1مدیریت دارایی
توسعۀ الگوی عوامل مؤثر بر بازدۀ سهام

رضا راعی؛ شاپور محمدی؛ علیرضا عجم

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 119-142

https://doi.org/10.22108/amf.2023.136130.1774

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت برآورد بازدۀ سهام، هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر بازدۀ سهام با استفاده از روش فرا تحلیل است.روش: براساس پیشینۀ پژوهش، تأثیر عوامل مختلف بر بازدۀ سهام در نظر گرفته شده و به‌منظور طراحی الگوی عوامل مؤثر بر بازدۀ سهام از فرا تحلیل مطالعات تجربی استفاده شده است. در این پژوهش، 422 مطالعه جمع‏آوری شده ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
تأثیر تجدید ارائۀ صورت‌های مالی بر انواع ناکارایی سرمایه‌گذاری با تأکید برنقش محدودیت مالی

محمد ابراهیم آقا بابائی؛ عاطفه رضائیان رامشه

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 73-92

https://doi.org/10.22108/amf.2022.125688.1604

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تجدید ارائۀ صورت‌های مالی بر انواع ناکارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش محدودیت مالی است.روش: برای اندازه‌گیری ناکارایی سرمایه‌گذاری و دسته‎بندی شرکت‌های عضو نمونه به دو بخشِ شرکت‌های با سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد یا کمتر از حد، از الگوی انتظارات سرمایه‌گذاری ریچادسون (2006) و از شاخص تعریف‌شده ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
تأثیر سرمایه‌گذاری در دارایی نامشهود در توضیح دهندگی تأثیر سلامت مالی و مشکلات نمایندگی در ارزش بازار شرکت

جواد نیک کار؛ محمود همت فر؛ مریم اعصامی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 11-28

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21170

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری در دارایی نامشهود در توضیح‏‌دهندگی تأثیر سلامت مالی و مشکلات نمایندگی در ارزش بازار شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین‌منظور، پنج فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‌های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دورۀ زمانی بین سال‎های 1387 تا 1392 تجزیه ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
نظریۀ اختیارات حقیقی برای مدیریت ریسک در پروژه‏های فناوری اطلاعات

سیده سمیه رسولی؛ احمد جعفرزاده افشاری؛ مریم سلمانی سراجی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 185-200

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21580

چکیده
  اغلب سازمان‏ها دربارۀ چگونگی ارزیابی سرمایه‏گذاری‏های آیندۀ فناوری اطلاعات دانش کافی ندارند. بیشتر این نوع سرمایه‏گذاری‏ها‏ براساس معیارهای شخصی مدیریت ارشد انجام می‏گیرد، درنتیجه تعداد بسیار کمی از سازمان‏ها، دانشی عمیق دربارۀ ارزش حاصل از هزینۀ صرف‌شده در حوزۀ فناوری اطلاعات دارند. در این پژوهش، روش اختیارات حقیقی ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
بررسی ارتباط بین کیفیت‌گزارشگری مالی با کارایی سرمایه‌گذاری و تأثیر ساختار سررسید بدهی‌ها بر این رابطه

مهدی صفری گرایلی؛ فاطمه رعنایی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 83-98

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21154

چکیده
  پژوهش حاضر رابطۀ بین کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایه‌گذاری شرکت­ها و همچنین اثر ساختار سررسید بدهی­ها را بر این رابطه بررسی می‌کند. بدین‌منظور، از الگوی کیفیت اقلام تعهدی دچو و دیچو ]12[ به‌عنوان معیار سنجش کیفیت گزارشگری مالی و برای اندازه‌گیری ساختار سررسید بدهی­ها از نسبت بدهی کوتاه­مدت به کل بدهی­ها استفاده شده ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
بررسی رابطه غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد حسین ستایش؛ علیرضا ممتازیان؛ سجاد بهپور

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 51-66

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا تأثیر اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت نقدینگی نیز کنترل شده است. بدین منظور از داده­های مربوط به 173 شرکت برای دوره زمانی 1382-1390 استفاده شد. در ابتدا پس از بررسی متون که به نوعی رابطه غیر خطی بین رشد و سودآوری ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
ارزیابی تصمیم‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از پویایی سیستم و اختیارات سرمایه‌گذاری واقعی (مورد مطالعه در شرکت تولید باطری خودرو)

