موضوعات = مدیریت سبد دارایی
بررسی اثر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدشوندگی سهام و ریسک بازار

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 15-34

10.22108/amf.2017.21171

محمود موسوی شیری؛ معصومه روشندل؛ حسن خلعت بری


بهینه‌سازی تنوع سهم‌های موجود در سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-14

ناصر شمس قارنه؛ شهاب الدین شهلائی