موضوعات = سرمایه گذاری شرکتی
توسعۀ الگوی عوامل مؤثر بر بازدۀ سهام

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 119-142

10.22108/amf.2023.136130.1774

رضا راعی؛ شاپور محمدی؛ علیرضا عجم


نظریۀ اختیارات حقیقی برای مدیریت ریسک در پروژه‏های فناوری اطلاعات

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 185-200

10.22108/amf.2017.21580

سیده سمیه رسولی؛ احمد جعفرزاده افشاری؛ مریم سلمانی سراجی


بررسی رابطه غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 51-66

محمد حسین ستایش؛ علیرضا ممتازیان؛ سجاد بهپور


بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی نسبی تعاونی‌های تولیدی بررسی موردی در استان بوشهر

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 51-74

زعیمه نعمت الهی؛ داریوش محمدی زنجیرانی


عوامل موثر بر انتخاب روشهای بودجه‌بندی سرمایه‌ای در بورس تهران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-12

عسگر نوربخش؛ غلامرضا عسگری؛ رضا راعی