مجید اسماعیلیان؛ مسلم علیمحمدی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-22

چکیده
  در مباحث مدیریت، بررسی و ارزیابی طرح های سرمایه گذاری نقش کلیدی و تعیین کننده ای دارد. معمولا منابع سرمایه گذاری روش هایی مانند نرخ بازده حسابداری، دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده داخلی و ارزش فعلی خالص (NPV) را جهت تصمیم گیری در این حوزه معرفی می کنند و از میان آنها روش ارزش فعلی خالص را به عنوان معتبرترین روش توصیف می نمایند. روش ارزش ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی نسبی تعاونی‌های تولیدی بررسی موردی در استان بوشهر

زعیمه نعمت الهی؛ داریوش محمدی زنجیرانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 51-74

چکیده
  در امتداد گسترش اقتصاد جهانی، افزایش مزیت رقابتی کلید دستیابی به سهم بازار آینده است. مدیریت مؤثر بر سرمایه فکری نه تنها برای واحد تجاری ارزش آفرین است، بلکه مزیت رقابتی آن را نیز بهبود می‌بخشد. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر کارایی هزینه، درآمد و سود تعاونی‌های تولیدی استان بوشهر طراحی گردیده ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با نسبت کیوتوبین و ریسک سیستماتیک بتا (مطالعه : شرکت های واسطه گری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

ارسلان ایرجی راد؛ معصومه اسلام دوست کلیدبری

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 97-110

چکیده
  هدف از این مقاله اندازه‌ گیری سرمایه فکری با‌ استفاده از مدل پالیک و بررسی رابطه کارایی هر یک از عناصر آن با نسبت کیوتوبین و ریسک سیستماتیک بتا است. بررسی بر روی 26 شرکت واسطه‌‌‌گری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 انجام شده است. آزمون فرضیات، با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون چند‌ متغیره انجام شده و نتایج ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
پیش‌بینی رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه‌های عصبی

رضا تهرانی؛ روح اله رهنما فلاورجانی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 63-80

چکیده
  رفتار سرمایه‌گذاری شرکتی، فرایند پیچیده‌ای است که تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار دارد. بر خلاف پژوهش‌های قبلی، پژوهش حاضر رویکردی جامع نگر دارد و با استفاده از روش فراتلفیق، ابتدا عوامل اثرگذار بر سرمایه‌گذاری شرکتی را شناسایی و آن‌ها را به عوامل مالی و بنیادی تفکیک کرده است. سپس، با استفاده از روش مدل‌سازی علی، روابط میان متغیرهای ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
تأثیر تنوع‌سازی کسب و کار بر عملکرد و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک درجه تمرکز صنعتی

سمانه شاهرضایی؛ حمزه دیدار؛ محمد ایمانی برندق؛ حمزه دیدار

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 65-86

چکیده
  درسال‌های اخیر، ارتباط بین عملکرد و تنوع شرکت موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی شده است. استراتژی‌های تنوع در کسب و کار شرکت‌ها می‌توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تأثیر قرار دهند. هدف این مقاله بررسی تأثیر تنوع‌سازی کسب‌وکار بر عملکرد و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف از شاخص هرفیندال_هریشمن ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
واکاوی خلاف قاعده‌ رشد دارایی؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

علی رحمانی؛ مریم دولو

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1392، ، صفحه 1-14

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی اثر خلاف قاعده‌ رشد دارایی با تاکید بر آزمون رابطه اثر رشد دارایی و رشد خالص دارایی‌های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت تعمیق درک خلاف قاعده رشد دارایی طی سال‌های 1379 تا 1389 با استفاده از رویکردی تجزیه‌گرا، رشد دارایی به سه مولفه شاکله تجزیه گردیده و بر مبنای تحلیل پرتفوی دوگانه و مدل‌ رگرسیون ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
عوامل موثر بر انتخاب روشهای بودجه‌بندی سرمایه‌ای در بورس تهران

عسگر نوربخش؛ غلامرضا عسگری؛ رضا راعی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 1-12

چکیده
  هدف این تحقیق شناسایی روشهای مورد استفاده در ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در میان شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعیین عوامل تاثیر‌گذار بر انتخاب این روشها است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، 100 شرکت فعال در بورس تهران انتخاب شده و یک پرسشنامه محقق ساخته برای مدیران مالی آنها ارسال شد. نتایج ...  بیشتر