1مدیریت دارایی
به‌کارگیری روش فراترکیب در روش‌شناسی مدیریت ریسک عملیاتی بانکی

حامد نادری؛ محمد علی رستگار سرخه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1401

https://doi.org/10.22108/amf.2023.135765.1767

چکیده
  هدف پژوهش: در سال‌های اخیر بعد از بحران‌های اقتصادی که به وجود آمد، ارزش ارزیابی ریسک عملیاتی در صنعت مالی مشاهده شد، بیشترین تاثیر ریسک عملیاتی بر صنعت بانکداری بود. در نتیجه بعد از بحران مالی توجه بیشتری به ارزیابی ریسک عملیاتی در ضنعت بانکی شد. ریسک عملیاتی به عنوان ریسک زیان ناشی از عدم کفایت یا ناکارآمدی فرآیندهای داخلی، افراد ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
رابطه رتبه اعتباری و بازده سهام با تاکید بر نقش احساسات سرمایه‌گذاران

محمد مهدی باقری؛ روح اله صدیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22108/amf.2023.136083.1771

چکیده
  به طور متعارف، تصور می‌شود سهام با ریسک بالا باید بازده بیشتری به همراه داشته باشد. با این حال، این تصور از نظر تجربی نادرست است. دلیل چنین تناقضاتی می تواند احساسات سرمایه گذاران باشد. بنابراین هدف این مطالعه بررسی ارتباط احساسات سرمایه‌گذار، اعتبار تجاری و بازده سهام بوده است. در این راستا احساسات سرمایه گذاران بر اساس یک شاخص ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
بررسی اثر تغییر دامنه نوسان مجاز قیمت بر نوسان‌پذیری روزانه بورس در ایران به کمک واریانس به وقوع پیوسته و بسط فوریه

محمد حسن نژاد؛ مریم دولو؛ فرید شعبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22108/amf.2023.134778.1755

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثرات قوانین محدود کننده دامنه نوسان بر نوسانپذیری بازار سرمایه ایران است. روش: پژوهش پیش رو به کمک محاسبه واریانس به وقوع پیوسته، و محاسبه بسط فوریه گسسته برای بازه زمانی یک ساله پیش و پس از تغییر دامنه نوسان مجاز بازارهای پایه فرابورس در سال 1398 صورت گرفته است. یافته‌ها: نتایج حاصله هم از روش واریانس به ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
طراحی مدل ساختاری تفسیری شناسایی و سطح‌بندی ریسک های راهبردی مالی صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران

محمدمبین شفیعی ناطق؛ محمدامین رشیدی؛ محمد توحیدی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 31-56

https://doi.org/10.22108/amf.2023.135670.1765

چکیده
  اهداف: نبودِ اطمینان محیطی و شدت رقابت در بازار‌های جهانی، شرکت‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی را با چالش‌ها و ریسک‌های راهبردی متعددی مواجه کرده است. ریسک‌های راهبردی، ریسک‌هایی هستند که نظام راهبردی را بی‌تعادل می‌کنند و تأثیر منفی چشمگیری بر صنعت می‌گذارند. هدف این پژوهش، طراحی مدلی برای شناسایی و سطح‌بندی ریسک‌های راهبردی مالی ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
نقش تعدیلگر اندازه و عمر شرکت بر ارتباط بین مالکیت مدیریتی با محدودیت‌های نقدینگی و سرمایه‌گذاری

امیر محمدزاده؛ سجاد بحری

دوره 10، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22108/amf.2022.128050.1648

چکیده
  اهداف: مالکیت سهام مدیریت، منافع سهامداران و مدیران را هم‌راستا می‌‌کند. به این ‌ترتیب، هر زمان مالکیت مدیران افزایش یابد، عملکرد شرکت نیز افزایش می‌‌‌یابد؛ درنتیجه باعث کاهش هزینه‌‌های نمایندگی در رابطه با تصمیمات سرمایه‌‌گذاری می‌شود؛ شرکت‌‌ها این کار را با همسوسازی بهتر انگیزه‌های مدیریت با سهامداران انجام می‌دهند. ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
تخصیص بهینه دارایی با استفاده از رفتار سیکلی کالاهای اساسی؛ رویکرد رژیم سوئیچینگ

