موضوعات = قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
تحلیل تأثیر ناهنجاری‌های بازار و فرصت‌های رشد بر بازده سهام

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 63-92

10.22108/amf.2020.120050.1490

علیرضا جعفری؛ مهدی عربصالحی؛ سعید صمدی


ساختار پویای همبستگی؛ ریسک و بازده سهام

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-26

10.22108/amf.2017.104204.1120

مریم دولو؛ مرضیه خسروی


رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها با استفاده از رویکرد قیمت‌گذاری اختیار تعدیلی با دیرش

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 51-68

10.22108/amf.2016.20632

عباس امین‌پور جوبنی؛ ناصر شمس قارنه؛ اکبر اصفهانی پور


رقابت بین سرمایه‌گذاران آگاه برای کسب اطلاعات محرمانه و قیمت‌گذاری عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 127-144

حمیدرضا موسویان خلیل اباد؛ غلامرضا کردستانی


بررسی اثر نقدشوندگی بازار ثانویه بر قیمت عرضه اولیه بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 63-74

لیلا باطنی؛ زهرا پورزمانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی