تامین مالی
شناسایی عوامل بالقوۀ راهبری شرکتی، افشا و شفافیت مؤثر در ارزیابی کیفیت صورت‌های ‏‏‌مالی بانک‌ها به روش دلفی ‌فازی

خالد شیخی؛ مهران متین فرد؛ علی سعیدی؛ محمد حسنی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 23-52

https://doi.org/10.22108/amf.2022.130183.1692

چکیده
  هدف: بانک‌‌محوربودن اقتصاد ایران، چالش‌های موجود در صنعت بانکداری و فعالیت‌های خاص این صنعت نسبت‌به سایر صنایع باعث شده است که نهادهای ناظر و ذی‌نفعان توجه ویژه‌ای به کیفیت صورت‌های مالی بانک‌ها داشته باشند. سازوکارهای راهبری شرکتی مناسب، افشا و شفافیت کافی، نقش مؤثری در کیفیت صورت‌های مالی ایفا می‌کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، ...  بیشتر

تامین مالی
رابطۀ فساد، حاکمیت شرکتی و بازدۀ مالی شرکت در سطح استان‌های کشور

امیرمحمد اسماعیلی؛ زهرا نصراللهی؛ زهره عارف منش

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 103-120

https://doi.org/10.22108/amf.2022.128746.1661

چکیده
  پژوهش‌های آسیب‌شناسانه برای آشنایی با ابعاد مختلف فساد و اندازه‌گیری پیامدها و آثار آن بر ارکان مختلف جامعه ضرورت دارد. پژوهشگران اغلب براساس شاخص‌های ادراکی و از سویی در سطح ملی، فساد را بررسی کردند. نوآوری این پژوهش در بهره‌گیری از دو مزیت مستندات عینی و ابعاد محلی در تعریف شاخص فساد است. با مقایسۀ داده‌های نمونه‌ای متشکل از ...  بیشتر

تامین مالی
کیفیت کارکنان شرکت و کیفیت سود پیش‌بینی‌‌شده به‌وسیلۀ مدیریت

محمد حسن قلی زاده؛ دکتر یاسر رضائی پیته‌نوئی؛ محمد غلامرضاپور

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 85-98

https://doi.org/10.22108/amf.2019.115319.1377

چکیده
  اهداف: نتایج پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد کارکنان نقش مهمی در فعالیت‌های شرکت ایفا می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود کارکنان با تحصیلات بالاتر، اطلاعات بهتری در اختیار مدیران شرکت قرار دهند و افزایش کیفیت اطلاعات مدیران سبب بهبود کیفیت سود پیش‌بینی‌شده به‌وسیلۀ آنها شود؛ ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ کیفیت کارکنان و کیفیت سود ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در تقلب در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

شکراله خواجوی؛ مهرداد ابراهیمی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 71-84

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21385

چکیده
  حاکمیت شرکتی، نقش مهمی در تضمین کیفیت فرایند گزارشگری مالی دارد. بسیاری از شکست‌های شرکتی اخیر به حاکمیت ضعیف نسبت داده می‌شود که در قالب گزارشگری مالی متقلبانه و مدیریت سود نادرست نمود پیدا کرده‌اند؛ از این‌رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در تقلب در صورت‌های مالی است. برای تحقق این هدف، شرکت‌های متقلب ...  بیشتر

تامین مالی
تأثیر هزینۀ نمایندگی در رابطۀ نظام حاکمیت شرکتی و هزینۀ سرمایۀ سهام

فرزانه حیدرپور؛ محمود نظری طجر

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 85-98

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21183

چکیده
  در این مقاله، تأثیر هزینۀ نمایندگی در رابطۀ نظام حاکمیت شرکتی و هزینۀ سرمایۀ سهام بررسی شده است. الگوهای منتخب برای آزمون فرضیه‌های این پژوهش، از الگو‌های رگرسیون چندمتغیرۀ پژوهش چن و همکاران (2011) برگرفته شده است. جامعۀ آماری این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1387 تا 1393 و شامل 140 شرکت است. نتایج ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی رابطۀ خوش‌بینی مدیریتی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمود یحیی زاده فر؛ شهاب الدین شمس؛ مریم نادری

