موضوعات = 1مدیریت دارایی
اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت های سرمایه گذاری

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 99-118

منصور گرکز؛ نواب رضائی


ارزیابی رفتارهای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با روش فرایند تحلیل شبکه ای

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 19-34

مهدی خوشنود؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ حیدر فروغ نژاد


رقابت بین سرمایه‌گذاران آگاه برای کسب اطلاعات محرمانه و قیمت‌گذاری عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 127-144

حمیدرضا موسویان خلیل اباد؛ غلامرضا کردستانی


عوامل موثر بر انتخاب روشهای بودجه‌بندی سرمایه‌ای در بورس تهران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-12

عسگر نوربخش؛ غلامرضا عسگری؛ رضا راعی


پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انفیس

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 27-44

سجاد فرازمند؛ اسدالله کردنائیج؛ اصغر مشبکی


برتری تصادفی مبتنی بر صرف ارزش و رفتار ریسک گریزانه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 45-62

عبدالمجید عبدالباقی؛ محمدرضا حمیدیزاده؛ محمد عرب مازار؛ احمد بدری


بررسی اثر نقدشوندگی بازار ثانویه بر قیمت عرضه اولیه بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 63-74

لیلا باطنی؛ زهرا پورزمانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی