تامین مالی
محدودیت‌های تامین‌مالی در شرکت‌ها و رابطه آن با استراتژی‌های تامین‌مالی با تاکید بر نقش تعدیلگر حاکمیت شرکتی

ماندانا طاهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22108/amf.2023.135738.1769

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی این مساله است که آیا افزایش محدودیت‌های تامین‌مالی شرکت‌ها بر استراتژی‌های تامین‌مالی آنها اثرگذار است؟ بر این اساس، استراتژی‌های مدیران شرکت‌ها برای تامین‌مالی در قالب تمایل آنها به تامین‌مالی داخلی بجای خارجی و از طریق معامله با اشخاص وابسته و تامین‌مالی از محل بدهی بجای انتشار سهام در بازار سرمایه، ...  بیشتر

تامین مالی
رابطۀ فساد، حاکمیت شرکتی و بازدۀ مالی شرکت در سطح استان‌های کشور

امیرمحمد اسماعیلی؛ زهرا نصراللهی؛ زهره عارف منش

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 103-120

https://doi.org/10.22108/amf.2022.128746.1661

چکیده
  پژوهش‌های آسیب‌شناسانه برای آشنایی با ابعاد مختلف فساد و اندازه‌گیری پیامدها و آثار آن بر ارکان مختلف جامعه ضرورت دارد. پژوهشگران اغلب براساس شاخص‌های ادراکی و از سویی در سطح ملی، فساد را بررسی کردند. نوآوری این پژوهش در بهره‌گیری از دو مزیت مستندات عینی و ابعاد محلی در تعریف شاخص فساد است. با مقایسۀ داده‌های نمونه‌ای متشکل از ...  بیشتر

تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در به‌هنگام‌بودن اطلاعات سود

مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ صفیه سالاری ساردویی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 59-70

https://doi.org/10.22108/amf.2018.91528.0

چکیده
  هدف: استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، سود را مبنایی برای اتخاذ تصمیم­های اقتصادی به کار می­برند که برای مفیدبودن در اخذ تصمیم‌های سرمایه­گذاران باید ویژگی­هایی ازجمله به‌هنگام‌بودن داشته باشد. ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با افشای اطلاعات مالی شفاف، مشکلات نمایندگی را به حداقل می‌رساند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساز و کارهای ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی تأثیر همزمان حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود با نقش میانجی ساختار سرمایه و عملکرد مالی

محمد رمضان احمدی؛ عبدالمجید آهنگری؛ حمیدرضا حاجب

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 83-102

https://doi.org/10.22108/amf.2018.111931.1274

چکیده
  هدف: کیفیت سود از ویژگی‌‌های مهم گزارش‌‌های مالی است که بر تخصیص بهینۀ منابع تأثیر می‌‎گذارد؛ زیرا سود یکی از ورودی‌‌های اصلی الگو‌‌های ارزیابی سرمایه‌‌گذاران و تحلیلگران محسوب می‌شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر همزمان حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود حسابداری با استفاده از الگویابی ساختاری است. روش: به این منظور ...  بیشتر

بررسی اثر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر تأمین مالی ازطریق وام بانکی در شرکت‌های خصوصی

زهرا زمانی؛ زهرا سهرابی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 133-146

https://doi.org/10.22108/amf.2019.101253.1021

چکیده
  پژوهش حاضر تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی را بر تأمین مالی ازطریق وام بانکی در شرکت‌های فعال در حوزۀ صنعت، معدن، بازرگانی و حمل‌ونقل بررسی می‌کند. برای تأمین منابع مالی راه‌های زیادی وجود دارد. این کار در ایران بیشتر با دریافت اعتبار از بانک‌ها صورت می‌گیرد؛ با وجود این، سهم بانک‌ها و سایر مؤسسه‌های مالی در حاکمیت شرکتی شرکت‌ها ...  بیشتر

تامین مالی
تأثیر سازوکارهای نظارتی وکنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

داریوش دموری؛ مینو ایزدی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 59-76

https://doi.org/10.22108/amf.2016.20647

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر هم‌زمان سیاست تقسیم سود، نسبت بدهی، مالکان نهادی و رقابت بازار محصولبه‌عنوان سازوکارهای نظارتی و کنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینه­های نمایندگی است.به‌منظور دستیابی به این هدف، 85 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386–1391بررسی شد. به‌دلیل نوع داده­های پژوهش، از روش ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی نقش برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش ریسک ریزش قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محسن تنانی؛ علیرضا صدیقی؛ عباس امیری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 31-50

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی نقش برخی سازوکارهای حاکمیتشرکتی در کاهش ریسک ریزش قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است.از سهامداران نهادی، نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره نسبت به اعضای هیأتمدیره، وجود حسابرس داخلی و تفکیکوظایف مدیرعاملازرییسهیاتمدیره به عنوان متغیرهایحاکمیت شرکتی استفاده شده و تعداد 163 شرکت در ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد حسن ملکی؛ افشین آگهی اسکوئی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 75-96

چکیده
    هدف این تحقیق بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌‌ی اقتصادی است. در این تحقیق، ارزش افزوده‌ی اقتصادی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شده است. ارزش افزوده‌ی اقتصادی برخلاف معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد، ایجاد ارزش را اندازه­ گیری می‌کند. از میان جامعه­ آماری تحقیق، نمونه‌ای مشتمل بر 116 شرکت انتخاب و داده­ ...  بیشتر

تامین مالی
بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی، بر میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت‌ها: مقایسه تحلیلی، براساس اندازه حسابرس، اندازه شرکت‌های هموارساز و غیرهموارساز سود

میلاد امامقلی پور؛ ناصرعلی یداله زاده طبری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 29-48

چکیده
  یک نظام حاکمیت شرکتی کارآمد با کیفیت بالای حسابرسی، موجب می‌شود که شرکت‌ها اطلاعات مالی بهتر و شفاف‌تری ارائه کنند و این خود باعث کاهش ریسک اطلاعاتی اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران و در نتیجه تأثیرگذاری بر هزینه سرمایه شرکت می‌شود. در این رابطه، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه شرکت‌های ...  بیشتر