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 77-88

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21186

چکیده
  چکیده مدیران، هموارسازی سود را تحت تأثیر عوامل مختلفی انجام می‌دهند و خصوصیات مدیران، سبک تصمیم‌گیری آنها را پیرامون این موضوع تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از این خصوصیات، خوش‌بینی است که با بررسی این موضوع به شناخت بهتری در زمینۀ عملکرد شرکت‌ها و نحوۀ تصمیم‌گیری دربارۀ خرید سهام آنها می‌توان دست یافت. هدف این پژوهش، بررسی چگونگی ...  بیشتر

تامین مالی
تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

سید کاظم ابراهیمی؛ صادق سربازی آزاد

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 105-116

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21190

چکیده
   بیش‌اطمینانی، اعتقاد بی­اساس دربارة توانایی­های شناختی، قضاوت­ها و استدلال شهودی فرد است. مدیران بیش‌اطمینان درنتیجۀ این باور که اطلاعات ویژ­ه­ای در اختیار دارند (که دیگران در اختیار ندارند)، دقت اطلاعات خود و به‌تبع آن، سودها و جریان‌های نقدی آیندۀ واحد تجاری را بیش از حد تخمین می­زنند و چشم‌انداز مثبتی از ریسک ...  بیشتر

تامین مالی
حساسیت منابع خارجی به جریان وجه نقد در شرایط محدودیت‌های مالی داخلی و خارجی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران

زهره حاجیها؛ زهره محمدی چم خانی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 37-50

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21572

چکیده
  ایجاد توزان بین وجه نقد موجود و نیازهای نقدی، یکی از مهم‌ترین عوامل سلامت اقتصادی و تداوم فعالیت واحدهای تجاری است. بنابراین پژوهش حاضر، حساسیت منابع خارجی را به نقدینگی در شرایط محدودیت‌های مالی داخلی و خارجی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌کند. معیار سنتی محدودیت مالی شامل اندازۀ شرکت و یکی از معیارهای ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود و انگیزه‌های مدیریت بر چسبندگی هزینه‌ها

غلامرضا منصورفر؛ مهدی حیدری؛ طاهره کولانی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21149

چکیده
  پژوهش حاضر تأثیر مدیریت واقعی سود و انگیزه‌های مدیریت بر میزان چسبندگی هزینه‌ها را بررسی می‌کند. چسبندگی هزینه به این معنی است که نسبت کاهش هزینه‌ها در هنگام کاهش فروش کمتر از نسبت افزایش هزینه‌ها در هنگام افزایش فروش است. طبق نظریۀ‌ تصمیم‌های آگاهانه، چسبندگی هزینه‌ها نتیجۀ تصمیم‌های آگاهانۀ مدیران است. این مطالعه بر حالتی ...  بیشتر

تامین مالی
تأثیر سازوکارهای نظارتی وکنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

داریوش دموری؛ مینو ایزدی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 59-76

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20647

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر هم‌زمان سیاست تقسیم سود، نسبت بدهی، مالکان نهادی و رقابت بازار محصولبه‌عنوان سازوکارهای نظارتی و کنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینه­های نمایندگی است.به‌منظور دستیابی به این هدف، 85 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386–1391بررسی شد. به‌دلیل نوع داده­های پژوهش، از روش ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه دارایی‌های وثیقه‌ای با تامین مالی و سرمایه‌گذاری

عباس افلاطونی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 109-124

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20650

چکیده
  این پژوهش، رابطۀ بین اندازۀ دارایی‌های وثیقه‌ای را با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه‌گذاری‌های نمونه‌ای متشکل از 247 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1382 تا 1392 بررسی می‌کند و تأثیر کیفیت گزارشگری را بر رابطۀ ذکرشده می‌سنجد. همچنین، در این پژوهش به تأثیر میزان دارایی‌های وثیقه‌ای بر کیفیت گزارشگری شرکت‌ها ...  بیشتر

