تامین مالی
محدودیت‌های تامین‌مالی در شرکت‌ها و رابطه آن با استراتژی‌های تامین‌مالی با تاکید بر نقش تعدیلگر حاکمیت شرکتی

ماندانا طاهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22108/amf.2023.135738.1769

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی این مساله است که آیا افزایش محدودیت‌های تامین‌مالی شرکت‌ها بر استراتژی‌های تامین‌مالی آنها اثرگذار است؟ بر این اساس، استراتژی‌های مدیران شرکت‌ها برای تامین‌مالی در قالب تمایل آنها به تامین‌مالی داخلی بجای خارجی و از طریق معامله با اشخاص وابسته و تامین‌مالی از محل بدهی بجای انتشار سهام در بازار سرمایه، ...  بیشتر

تامین مالی
نااطمینانی نرخ سود تسهیلات و تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط منتخب پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار

داود صافی دستجردی؛ کمیل طیبی؛ ناصر الهی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22108/amf.2020.124509.1578

چکیده
  به بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌‌دلیل نقش آنها در رشد و توسعۀ اقتصادی، هم در کشورهای توسعه‌‌یافته و هم در کشورهای درحال توسعه، بیش از پیش توجه شده است. پژوهش‌‌های متعدد دربارۀ این بنگاهها نشان می‌‌دهد مسئلۀ تأمین مالی برای آنها ازجمله موانع و چالش‌‌های مهم به شمار می‌‌رود. با توجه به سهم شایان توجه نظام بانکی در تأمین مالی بنگاه‌های، ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی رابطۀ محدودیت مالی، ساختار دارایی ها و تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمود لاری دشت بیاض؛ مهدی صالحی؛ مریم سخاوت پور

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 181-196

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21332

چکیده
  پژوهش حاضر، اثر تعدیلی محدودیت ‌مالی با شاخص کاپلان و زینگالس (1997) را در رابطۀ ساختار دارایی‌های ‌وثیقه‌شدنی و ساختار‌ مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ‌تهران بررسی می‌کند. بدین‌منظور، 155 شرکت برای یک دورۀ 11 ساله (1393-1383) بررسی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد محدودیت مالی شرکت­ها در رابطۀ کل دارایی‌های ‌وثیقه‌شدنی ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی رابطۀ شفافیت شرکتی و محدودیت در تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شدۀ بورس اوراق بهادار تهران

اسفندیار محمدی؛ فرشاد سبزعلی پور؛ فاطمه دهقانی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 201-216

https://doi.org/10.22108/amf.2017.102155.1044

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطۀ بین شفافیت شرکتی و محدودیت در تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این زمینه، تعداد 118 شرکت در دورۀ زمانی 1383 تا 1394 انتخاب شد و فرضیه‌های پژوهش با تدوین الگو‌های رگرسیون لجستیک چندمتغیره و با استفاده از داده‌های تلفیقی بررسی شد؛ برای سنجش شفافیت شرکتی نیز از دو معیار شفافیت ...  بیشتر

تامین مالی
شبیه‏سازی و سیاست‏گذاری درونی و بیرونی مشکلات تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط با رویکرد پویایی‏شناسی سیستمی

علی نقی مصلح شیرازی؛ مجتبی خلیفه

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 69-92

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21172

چکیده
  بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌دلیل آثار زیادی که در رفع مشکلات بیکاری و رونق اقتصاد جوامع بر عهده دارند، نیروی محرک اقتصاد شناخته می‌شوند. مشکل تأمین مالی این بنگاه‌ها ازجمله مشکلات اساسی در روند فعالیت آنها است. این پژوهش- با توجه به مهم‌ترین ابزار تأمین مالی بنگاه‌های ذکرشده، یعنی بانک‌ها- با رویکردی ابتکاری و با استفاده از روش ...  بیشتر

تامین مالی
تحلیل تأثیر توقف نماد معاملاتی، بر کیفیت بورس اوراق بهادار تهران

محبوبه زارعی؛ داریوش دموری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 49-62

چکیده
  محققان درباره این که توقف معاملات سهام، چه آثاری بر کیفیت بورس دارد، نظریات متفاوتی دارند. در پژوهش‌هایی که تا کنون انجام شده، آثار مثبت یا منفیِ توقف نماد یک سهم، به طور قطعی به اثبات نرسیده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر توقف نماد معاملاتی، بر کیفیت بورس اوراق بهادار تهران است، که طی یک دوره زمانی از 1386 تا 1390، مورد بررسی قرار گرفته ...  بیشتر

تامین مالی
ارزیابی تأثیر عملکرد مالی و خصوصی‌سازی بر کارایی فنی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

سعید میرزا محمدی؛ محمد رضا اسکندری عطا

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 93-108

چکیده
  در دهه‌های اخیر برنامه خصوصی‌سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با نظام‌های سیاسی مختلف دنبال شده است. عملکرد مالی و اقتصادی(کارایی) شرکت‌ها بعد از خصوصی‌سازی به عنوان یکی از ملاک‌های ارزیابی سیاست مذکور، همواره یکی از مسائل محوری در پژوهش‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه بوده است. در این پژوهش با استفاده از ...  بیشتر

تامین مالی
تأثیر نرخ تورم بر تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( از طریق بدهی های بانکی و انتشارسهام)

محمد ابراهیم راعی عزآبادی؛ جلال دهقانی؛ محمد جواد شیخ

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1392، ، صفحه 51-68

چکیده
  این تحقیق با هدف پاسخ به این سوال که " تاثیر نرخ تورم بر تامین مالی – از طریق بدهی های بانکی و انتشار سهام- چگونه است؟" انجام شده است. بر اساس ادبیات تحقیق، عوامل خرد و کلان زیادی تعدیل کننده تامین مالی هستند که در این تحقیق، عوامل: نرخ هزینه سرمایه، ریسک مالی، نسبت مالکانه و نرخ بازدهی کل به عنوان متغیرهای تعدیل کننده در نظر گرفته شده ...  بیشتر