کلیدواژه‌ها = بازده سهام
تأثیر توجه سرمایه‌گذار بر رابطۀ بین نوسان نامتعارف و بازده آتی سهام

دوره 12، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-16

10.22108/amf.2024.140246.1853

نرگس حمیدیان؛ حسن فتاحی نافچی؛ امین رستمی؛ گلناز اسحقی


بررسی تأثیر چرخه‏ های تجاری و تکانه‏ های فناوری سرمایه ‏ای بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 103-122

10.22108/amf.2020.118715.1454

منصور زراءنژاد؛ مسعود خداپناه؛ ابراهیم انواری؛ نساء گودرزی زاده


بررسی میزان اطمینان سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران نسبت به پایداری اقلام تعهدی سود

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 15-30

محمد علی آقایی؛ مهدیس نیکزاد قادیکلایی؛ وحید احمدیان