تامین مالی
توان بازار محصول، ساختار صنایع و مدیریت سود شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

باقر عسگرنژاد نوری؛ محسن مرادی جز؛ نوید خالقی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20636

چکیده
   پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین توان قیمت­گذاری بازار محصول و رقابت صنایع تولیدی با مدیریت سود می‌پردازد. در این پژوهش، برای کمی­سازی مدیریت سود از مدل‌های مبتنی بر اقلام تعهّدیاختیاری استفاده‌شده است. در این راستا، دوفرضیه تدوین‌شده است و جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای متشکل از 92 شرکت (460 سال- شرکت) از بین شرکت‏های پذیرفته‌شده ...  بیشتر

تامین مالی
رابطه مدیریت سود و خطای پیش‌بینی سود (با تأکید بر صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و پایان دوره‌ای)

زهره حاجیها؛ حسن چناری بوکت

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 29-48

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20638

چکیده
  هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و خطای پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای محاسبه مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری مدل جونز استفاده‌شده است. فرضیه مورد مطالعه هم در سطح صورت‌های مالی سالانه و هم میان‌دوره‌ای آزمون شده است. در راستای انجام پژوهش اطلاعات 5 ساله (1392-1388) هفتادوپنج ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی میزان اطمینان سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران نسبت به پایداری اقلام تعهدی سود

محمد علی آقایی؛ مهدیس نیکزاد قادیکلایی؛ وحید احمدیان

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 15-30

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی توانایی درک سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران از میزان پایداری جزو تعهدی سود در مقایسه با جزو نقدی در پیش‌بینی سودهای آتی است. بدین منظور ابتدا پایداریجزو تعهدی سود و اجزای آن (سرمایه درگردش خالص، دارایی­های عملیاتی غیرجاری و دارایی­های مالی) با جزو نقدی سود مقایسهمی­شود و بر اساس این مقایسه و واکنش ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی نقش برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش ریسک ریزش قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محسن تنانی؛ علیرضا صدیقی؛ عباس امیری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 31-50

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی نقش برخی سازوکارهای حاکمیتشرکتی در کاهش ریسک ریزش قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است.از سهامداران نهادی، نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره نسبت به اعضای هیأتمدیره، وجود حسابرس داخلی و تفکیکوظایف مدیرعاملازرییسهیاتمدیره به عنوان متغیرهایحاکمیت شرکتی استفاده شده و تعداد 163 شرکت در ...  بیشتر

تامین مالی
مطالعه رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شکراله خواجوی؛ وحید علیزاده طلاتپه

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 41-54

چکیده
  در این پژوهش، رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا، تأثیر اندازه شرکت، نسبت بدهی، نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره و تمرکز مالکیت نیز کنترل شده است. برای اندازه‌گیری متغیر سطح افشای داوطلبانه، چک‌لیست بوتوسان (1997) که توسط کاشانی‌پور ...  بیشتر

تامین مالی
تأثیر سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا

مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ مریم بحرینی؛ آرزو طاهری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 75-90

چکیده
  یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه‌ی اطلاعاتی است که برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اعتبار دهی و سایر تصمیم‌ها، سود‌مند باشد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی شامل مالکیت مدیریتی، ساختار هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره بر رابطه بین ...  بیشتر

تامین مالی
رفتار سود در شرکت های ورشکسته: نقش حسابرس

زهره عارف منش؛ آمنه بذرافشان

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 1-14

چکیده
  هدف از انجام این مطالعه بررسی رفتار سود در شرکتهای ورشکسته با تاکید بر نقش حسابرس می‌باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به مطالعه مدیریت سود در شرکت های ورشکسته و تاثیر تغییر و اندازه حسابرس بر میزان مدیریت سود در چنین شرکت هایی می پردازد. نتایج حاصل از بررسی 41 شرکت ورشکسته و 41 شرکت غیرورشکسته در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا ...  بیشتر

