کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
رابطۀ فساد، حاکمیت شرکتی و بازدۀ مالی شرکت در سطح استان‌های کشور

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 103-120

10.22108/amf.2022.128746.1661

امیرمحمد اسماعیلی؛ زهرا نصراللهی؛ زهره عارف منش


تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در به‌هنگام‌بودن اطلاعات سود

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 59-70

10.22108/amf.2018.91528.0

مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ صفیه سالاری ساردویی