کلیدواژه‌ها = بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 51-66

محمد حسین ستایش؛ علیرضا ممتازیان؛ سجاد بهپور