کلیدواژه‌ها = بازار بورس
بررسی حافظه بلندمدت در نوسان‌های بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 3، آذر 1394، صفحه 67-82

اکبر کمیجانی؛ اسماعیل نادری؛ نادیا گندلی علیخانی


پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انفیس

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 27-44

سجاد فرازمند؛ اسدالله کردنائیج؛ اصغر مشبکی