کلیدواژه‌ها = مدیریت ریسک
ابعاد توسعۀ مدیریت ریسک در مدل کسب‌وکار و فرهنگ سازمان‌های صنعت مالی کشور ایران

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 67-94

10.22108/amf.2022.134365.1749

مجتبی رستمی نوروزآباد؛ محمد حسین بادامی؛ مریم اثنی عشری


قراردادهای آتی نفت، تعهد به بیع یا تعهد به انتقال روزانۀ وجه تضمین؟

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 197-216

10.22108/amf.2017.21244

مهدی صادقی شاهدانی؛ سید مهدی پاک ذات


نظریۀ اختیارات حقیقی برای مدیریت ریسک در پروژه‏های فناوری اطلاعات

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 185-200

10.22108/amf.2017.21580

سیده سمیه رسولی؛ احمد جعفرزاده افشاری؛ مریم سلمانی سراجی