گذارد و نقش مهمی در تعادل عمومی ...  بیشتر

سایر حوزه های مرتبط
بررسی تأثیر چرخه‏ های تجاری و تکانه‏ های فناوری سرمایه ‏ای بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

منصور زراءنژاد؛ مسعود خداپناه؛ ابراهیم انواری؛ نساء گودرزی زاده

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 103-122

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2020.118715.1454

چکیده
  هدف: یکی از معیارهای اساسی تصمیم‏گیری برای خرید و فروش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار، بازده سهام است؛ به‏ همین دلیل بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام ضروری است. تکانه‏های فناوری سرمایه‏ای و چرخه‏های تجاری از عوامل تأثیرگذار بر بازده سهام هستند؛ از این رو هدف این مقاله بررسی تأثیر چرخه‏های تجاری و تکانه‏های فناوری سرمایه‏ای ...  بیشتر