کلیدواژه‌ها = عدم تقارن اطلاعاتی
تأثیر سررسید بدهی در خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 87-104

10.22108/amf.2017.21211

وحید تقی زاده خانقاه؛ قدرت اله طالب نیا


تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 3، مهر 1395، صفحه 39-58

10.22108/amf.2016.20646

بهروز خدارحمی؛ حیدر فروغ نژاد؛ محمدجواد شریفی؛ علیرضا طالبی