کلیدواژه‌ها = ورشکستگی
مروری بر نظریه‌ها، مدل‌ها و تکنیک‌های‌پیش‌بینی ‌درماندگی ‌مالی‌ و ورشکستگی شرکت‌‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22108/amf.2024.139927.1840

علی اصغر انواری رستمی


طراحی و تبیین الگوی پیش‏بینی ورشکستگی شرکت‏ها برحسب صنایع منتخب با استفاده از الگوی درخت تصمیم

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 121-138

10.22108/amf.2017.21355

مهدی ناظمی اردکانی؛ وحید زارع مهرجردی؛ علیرضا محمدی ندوشن


رفتار سود در شرکت های ورشکسته: نقش حسابرس

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-14

زهره عارف منش؛ آمنه بذرافشان