کلیدواژه‌ها = راهبری شرکتی
نقش راهبری شرکتی در رابطه بین اجتناب مالیاتی و تشکیل امپراتوری توسط مدیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22108/amf.2024.139307.1829

محمد مصطفائی؛ جواد رضازاده؛ سحر سپاسی؛ محمد امری اسرمی


الگویابی عوامل مؤثر در هزینۀ سرمایۀ سهام عادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 167-184

10.22108/amf.2017.21579

حمید صالحی؛ سید حسین سجادی؛ ولی خدادادی؛ عبدالرحمن راسخ