تامین مالی
پیامد‌های مالی گزارش مشروط حسابرسی بر تأمین منابع مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد حسین ستایش؛ ابوالفضل گرگانی فیروزجاه

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 15-34

چکیده
  هدف این مقاله بررسی پیامد‌های مالی گزارش مشروط حسابرسی بر تأمین منابع مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهد که در طی سال‌های 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی و لجستیک برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد حسن ملکی؛ افشین آگهی اسکوئی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 75-96

چکیده
    هدف این تحقیق بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌‌ی اقتصادی است. در این تحقیق، ارزش افزوده‌ی اقتصادی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شده است. ارزش افزوده‌ی اقتصادی برخلاف معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد، ایجاد ارزش را اندازه­ گیری می‌کند. از میان جامعه­ آماری تحقیق، نمونه‌ای مشتمل بر 116 شرکت انتخاب و داده­ ...  بیشتر

تامین مالی
حساسیت منابع تامین مالی برون سازمانی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی: با تاکید بر اثر جانشینی دارایی های ثابت مشهود

هدی اسکندر؛ محمد مرادی؛ مهدی الهائی سحر

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 111-126

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جریان نقد و تامین مالی برون سازمانی با در نظر گرفتن متغیر مداخله گر محدودیت مالی شرکتها است. نمونه پژوهش از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 86 تا 91 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که منابع تامین مالی به جریان نقد در شرکتهای با محدودیت مالی و شرکتهای بدون محدودیت مالی حساس ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی، بر میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت‌ها: مقایسه تحلیلی، براساس اندازه حسابرس، اندازه شرکت‌های هموارساز و غیرهموارساز سود

میلاد امامقلی پور؛ ناصرعلی یداله زاده طبری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 29-48

چکیده
  یک نظام حاکمیت شرکتی کارآمد با کیفیت بالای حسابرسی، موجب می‌شود که شرکت‌ها اطلاعات مالی بهتر و شفاف‌تری ارائه کنند و این خود باعث کاهش ریسک اطلاعاتی اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران و در نتیجه تأثیرگذاری بر هزینه سرمایه شرکت می‌شود. در این رابطه، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه شرکت‌های ...  بیشتر

تامین مالی
تأثیر اعتبار هیأت مدیره بر رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و بازده غیرعادی انباشته در شرکت‌های بیش(کم) سرمایه گذار

شهین حیدرزاده؛ فرزین رضایی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 99-122

چکیده
  یکی از اصول مهم حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره شرکت است که می‌تواند به گونه‌های مختلفی بر عملیات شرکت و نتایج آن، تأثیر بگذارد. یکی از مباحث موجود در زمینه موضوع هیأت مدیره، بر مسأله اعتبار هیأت مدیره تمرکز دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثر اعتبار هیأت مدیره بر رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و بازده غیرعادی انباشته در شرکت‌های بیش وکم سرمایه‌گذار ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سید داوود حسینی راد؛ غلامرضا رضایی؛ غلامعلی محسنی فرد؛ شکراله خواجوی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1392، ، صفحه 119-134

چکیده
  هدف این مقاله بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص‌های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای اندازه‌گیری رقابت در بازار محصول استفاده شده است. هم‌چنین، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری مدیریت سود استفاده ...  بیشتر

تامین مالی
تأثیر کیفیت افشا بر رابطه ارزشی اقلام صورت‌های مالی

رضوان حجازی؛ ویدا مجتهدزاده؛ اعظم ولی زاده لاریجانی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 13-26

چکیده
  اطلاعات حسابداری با کیفیت، شرط لازم برای کارکرد سالم بازارهای سرمایه و به طور کلی اقتصاد می‌باشد و اهمیت زیادی برای سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری دارد. با توجه به این موضوع، در این تحقیق، تأثیر کیفیت افشا بر رابطه ارزشی اقلام صورت‌های مالی بررسی شده است. به این منظور ابتدا رابطه ارزشی اقلام صورت‌های ...  بیشتر