محمدرضا رستمی؛ زاهره گدازگر

دوره 10، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 25-46

https://doi.org/10.22108/amf.2022.129809.1684

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، تخصیص بهینۀ دارایی با استفاده از رفتار سیکلی کالاهای اساسی، رویکرد رژیم سوئیچینگ است.روش: برای این منظور 3 فلز اساسی مس، آلومینیوم و فولاد کنار طلا و ارز به‌عنوان کالاهای اساسی و داده‌های قیمت آنها به‌همراه شاخص بورس اوراق بهادار تهران طی دورۀ زمانی 3 دی 1387 تا 5 مهر 1399 تجزیه‌وتحلیل شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
داده‌کاهی متغیرهای نمایندۀ نقدشوندگی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی در بازار اوراق بهادار تهران

ایرج اصغری؛ جواد شکرخواه؛ محمد مرفوع؛ محمد جواد سلیمی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 47-66

https://doi.org/10.22108/amf.2022.133181.1735

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی امکان به‌کارگیری روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی به‌عنوان ابزاری برای داده‌کاهی متغیرهای نمایندۀ نقدشوندگی سهام در بازار اوراق بهادار تهران است.روش: ابتدا مجموعۀ اولیۀ متغیرهای نمایندۀ نقدشوندگی سهام (8 متغیر) مشخص شده و ضمن آزمون‌های اعتبارسنجی اولیه، روش مذکور بر روی آنها در دو سطح: 1. همۀ شرکت‌ها؛ 2. شرکت‌های ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
نقش ریسک سازمانی در رابطه بین مهارت‌های مدیرعامل با جریان نقد آزاد شرکت

فهیمه کاظمی حاجی؛ محمد امری اسرمی؛ فاطمه جلالی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 95-114

https://doi.org/10.22108/amf.2023.133259.1736

چکیده
  اهداف: در پژوهش حاضر، نقش ریسک سازمانی در رابطۀ بین مهارت‌های مدیرعامل شامل دانش مالی و قدرت وی، بر جریان نقد آزاد بررسی می‌‌شود. چنانچه مدیرعامل یکی از اعضای هیئت‌مدیره باشد، نشان‌دهندۀ قدرت وی است.روش: نمونه‌ای شامل 102 شرکت طی سال‌های 1393 تا 1399 از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. نمونه‌گیری به روش غربالگری ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
ابعاد توسعۀ مدیریت ریسک در مدل کسب‌وکار و فرهنگ سازمان‌های صنعت مالی کشور ایران

مجتبی رستمی نوروزآباد؛ محمد حسین بادامی؛ مریم اثنی عشری

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 67-94

https://doi.org/10.22108/amf.2022.134365.1749

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، پیمایش ابعاد پیاده‌سازی و توسعۀ مدیریت ریسک در سازمان‌های صنعت مالی ایران است؛ به‌طوری که سطح پیاده‌سازی مدیریت ریسک و درجۀ بلوغ آن شامل میزان و سطح فرهنگ مدیریت ریسک، حاکمیت مدیریت ریسک و درنهایت، یکپارچگی سیستم‌ها و فرایندهای مدیریت ریسک را در سازمان‌های صنعت مالی کشور شناسایی و اندازه‌گیری کند.روش: این ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
توسعۀ الگوی عوامل مؤثر بر بازدۀ سهام

رضا راعی؛ شاپور محمدی؛ علیرضا عجم

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 119-142

https://doi.org/10.22108/amf.2023.136130.1774

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت برآورد بازدۀ سهام، هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر بازدۀ سهام با استفاده از روش فرا تحلیل است.روش: براساس پیشینۀ پژوهش، تأثیر عوامل مختلف بر بازدۀ سهام در نظر گرفته شده و به‌منظور طراحی الگوی عوامل مؤثر بر بازدۀ سهام از فرا تحلیل مطالعات تجربی استفاده شده است. در این پژوهش، 422 مطالعه جمع‏آوری شده ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
تأثیر دارایی‌های مولد و غیر مولد بر شاخص‌های ریسک و عملکرد بانک‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

