موضوعات = 1مدیریت دارایی
ساختار پویای همبستگی؛ ریسک و بازده سهام

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-26

10.22108/amf.2017.104204.1120

مریم دولو؛ مرضیه خسروی


پیاده‏ سازی مدیریت ریسک سازمانی؛ شناسایی، تحلیل و ارزیابی مورد مطالعه: نهاد مالی فعال در بازار سرمایۀ ایران

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1-24

10.22108/amf.2018.110464.1242

ابوالحسن جلیلوند؛ مجتبی رستمی نوروزآباد؛ احسان عسکری فیروزجایی؛ میلاد رحمانیانی


بررسی اثر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدشوندگی سهام و ریسک بازار

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 15-34

10.22108/amf.2017.21171

محمود موسوی شیری؛ معصومه روشندل؛ حسن خلعت بری


اثر تفاضلی نوسان عناصر سود بر قابلیت پیش‌‌بینی سود

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 159-182

10.22108/amf.2017.21418

حسین اعتمادی؛ عادل آذر؛ سحر سپاسی؛ ساسان بابائی


بررسی ارتباط ریسک سیستماتیک سهام وچولگی بازده سهام

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-10

10.22108/amf.2017.21176

زهره حاجیها؛ فاطمه صفری


قراردادهای آتی نفت، تعهد به بیع یا تعهد به انتقال روزانۀ وجه تضمین؟

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 197-216

10.22108/amf.2017.21244

مهدی صادقی شاهدانی؛ سید مهدی پاک ذات