1مدیریت دارایی
1. راهبردهای سرمایه گذاری مبتنی برشاخص های تکنیکال: شواهدی از واکنش های رفتاری سرمایه گذاران

سیروس کشاورز؛ عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی؛ مجید وزیری سرشک؛ محمدحسین آرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2021.130243.1696

چکیده
  هدف: اثربخشی و کارایی استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به حداکثر رساندن بازده وبه حداقل رساندن ریسک معاملات است، واین چالشی است که پژوهشگران باآن روبرو هستند. پژوهش حاضر به بررسی راهبردهای سرمایه گذاری مبتنی بر شاخصهای تکنیکال با استفاده از واکنشهای رفتاری سرمایه گذاران پرداخته است. واکنشهای رفتاری سرمایه گذاران بوسیله شاخصهای ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
2. تأثیر اطلاعات غیر مالی و اطلاعات گزارشگری یکپارچه بر تصمیم‌‌گیری: رفتار سرمایه‌‌گذاری با رویکرد تجربی

یحیی کامیابی؛ بهرام محسنی ملکی رستاقی؛ امیر جوادی نیا

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 99-124

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2021.129706.1681

چکیده
  هدف: تغییر نیاز‌‌های اطلاعاتی استفاده‌‌کنندگان اطلاعات حسابداری موجب تغییر شکل و محتوای اطلاعاتی گزارش‌‌های حسابداری شده است. انتشار اطلاعات غیر مالی در کنار اطلاعات مالی و حرکت به سوی گزارشگری یکپارچه از نشانه‌‌های پذیرش این موضوع از سوی تدوین‌‌کنندگان استانداردهای حسابداری و مدیران واحدهای اقتصادی است؛ با این حال تغییرات ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
3. سوگیری‌های رفتاری، حجم غیرنرمال معاملات و بازده غیرعادی سهام

محمد اصولیان؛ مژگان بازچی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 81-96

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2019.112224.1282

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر سوگیری‌های رفتاری شامل فرااعتمادی، اثر ‌تمایلاتی و توجهات ‌سرمایه‌گذاران بر حجم غیرنرمال و بازده غیرعادی است. روش: برای این منظور نمونه‌ای متشکل از 325 شرکت پذیرفته‌شده در بورس تهران، در بازۀ هفتگی و طی سال‌های1390 تا 1395 با استفاده از روش رگرسیون داده‌های ترکیبی نامتقارن بررسی شده ‌است. نتایج: ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
4. بررسی تأثیر حالت‌های روحی در ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران

بهروز لاری سمنانی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 107-120

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21352

چکیده
  این پژوهش با توجه به اهمیت تصمیم‌گیری‌های مالی در زندگی افراد، تأثیر حالت‌های روحی را در ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران فعال در بورس اوراق‌ بهادار تهران بررسی کرده ‌است. ریسک‌پذیری صفتی است که افراد براساس آن تشویق می‌شوند به ابتکار عمل روی آورند و کارهای مخاطره‌آمیز انجام دهند. درواقع، ریسک‌پذیری تمایل فرد به قرارگرفتن در سناریوی ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
5. تبیین مدل ورشکستی جهت شناسایی بانک‌های سالم و در معرض خطر

اعظم احمدیان؛ مهسا گرجی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21174

چکیده
  ورشکستگی بانک‌ها پدیده‌ای است که اخیراً بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به آن توجه کرده‌اند. از آنجایی‌که نشانه‌های بالقوۀ ورشکستگی قبل از وقوع ورشکستگی نمایان می‌شود؛ شناسایی متغیرهای هشدار و پیش‌بینی به‌موقع و صحیح این بحران، فرصتی را در اختیار مدیران و اعتباردهندگان برای انجام فعالیت‌های بازدارنده قرار می‌دهد. ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
6. بررسی پیامدهای سیاست سود تقسیمی رو به رشد در شرایط محدودیت مالی و موقعیت رقابتی