داود غلامی سیاهبومی؛ ناصر ایزدی نیا؛ رزیتا موید فر

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22108/amf.2021.128005.1649

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر دارایی‌های مولد و غیر مولد بر شاخص‌های ریسک و عملکرد بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: جامعۀ آماری این پژوهش، شامل 11 بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورۀ 1390 تا 1399 است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از داده‌‌ای نامتوازن و مدل رگرسیون چند متغیره، برای اندازه‌گیری ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
تخمین ارزش در معرض ریسک مبتنی بر رویکرد شبیه‌سازی تاریخی فیلترشده و تحلیل سرریز ریسک در بازار اوراق بهادار تهران؛ مطالعۀ موردی گروه‌های محصولات شیمیایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

رضا فروتن؛ رضا رمضانیان؛ مجید میرزایی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 53-80

https://doi.org/10.22108/amf.2022.129512.1678

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی سازوکار سرریز ریسک بین گروه محصولات شیمیایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در طول زمان و مقایسۀ آن با سرریز تلاطم بین آن دو است. بازۀ زمانی این پژوهش، از فروردین 1388 تا اسفند 1399 بوده و در آن از داده‌های روزانه استفاده شده است. در این پژوهش، از روش شبیه‌سازی تاریخی فیلترشده برای محاسبۀ ارزش در معرض ریسک و از آزمون ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
تحلیل استمرار رابطه منفی ریسک نامطلوب و بازده مورد انتظار آتی

مهشید شهرزادی؛ داریوش فروغی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22108/amf.2021.125483.1598

چکیده
  هدف: در شرایط ریسکی ممکن است تورش‌‌های رفتاری افراد موجب انحراف آنها از تصمیم‌‌های عقلایی شود؛ درنتیجه به ناهنجاری رابطۀ منفی بین ریسک و بازده منجر شود. در پژوهش حاضر، ناهنجاری رابطۀ منفی بین ریسک نامطلوب و بازده مازاد مورد انتظار تبیین شده است؛ علاوه‌‌بر این کنکاشی پیرامون ارتباط ویژگی‌‌های شرکتی و سایر عوامل ریسک با ریسک نامطلوب ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
پیش‌بینی‌های مدیریتی، ریسک ویژۀ شرکت و محیط اطلاعاتی ‏ ‏(شواهدی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)‏

محمد اصولیان؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ شادی قیطاسی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 25-46

https://doi.org/10.22108/amf.2021.125612.1603

چکیده
  اهداف: بازار سرمایه، یکی از اصلی‌ترین ارکان بازار مالی، نقش مهمی در جذب و گردش نقدینگی بازار و هدایت آن به‌سمت بخش‌های کارآمد اقتصادی ایفا می‌کند. بنابراین توجه به سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار براساس اطلاعات منتشره، اهمیت ویژه‌ای دارد. پیش‌بینی‌های مدیریتی مهم‌ترین منابع اطلاعاتی در بازار سهام هستند که انتشار نادرست آن از ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
تأثیر تجدید ارائۀ صورت‌های مالی بر انواع ناکارایی سرمایه‌گذاری با تأکید برنقش محدودیت مالی

محمد ابراهیم آقا بابائی؛ عاطفه رضائیان رامشه

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 73-92

https://doi.org/10.22108/amf.2022.125688.1604

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تجدید ارائۀ صورت‌های مالی بر انواع ناکارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش محدودیت مالی است.روش: برای اندازه‌گیری ناکارایی سرمایه‌گذاری و دسته‎بندی شرکت‌های عضو نمونه به دو بخشِ شرکت‌های با سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد یا کمتر از حد، از الگوی انتظارات سرمایه‌گذاری ریچادسون (2006) و از شاخص تعریف‌شده ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
تأثیر رفتار خوش‌بینانه و کوته‌بینانۀ مدیران بر عدم تقارن رفتار هزینه و استراتژی‌های متفاوت شرکت

