تامین مالی
بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه دارایی‌های وثیقه‌ای با تامین مالی و سرمایه‌گذاری

عباس افلاطونی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 109-124

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20650

چکیده
  این پژوهش، رابطۀ بین اندازۀ دارایی‌های وثیقه‌ای را با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه‌گذاری‌های نمونه‌ای متشکل از 247 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1382 تا 1392 بررسی می‌کند و تأثیر کیفیت گزارشگری را بر رابطۀ ذکرشده می‌سنجد. همچنین، در این پژوهش به تأثیر میزان دارایی‌های وثیقه‌ای بر کیفیت گزارشگری شرکت‌ها ...  بیشتر

تامین مالی
تصمیمات تامین مالی و زمان سنجی مدیریت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

رضا داغانی؛ حسین اعتمادی؛ مسعود عزیزخانی؛ علی اصغر انواری رستمی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 21-36

چکیده
  از جمله عوامل برجسته در ادبیات مالی، پیگیری تصمیم‌های مدیریت هنگام تأمین منابع مورد نیاز و بررسی شرایط متفاوت مالی شرکت در هنگام این رویداد است. به­طوری که این پرسش مطرح شده است که آیا با پی­جویی تصمیم مدیریت در هنگام تأمین منابع مالی، می­توان وضعیت شرکت (از نظر ساختار مالی و عملکرد آن) را پی­گیری نمود. در این پژوهش با بررسی ...  بیشتر

تامین مالی
تأثیر نرخ تورم بر تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( از طریق بدهی های بانکی و انتشارسهام)

محمد ابراهیم راعی عزآبادی؛ جلال دهقانی؛ محمد جواد شیخ

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1392، ، صفحه 51-68

چکیده
  این تحقیق با هدف پاسخ به این سوال که " تاثیر نرخ تورم بر تامین مالی – از طریق بدهی های بانکی و انتشار سهام- چگونه است؟" انجام شده است. بر اساس ادبیات تحقیق، عوامل خرد و کلان زیادی تعدیل کننده تامین مالی هستند که در این تحقیق، عوامل: نرخ هزینه سرمایه، ریسک مالی، نسبت مالکانه و نرخ بازدهی کل به عنوان متغیرهای تعدیل کننده در نظر گرفته شده ...  بیشتر