موضوعات = 1مدیریت دارایی
نقش راهبری شرکتی در رابطه بین اجتناب مالیاتی و تشکیل امپراتوری توسط مدیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22108/amf.2024.139307.1829

محمد مصطفائی؛ جواد رضازاده؛ سحر سپاسی؛ محمد امری اسرمی


چارچوب نظارت بر مدیریت ریسک نقدینگی صندوق های سرمایه گذاری مشترک

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 53-76

10.22108/amf.2023.133686.1744

سید حسین حسینی؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ میثم امیری؛ مسلم پیمانی فروشانی


نقش ریسک سازمانی در رابطه بین مهارت‌های مدیرعامل با جریان نقد آزاد شرکت

دوره 10، شماره 4، دی 1401، صفحه 95-114

10.22108/amf.2023.133259.1736

فهیمه کاظمی حاجی؛ محمد امری اسرمی؛ فاطمه جلالی


ابعاد توسعۀ مدیریت ریسک در مدل کسب‌وکار و فرهنگ سازمان‌های صنعت مالی کشور ایران

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 67-94

10.22108/amf.2022.134365.1749

مجتبی رستمی نوروزآباد؛ محمد حسین بادامی؛ مریم اثنی عشری


توسعۀ الگوی عوامل مؤثر بر بازدۀ سهام

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 119-142

10.22108/amf.2023.136130.1774

رضا راعی؛ شاپور محمدی؛ علیرضا عجم


بیش‌اطمینانی مدیران و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 27-48

10.22108/amf.2022.130549.1697

عباس افلاطونی؛ کفسان منصوری؛ زهرا نیکبخت


بررسی اثر قیمت‌های مانده در صندوق‌های سرمایه‎گذاری مشترک

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 47-68

10.22108/amf.2022.128904.1666

علی ابراهیم‌نژاد؛ سید مهدی برکچیان؛ ابراهیم علی آبادی فراهانی


راهبردهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص‌های تکنیکال: شواهدی از واکنش‌های رفتاری ‏سرمایه‌گذاران

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 69-96

10.22108/amf.2021.130243.1696

سیروس کشاورز؛ عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی؛ مجید وزیری سرشک؛ محمدحسین آرمان