جواد نیک کار؛ الهام حمیدی؛ سپیده عابدینی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 93-116

https://doi.org/10.22108/amf.2022.125924.1607

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر رفتار خوش‎بینانه و کوته‎بینانۀ مدیران بر عدم تقارن رفتار هزینه و استراتژی‎های متفاوت شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای بررسی استراتژی‎های متفاوت شرکت از سه استراتژی (شامل استراتژی رقابتی، استراتژی تأمین مالی و استراتژی سرمایه‌گذاری) استفاده شده است. بدین منظور ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
بیش‌اطمینانی مدیران و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد

عباس افلاطونی؛ کفسان منصوری؛ زهرا نیکبخت

دوره 9، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 27-48

https://doi.org/10.22108/amf.2022.130549.1697

چکیده
  هدف: در شرکت‌ها همواره سعی در نگهداری مقادیر بهینه‌ای از وجوه نقد است؛ زیرا وجود کسری و مازاد وجوه نقد باعث کاهش ارزش شرکت می‌شود؛ بنابراین در شرکت‌ها تلاش می‌شود تا نسبت نگهداشت وجه نقد به نسبت بهینه نزدیک شود. سرعت تعدیل نسبت واقعی نگهداشت وجه نقد در راستای نیل به نسبت هدف، تابع عوامل مختلفی است. در این پژوهش، تأثیر بیش‌اطمینانی ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
بررسی اثر قیمت‌های مانده در صندوق‌های سرمایه‎گذاری مشترک

علی ابراهیم‌نژاد؛ سید مهدی برکچیان؛ ابراهیم علی آبادی فراهانی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 47-68

https://doi.org/10.22108/amf.2022.128904.1666

چکیده
  اهداف: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تعهد نقدشوندگی روزانه دارند؛ یعنی هر زمان که سرمایه‌گذار اراده کند، مدیر صندوق باید سرمایه‌گذاری وی را مطابق خالص ارزش دارایی هر واحد صندوق (NAV) پرداخت کند. گاهی NAV اعلام‌شده (NAV «ابطال») به دلایل مختلف ازجمله بسته‌بودن نمادها با ارزش ذاتی صندوق مطابقت ندارد و قیمت سهام موجود در سبد صندوق ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
راهبردهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص‌های تکنیکال: شواهدی از واکنش‌های رفتاری ‏سرمایه‌گذاران

سیروس کشاورز؛ عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی؛ مجید وزیری سرشک؛ محمدحسین آرمان

دوره 9، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 69-96

https://doi.org/10.22108/amf.2021.130243.1696

چکیده
  هدف: اثربخشی و کارایی استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به حداکثر رساندن بازده و ریسک معاملات است. این چالشی است که پژوهشگران با آن روبه‌رو هستند. در پژوهش حاضر راهبردهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص‌های تکنیکال با استفاده از واکنش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران بررسی شده است. واکنش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران به‌وسیلۀ شاخص‌های ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
بررسی نقش ساختار مالکیت بر رابطۀ بین بیش‌اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه با ‏لحاظ شرایط محدودیت مالی

فرزاد ایوانی؛ فرشید خیراللهی؛ حدیث عبدی؛ سعیده کاسپور

دوره 9، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 97-120

https://doi.org/10.22108/amf.2022.129976.1689

چکیده
  اهداف: بیش‌اطمینانی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های شخصیتی مدیران بر هر یک از عوامل و مراحل سرمایه‌گذاری مؤثر است؛ در این راستا، امکان اثرگذاری محدودیت‌های مالی و نوع مالکیت بر رابطۀ مزبور وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ساختار مالکیت بر رابطۀ بین بیش‌اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه در شرایط محدودیت مالی است.روش: برای آزمون ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
چولگی سیستماتیک و غیرسیستماتیک موردانتظار؛ شواهدی نوین از قیمت‌گذاری گشتاور مرتبه سوم