مهدی مشکی میاوقی؛ فاطمه صرفه جو

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 19-34

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21180

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای سیاست افزایش سود تقسیمی در شرایط محدودیت مالی و با توجه به موقعیت رقابتی شرکت‌ها است. نمونۀ آماری پژوهش شامل 145 شرکت است که در دورۀ زمانی 1389 تا 1393 از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و آزمون فرضیه‌ها نیز به کمک داده‌های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته و روش گشتاورهای ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
7. بررسی ثبات ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

منیژه رامشه؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ رسول اسکندری؛ محسن قره خانی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 35-56

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21182

چکیده
  ثبات ساختار سرمایه بدین معنی است که شرکت‌ها موقعیت فعلی اهرم خود را نسبت به سایر شرکت‌ها (اهرم بالاتر یا پایین‌تر) در طول زمان حفظ می‌کنند. میزان این ثبات با ارزیابی قدرت توضیحی اهرم هر دوره برای اهرم دوره‌های آینده اندازه‌گیری می‌شود. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 113 شرکت برای دورۀ زمانی 1379 تا 1392 میزان ثبات ساختار سرمایه را ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
8. عوامل مؤثر در بروز رفتار سرمایه‌گذاران با رویکرد پدیدارنگاری

سید مرتضی غیور باغبانی؛ امید بهبودی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 57-76

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21173

چکیده
  تصمیم­گیری سرمایه­گذاران در بازارهای مالی از عوامل فراوانی متأثر است که بسیاری از آنها در رویکردهای عقلانی تصمیم­گیری توجیه‌شدنی نیست. عواملی مانند نظام ارزشی، اعتقادات و پیشفرض‌های فرهنگی موجب بروز سوگیری در فرایند تصمیم‌گیری می‌شود که رفتار و تصمیم‌های سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کانون توجه این پژوهش، شناخت ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
9. بررسی تأثیر رفتار توده‌وار در ریسک‌پذیری مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

محمد دوستار؛ علی رضا محمد نژاد؛ مریم جوادیان لنگرودی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 129-148

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21577

چکیده
  چکیده امروزه رفتار توده­وار، که یکی از مهم‌ترین تورش­های رفتاری در بین شرکت­های سرمایه­گذاری، مدیران و سرمایه‌گذاران است، نقش بسیار مهمی در پذیرش ریسک، بازده ­سهام و سبد سرمایه­گذاری بازی می­کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رفتار توده­وار مدیران شرکت­های سرمایه­گذاری در ریسک­پذیری آنها است. جامعۀ آماری ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
10. رفتار جمعی سرمایه گذاران در سطوح خرد و کلان و تأثیر آن در نوسان‌های بازار

مریم دولو؛ سید سجاد پاپائی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 149-166

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21578

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی پدیدة رفتار جمعی سرمایه­گذاران نهادی و انفرادی در دو سطح خرد و کلان و تأثیر آن در نوسان‌های بازار است. در سطح خرد، علاوه بر مقایسۀ رفتار جمعی سرمایه­گذاران نهادی و انفرادی به روش آزمون t دو نمونه، با استفاده از رگرسیون داده­های تابلویی، تأثیر ویژگی­های بنیادی سهام در رفتار جمعی بررسی می‌شود. در سطح کلان ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
11. رابطۀ آب و هوا با بازده و فعالیت‌های معاملاتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

پریسا پورمحمدی؛ احمد بدری

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 201-220

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21581

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر آب و هوا در بازده و فعالیت‌های معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای معاملاتی شامل نقدشوندگی، گردش معاملات و نوسان‌پذیری است. برای تخمین الگو‌های رگرسیون با داده‌های سری زمانی، از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شده است. دورۀ زمانی پژوهش از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1394 است. نتایج ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
12. واکنش بازار به اطلاعات مشهود و نامشهود در بورس اوراق بهادار تهران

محمد اسماعیل فدائی نژاد؛ مجتبی کامل نیا

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 19-36

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.20630

چکیده
  در توجیه پدیده ضریب ارزش دفتری به ارزش بازار، دو دیدگاه موجود است. اقتصاددانان مالی معتقدند که این صرف بارده به دلیل ریسک زیاد سهام با ضریب B/M بالا است که منشأ این ریسک بازده ضعیف گذشته سهم است. در حالی که طرفداران مالی رفتاری معتقدند فراواکنشی سرمایه‌گذاران دلیل این پدیده است با تفکیک بازده گذشته به بازده مشهود و نامشهود و با استفاده ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
13. ترجیح های رفتاری سرمایه‌گذاران در واکنش به متغیرهای بنیادی بر مبنای نظریه غلبه تصادفی

احمد بدری؛ عبدالمجید عبدالباقی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 23-40

چکیده
  در این مقاله با استفاده از تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیگنالهای بنیادی به بررسی برتری نسبی سهام برنده-بازنده بر اساس عملکرد فعلی و آتی از منظر ترجیحات رفتاری سرمایه‌گذاران پرداخته شده است. بنابراین بر اساس عوامل مربوط به سودآوری، تغییرپذیری عایدات و رشد، سیگنالهای بنیادی (F-Score) مربوط به محتوای اطلاعاتی 7 شاخص مالی شناسایی و بر مبنای آن ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
14. تحلیل دیدگاه سهامداران بزرگ به عمل واگذاری بلوکی سهام برای تأمین مالی بنگاه به روش مچینگ (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

راضیه صادق فلاح؛ حسین رضایی دولت ابادی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 39-64

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل دیدگاه سهامداران بزرگ به عمل واگذاری بلوکی سهام برای تأمین مالی بنگاه در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، نمونه‌ای متشکل از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1382 تا 1391 بررسی شده است. برای آزمون این دیدگاه از روش‌های همسان‌سازی بر اساس نمره گرایش (مچینگ) و رگرسیون لاجیت ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
15. بررسی واکنش بازار نسبت به ورود به یا خروج از فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر در بورس اوراق بهادار تهران

محمدحسین قائمی؛ سمانه فرجی ملایی؛ آیدین کیانی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1392، ، صفحه 33-48

چکیده
  هدف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیرگذاری رویداد جایگزینی(ورود وخروج) شرکتها به فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر بر قیمت و حجم معاملات سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران است. اغلب سرمایه‌گذاران، حرکت و جهت بازار را به صورت دوره‌ای با استفاده از شاخصها ردیابی می کنند. به همین جهت شاخصهای بورسی باید تصویری شفاف از روند بازار سرمایه را به ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
16. ارزیابی رفتارهای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با روش فرایند تحلیل شبکه ای

مهدی خوشنود؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ حیدر فروغ نژاد؛ حمیدرضا وکیلی فرد

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1392، ، صفحه 19-34

چکیده
  رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی یکی از موضوعات مهم در علم مالی است که در این خصوص مالی استاندارد بر رفتار منطقی عاملین اقتصادی و وجود آربیتراژ و مالی رفتاری بر خطاهای رفتاری و محدودیت در آربیتراژ در بازارهای مالی تاکید دارد هدف این مقاله ارزیابی و رتبه بندی رفتارهای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به روش فرایند تحلیل ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
17. برتری تصادفی مبتنی بر صرف ارزش و رفتار ریسک گریزانه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

عبدالمجید عبدالباقی؛ محمدرضا حمیدیزاده؛ محمد عرب مازار؛ احمد بدری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 45-62

چکیده
  در این مقاله به بررسی متداول‌ترین قوانین غلبه تصادفی یعنی غلبه تصادفی مرتبه اول، دوم و سوم، پرداخته شده و مفهوم غلبه تصادفی در چارچوب رفتار واقعی سرمایه‌گذاران مورد بحث قرار گرفته است. بر این اساس به ارائه روش‌های آزمون رفتار مبتنی بر غلبه تصادفی سرمایه‌گذاران بر روی پرتفوی سهام رشدی-ارزشی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...  بیشتر