موضوعات = 1مدیریت دارایی
محتوای ارزشی الگوهای مختلف جریان نقد آزاد در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نوع صنعت

دوره 9، شماره 2، تیر 1400، صفحه 21-46

10.22108/amf.2021.124885.1588

جواد حسینی؛ رسول برادران حسن زاده؛ احمد محمدی؛ مهدی زینالی


برآورد تنش مالی در اقتصاد ایران با تأکید بر پیامدهای آن برای مدیریت دارایی‌های بنگاه و خانوار

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 41-62

10.22108/amf.2020.123729.1553

فرزام عمادی فر؛ زهره طباطبایی نسب؛ سید یحیی ابطحی؛ جلیل توتونچی


تحلیل تأثیر ناهنجاری‌های بازار و فرصت‌های رشد بر بازده سهام

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 63-92

10.22108/amf.2020.120050.1490

علیرضا جعفری؛ مهدی عربصالحی؛ سعید صمدی


ارزیابی سودمندی استراتژی‌‌های مومنتوم و معکوس صنعت در بازار سرمایۀ ایران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 93-112

10.22108/amf.2020.115998.1401

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ رضا فراهانی؛ محمد حسین آبادی


بررسی ارتباط خرید و فروش پرشدت سرمایه‌گذاران حقیقی و بازده سهام در بازار سهام ایران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 113-138

10.22108/amf.2021.126141.1610

سیده الهام طباطبائی؛ علی ابراهیم‌نژاد؛ مسعود طالبیان


رفتار ریسک تجاری در شرکت‏های ارزشی و رشدی در شرایط ثبات و بحران اقتصادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-24

10.22108/amf.2019.115687.1385

مجتبی رستمی نوروزآباد؛ ابوالحسن جلیلوند؛ میرفیض فلاح شمس؛ علی سعیدی


محاسبۀ ارزش اختیارهای واقعی با رویکردهای متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 1-12

10.22108/amf.2019.115211.1372

رضا تهرانی؛ سیدمجتبی میرلوحی؛ محمد رضا گل کانی


توجه سرمایه‌‌گذاران انفرادی به ریسک دنبالۀ چپ

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 69-88

10.22108/amf.2020.118954.1460

مهشید شهرزادی؛ داریوش فروغی


راهبرد‌های تداوم مبتنی بر نقاط مرجع؛ شواهدی از سوگیری‌‌ اتکا و تعدیل

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 83-104

10.22108/amf.2018.108403.1212

غلامحسین اسدی؛ مریم دولو؛ سبحان اسکینی


سرمایه‌ گذاران خبره و راهبرد معاملاتی اقلام تعهدی

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 31-48

10.22108/amf.2019.114976.1366

سید احسان حسینی؛ سید عباس هاشمی