مریم دولو؛ امیرحسین شمشیری

دوره 9، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 121-148

https://doi.org/10.22108/amf.2022.130412.1694

چکیده
  هدف: ترجیحات بخت‌آزمایی سرمایه‌گذاران موجب گرایش افراد به سهام با چولگی (گشتاور سوم توزیع بازده) مثبت می‌شود. این نوع ترجیحات در شرایط اقتصادی مختلف بازار متفاوت است. در پژوهش حاضر، با استفاده از رتبۀ موردانتظار چولگی سیستماتیک و غیرسیستماتیک، آزمون قیمت‌گذاری گشتاور سوم توزیع بازده سهام در شرایط کلی/ صعودی و نزولی بازار بررسی ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر نوسانات ویژۀ بازده سهام با تأکید بر کیفیت گزارشگری مالی

مجید هاشمی دهچی؛ ناصر ایزدی نیا؛ هادی امیری

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22108/amf.2020.123782.1554

چکیده
  هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی بر نوسانات ویژۀ بازده سهام با تأکید بر کیفیت گزارشگری مالی است.روش پژوهش: برای آزمون فرضیه‌‌های پژوهش، تعداد 80 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1397 و 1389 بررسی شد. به‌‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیرۀ ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
الگوی تعدیلی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با توجه به عامل اثر ربایشی (آهنربایی) ناشی از حدود دامنه نوسان قیمت سهام

میثم جعفری پور؛ محمد رمضان احمدی؛ اسماعیل مظاهری؛ سیدعزیز آرمن

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 65-88

https://doi.org/10.22108/amf.2022.130725.1699

چکیده
  هدف: هدف پژوهش، معرفی «اثر ربایشی ناشی از حدود دامنۀ نوسان قیمت سهام» به‌عنوان عامل ایجادکنندۀ صرف ریسک در مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) و چندعاملی فاما و فرنچ است.روش: برای پاسخ به سؤالات پژوهش، از اطلاعات 120 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازۀ 1398-1389 استفاده شده است. هم‌راستا با پژوهش‌های فاما ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
بررسی نقش میانجی عدم تقارن اطلاعات و عدم نقدشوندگی مرتبط با معاملات خوشه‌ای در ‏رابطۀ بین معاملات نویزی وکارایی بورس اوراق بهادار تهران

محمود رامشینی؛ فاطمه زارعی؛ عبدالحسین طالبی نجف آبادی؛ فاطمه اسدی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 105-126

https://doi.org/10.22108/amf.2021.129072.1670

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی تأثیر عدم تقارن اطلاعات و عدم نقدشوندگی مرتبط با معاملات خوشه‌ای بر کارایی بازار و بررسی نقش میانجی این دو متغیر در رابطۀ بین معاملات نویزی و کارایی بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از مدل «تعدیل‌شدۀ احتمالات مبتنی بر اطلاعات» و برای عدم نقدشوندگی مرتبط با معاملات خوشه‌ای از ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
محتوای ارزشی الگوهای مختلف جریان نقد آزاد در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نوع صنعت

جواد حسینی؛ رسول برادران حسن زاده؛ احمد محمدی؛ مهدی زینالی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 21-46

https://doi.org/10.22108/amf.2021.124885.1588

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی معیار معینی از جریان نقد آزاد با بیشترین محتوای ارزشی است‎.‎‏ درواقع، هدف ‏ شناسایی سنجه‌ای برای جریان نقد آزاد است که با به‌‌کارگیری آن، پیش‌‌بینی بهتری از تغییرات قیمتی سهام انجام شود؛ همچنین استفاده از این معیار معین برای محاسبۀ جریان نقد آزاد، موجب ارتقای قابلیت مقایسۀ شرکت‌ها در کل بورس ...  بیشتر