کلیدواژه‌ها = پایداری و نوسان سود
اثر تفاضلی نوسان عناصر سود بر قابلیت پیش‌‌بینی سود

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 159-182

10.22108/amf.2017.21418

حسین اعتمادی؛ عادل آذر؛ سحر سپاسی؛ ساسان بابائی